Janík, Pavol: Neodkladná báseň

Portre of Janík, Pavol

Neodkladná báseň (Slovak)

Ustavične mi prichádzaš na um
ako neodkladná báseň
vyvracať ustálené názory na život
a meniť prijateľné predstavy o svete.

Neprestajne prichádzaš
elektrizovať
neochvejné presvedčenie,
že človek je sebestačná bytosť.
Tak žijeme stále a neodmysliteľne spolu,
ďaleko od seba
svoj dvojjediný sen.
Stále mi prichádzaš na um,
keď ma zo spánku strhávajú nálety
tém, obrazov a obrazoviek poézie.
A tak viem, že všetky veci neoddeliteľne patria k sebe
práve tak ako my dvaja.

To je tá neodkladná báseň,
ktorej pointu ma nútiš zamlčať
ako tajomstvo,
v ktorom niet miesta pre iných
a ktoré sa dokonale zaobíde bez slov
a iných svedkov.Uploaded byRépás Norbert
PublisherSlovenský spisovateľ, Bratislava, 1985, Edícia Nová poézia,
Source of the quotationDovidenia v množnom čísle
Bookpage (from–to)33-33
Publication date

Неодложна песна (Macedonian)

Постојано си во моите мисли,
како неодложна песна,
во која ги свртувам наопаку застерените погледи за животот
и да ги сменам прифатливите претстави за светот.

Непрестано доаѓаш,
да го наелекризираш
непоколебливото убедување,
дека човекот е - независно суштество.
Така го живееме непроменливо и нераскинливо заедно,
далеку еден од друг
својот двоен сон.
Постојано ми доаѓаш на ум,
кога од сонот ме будат налети
од теми, слики и поетски слики.
И затоа знам дека сите нешта са нераскинливо сврзани
онака, како што сме јас и ти.

Тоа е таа неодложна песна,
со чија поента ме принудуваш да молчам,
како тајна,
во која нема место за други,
и која може да се одржи без зборови
и други сведоци.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap