Janík, Pavol: Neodkladná báseň

Portre of Janík, Pavol

Neodkladná báseň (Slovak)

Ustavične mi prichádzaš na um
ako neodkladná báseň
vyvracať ustálené názory na život
a meniť prijateľné predstavy o svete.

Neprestajne prichádzaš
elektrizovať
neochvejné presvedčenie,
že človek je sebestačná bytosť.
Tak žijeme stále a neodmysliteľne spolu,
ďaleko od seba
svoj dvojjediný sen.
Stále mi prichádzaš na um,
keď ma zo spánku strhávajú nálety
tém, obrazov a obrazoviek poézie.
A tak viem, že všetky veci neoddeliteľne patria k sebe
práve tak ako my dvaja.

To je tá neodkladná báseň,
ktorej pointu ma nútiš zamlčať
ako tajomstvo,
v ktorom niet miesta pre iných
a ktoré sa dokonale zaobíde bez slov
a iných svedkov.Uploaded byRépás Norbert
PublisherSlovenský spisovateľ, Bratislava, 1985, Edícia Nová poézia,
Source of the quotationDovidenia v množnom čísle
Bookpage (from–to)33-33
Publication date

Неотложное стихотворение (Russian)

Ты постояно приходишь мне в голову,
как неотложное стихотворение,
чтобы подрывать устоявшиеся взгляды на жизнь
и изменять приемлемые представления о мире.

Ты непрестанно приходишь,
чтобы электризовать
непоколебимое убеждение,
что человек - самодостаточное существо.
Так мы проживаем неизменно и неотъемлемо вместе.
далеко друг от друга
свою двуединую мечту.

Ты постоянно приходишь мне в голову,
когда меня от снa отрывают налёты
тем, образов и образин поэзии.
И потому я знаю, что все вещи неотделимо свиязаны
точно так, как мы с тобой.

Вот это неотложеное стихотворение,
мораль которого ты меня вынуждаешь умолчать,
словно тайну,
в котором нет места для других
и которое прекрасно обойдётся без слов
и иных свидителей.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap