Janík, Pavol: Sme profesionáli

Portre of Janík, Pavol

Sme profesionáli (Slovak)

Stačí nám vsunúť lunu do súmraku,
nevdojak, ako sa do automatu vkladá minca,
a vyznávači krásy tŕpnu v úžase,
obradne odriekajú zborový chválospev.
 
Stúpame k zenitu
samozrejme a ľahkovážne ako balón.
Spejúci k jeho monumentálnej prázdnote.

Už závidíme aj vlastnej povesti.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo: Smena Bratislava / Edícia MLADÁ TVORBA
Source of the quotationNezaručené správy
Bookpage (from–to)13-13
Publication date

We Are Professionals (English)

For us is enough to insert moon into twilight,
not routinely, like a coin into the slot machine,
and conosours of beauty are trembling in admiration
while choirs recite praises.

We are closer to Zenith
of course light as baloons.
We sing about its monumental emptiness.

We already envy our own past.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap