Janík, Pavol: Sme profesionáli

Portre of Janík, Pavol

Sme profesionáli (Slovak)

Stačí nám vsunúť lunu do súmraku,
nevdojak, ako sa do automatu vkladá minca,
a vyznávači krásy tŕpnu v úžase,
obradne odriekajú zborový chválospev.
 
Stúpame k zenitu
samozrejme a ľahkovážne ako balón.
Spejúci k jeho monumentálnej prázdnote.

Už závidíme aj vlastnej povesti.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo: Smena Bratislava / Edícia MLADÁ TVORBA
Source of the quotationNezaručené správy
Bookpage (from–to)13-13
Publication date

Mi smo profesionalci (Serbian)

Dovoljno nam je da ubacimo mesec u sumrak,
ne rutinski, kao što se u automat ubaci novčić,
i podanici lepote drhte od ushićenja,
dok hor peva obrednu pesmu.

Prilazimo zenitu,
naravno poletni kao baloni.
Uzdižemo se ka njegovoj monumentalnoj praznini.

Već zavidimo i sopstvenoj prošlosti.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap