Janík, Pavol: Tebe

Portre of Janík, Pavol

Tebe (Slovak)

Pochádzaš z vône.
Pokrčený kvet.
Vdychujem ťa zauzlenú ako dym.
 
Obývaš hviezdnatú oblohu
a ciferníky digitálnych hodín.

Omamuješ ma spoľahlivo
a rýchlejšie ako svetlo.

Bolieva ma z teba hlava
a dodnes si ťa mýlim s hudbou.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo: Smena Bratislava / Edícia MLADÁ TVORBA
Source of the quotationNezaručené správy
Bookpage (from–to)43-43
Publication date

Neked (Hungarian)

Illatból sarjadsz.
Gyűrött virág.
Gomolygón lélegezlek akár a füstöt.
 
Csillagos eget és
számkijelzőket laksz be.

Állhatatosan s a fénynél is
gyorsabban igézel meg.

Sajog tőled a fejem és a
mai napig összetévesztelek a zenével.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationsaját

Related videos


minimap