Kolenič, Ivan: Istá pani Virginia

Portre of Kolenič, Ivan

Istá pani Virginia (Slovak)

Obťažkaná nepomenovanou duševnou chorobou,
Telesným, krvným smilstvom, čistá, nepoškvrnená,
Sivovlasá gilotínová neviestika.
To je, priateľ môj, dôvod,
Pre ktorý sa viac nesnažím premýšľať...


PublisherPôvabné hry aristokracie, Slovenský spisovateľ 1991

minimap