This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Donelaitis, Kristijonas, Hungarian biography

Image of Donelaitis, Kristijonas
Donelaitis, Kristijonas
(1714–1780)
 

Biography

Kristijonas Donelaitis (donyelajtyisz), (1714-1780) hétgyermekes szabad parasztcsalád fiaként látta meg a napvilágot egy semmilyen térképen nem található kis tanyán, Kelet-Poroszországban. A jó eszű gyereket taníttatták, bár anyja korán özvegységre jutott. Donelaitis keményen dolgozva, nyomorogva, nemegyszer éhezve elvégezte a königsbergi egyetem teológiai fakultását. A fiatal papot Štalupenaiba küldték kántornak, majd két év múlva, 1742-ben kinevezték az ottani iskola rektorának. Innen vezet pályája Tolminkiemis, egy kis falu parókiájára, ahol azután haláláig, több mint harminchét éven át gyakorolta papi hivatását. Közben 1744-ben feleségül vette volt hivatali elöljárójának özvegyét, egy német nőt; prédikált (németül és litvánul), intézte híveinek ügyes-bajos dolgait, s élete utolsó öt évében pereskedett a helyi földesúrral a faluközösségi földek miatt. A tolminkiemisi pap Königsbergben megtanult latinul, görögül, héberül, franciául, s az antik szerzőkön kívül jól ismerte a korabeli francia és német klasszicizmus művészetét is. 1765 és 1775 között írta fő művét, a litván irodalom máig legnagyobb remekét, a körülbelül 3000 sor hexametert kitevő Metai-t (Évszakok).

(Editor of this page: P. T.)

Literature ::
Translation ::

minimap