This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Gavora, Ivan, Slovak biography

 
Gavora, Ivan
 

Biography

Brezovan už od roku 1919, keď sa v Chicagu narodil ako syn strojníka a kopaničiarky vyučenej krajčírskemu remeslu vo Viedni. Namiesto zachovania brezovianskych cností - kšeftu či fiškálstva - sa pustil do štúdií filológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. K taliančine a angličtine čoskoro pridal čarovnú, rustikálnu a Brezovanovi tvrdosťou blízku španielčinu. V marci 1948 nastúpil do Ríma, kam ho vyslalo clementisovské vedenie Kabinetu ministra. Preložil knihu Togliattiho Pamätí (Pravda 1955), priatelil sa s režisérmi, maliarmi (Gutusso) a spisovateľmi (Moravia, Pasolini). Po návrate do vlasti prekladal z francúzštiny. Roku 1942 mu Živena smelo vydala preklad protivojnového románu E. Wiecherta Majorka. V Grécku prežil najkrajšie roky života, preto sa usiloval splácať veľkú morálnu hypotéku upísanú Helade, kde pochopil silu a hĺbku ONOHO ĽUDSKÉHO i toho, čo majú spoločné všetky národy sveta - srdce dokorán a zdravú chlapčenskú dušu, trýzeň minulosti a tony nádejí.

Preklady:
- Alba de Cespedes: Výčitky svedomia, Smena 1976
- K. Tachtsis: Tretí venček, Tatran 1984
- prekladanie pre rozhlas a Revue svetovej literatúry

S Pavlom Janíkom preložili okrem reprezentatívneho výberu z básnickej tvorby Konstantinosa Kavafisa Dokonané je, Slovenský spisovateľ, 1989, aj ukážky z modernej gréckej poézie viacerých autorov.

(Editor of this page: Répás Norbert)

Literature ::
Translation ::

minimap