This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Solotruk, Martin, Slovak bibliography

Image of Solotruk, Martin
Solotruk, Martin
(1970–)
 

Bibliography

 - AEC Text for Bratislava / Martin Solotruk
In: Marc Atkins.  - ISBN 978-2-9600912-6-7.  - Liége : Université de Liége, 2015.  - S. 84-89
 - AED Otázky prekladu Pustatiny ako otázky prekladu kultúrne špecifických polysémických objektov / Martin Solotruk
In: Philologica 65.  - ISBN 978-80-223-2894-4.  - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010.  - S. 275-288
 - AED The waste land a field of fragments or multidentity? / Martin Solotruk
In: Identity in intercultural communication : Slovak studies in English III.  - ISBN 978-80-8106-047-2.  - Bratislava : ŠEVT, 2011.  - S. 190-201
 - AFD E.E. Cummings v prekladovej interpretácii Jána Vilikovského, alebo niekoľko poznámok o hraniciach preložiteľnosti / Martin Solotruk
In: 35 rokov výučby prekladateľstva a tlmočníctva na Slovensku, 1970-2005 : minulosť, súčasnosť a budúcnosť prekladateľstva a tlmočníctva na Slovensku.  - ISBN 80-967905-7-9.  - Bratislava : Letra, 2006.  - S. 207-224
 - BDF Seamus Heaney - / Martin Solotruk
In: Revue svetovej literatúry.  - 34 (1998) 1, 58-60
 - BDF Charles Simic sa narodil roku 1938 - / Martin Solotruk
In: Revue svetovej literatúry.  - 35 (1999) 1, 49-51
 - CAA La Molienda / Martin Solotruk
San José : Lunes, 2006
 - CAB Mletie / Martin Solotruk
Bratislava : Drewo a srd, 2001
 - CAB Vlna / John Ashbery ; prekl. Martin Solotruk
Bratislava : Drewo a srd, 2000
 - CAB Lovestory : agens & paciens. / Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2007
 - CAB Krá / Ted Hughes ; prekl. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2006
 - CAB Poetry reaching out / Martin Solotruk ; prekl. Zuzana Starovecká
Bratislava : Ars poetica, 2012
 - CAB Planktón gravitácie / Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2007
 - CAB Tiché vojny / Martin Solotruk
Bratislava : Drewo a srd, 1997
 - CAB Tightrope Walker : Few Selected Poems. / Ján Ondruš; Martin Solotruk, James Sutherland-Smith
Bratislava : GRAFIQ Studio, 1998
 - CDE Three extracts from "Fragilities" / prekl. Martin Solotruk
In: Poetry wales.  - Roč. 41, č. 2 (2005), s. 59-60
 - CDF Až veľké sťahovanie citu. "Čo je zlato?" Hmatateľné hrúženie obrazu alebo Mona Lisa cez ústnu dutinu. Mračenie v polčase rozpadu / Martin Solotruk
In: Romboid.  - Roč. 43, č. 7 (2008), s. 3-6
 - CDF Nastav sa na 5:10 do Hypnolandie. Znovuzrodenie / Peter Gizzi ; prekl. Martin Solotruk
In: Vlna.  - Roč. 8, č. 26 (2006), s. 21-22
 - CDF Nevídaná výška / John Ashbery ; prekl. Martin Solotruk
In: Vlna.  - Roč. 8, č. 26 (2006), s. 17
 - CDF Poems / Peter Šulej ; prekl. Martin Solotruk
In: Slovak literary review.  - Roč. 11, č. 1 (2006), s. 13-14
 - CDF Ginza Samba / Robert Pinsky ; prekl. Martin Solotruk
In: Knižná revue.  - Roč. 17, č. 20 (2007), s. 4
 - CDF Hotel Insomnia / Charles Simic ; prekl. Martin Solotruk
In: Dotyky.  - 9 (1997) 2, 33-34
 - CDF Vlna / John Ashberry ; prekl. Martin Solotruk
In: Dotyky.  - 9 (1997) 1, 9-10
 - CDF Nagual / Carlos Castaneda ; prekl. Martin Solotruk
In: Dotyky.  - 9 (1997) 1, 48-49
 - CDF [Básne] / Seamus Heaney ; prekl. Martin Solotruk
In: Revue svetovej literatúry.  - 34 (1998) 1, 57-60
 - CDF Uhorky a zamestnanie. Davová psychóza. Šarkani / Martin Solotruk
In: Romboid.  - 33 (1998) 9, 24-27
 - CDF Básne / Charles Simic ; prekl. Martin Solotruk
In: Revue svetovej literatúry.  - 35 (1999) 1, 48-51
 - CEC Štěkání na skvrnu. Kostrč na kostrč. Břichomluva nahoru dolů. Příliš velké stěhování citu / Martin Solotruk
In: Dny procházejí městem : antologie současných slovenských básníků.  - ISBN 978-80-7304-159-5.  - Praha : Akropolis, 2013.  - S. 85-94
 - CEC [Básne] / Martin Solotruk
In: Vilenica : 28. mednarodni literarni festival = International literary festival.  - ISBN 978961-6547-76-5.  - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2013.  - S. 288-301
 - CEC Štekanie na škvrnu = Anbellen des Flecks. Z divokých pólov hier lásky = Von den wilden Polen der Liebesspiele / Martin Solotruk ; prekl. Angela Repka
In: Poesie in Europa.  - ISBN 978-3-900-467-74-6.  - Wien : Italienisches Kulturinstitut, 2009.  - S. 151-167
 - CEC How to endure the sun if not tiptoeing / Martin Solotruk ; prekl. Martin Solotruk
In: New European poets.  - ISBN 978-1-55597-492-3.  - Saint Paul : Graywolf press, 2008.  - S. 166
 - CED Tiché vojny len tak. Pred zaspaním striedam vetry jeden za druhým, no ani jednému nemôžem prísť na chuť... Filozofia vyzliekania, škripnutie. Až veľké sťahovanie citu / Martin Solotruk
In: Päť x päť : antológia súčasnej slovenskej poézie.  - ISBN 978-80-8119-059-9.  - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012.  - S. 93-102
 - CED Zadržané slová. Stratený kufor. Čo prichádza. Múzeum kameňov / Carolyn Forché ; prekl. Martin Solotruk
In: Ars poetica 2008.  - ISBN 978-80-89283-11-8.  - Bratislava : Ars Poetica, 2008.  - S. 52-56
 - CED [Básne] / Agda Bavi Pain ; prekl. Martin Solotruk
In: Ars poetica 2006.  - ISBN 80-969409-6-1.  - Bratislava : OZ Ars poetica, 2006.  - S. 25-30
 - CED [Básne] / Sylvia Geist ; prekl. Martin Solotruk
In: Ars poetica 2006.  - ISBN 80-969409-6-1.  - Bratislava : OZ Ars poetica, 2006.  - S. 143-147
 - CED [Básne] / Peter Gizzi ; prekl. Martin Solotruk
In: Ars poetica 2006.  - ISBN 80-969409-6-1.  - Bratislava : OZ Ars poetica, 2006.  - S. 153-159
 - CED [Básne] / Peter Macsovszky ; prekl. Martin Solotruk, Ian Davidson
In: Ars poetica 2006.  - ISBN 80-969409-6-1.  - Bratislava : OZ Ars poetica, 2006.  - S. 260-267
 - CED Princ. Mŕtvolná nálada. Odcudzené mesto. / Marc Woodworth ; prekl. Martin Solotruk
In: Ars poetica 2006.  - ISBN 80-969409-6-1.  - Bratislava : OZ Ars poetica, 2006.  - S. 384-388
 - CED [Básne] / Catherine Bowman ; prekl. Martin Solotruk
In: Ars poetica 2011.  - ISBN 978-80-89283-42-2.  - Bratislava : Ars poetica, 2011.  - S. 7-15
 - CED [Básne] / Jeff Hilson ; prekl. Martin Solotruk
In: Ars poetica 2011.  - ISBN 978-80-89283-42-2.  - Bratislava : Ars poetica, 2011.  - S. 81-84
 - CED Dievča s rádiom z modrého plastu. Ľudské srdce. Informačný vek. Nekonečné potreby. Knihy / Campbell McGrath ; prekl. Martin Solotruk
In: Ars poetica 2009.  - ISBN 978-80-89283-23-1.  - Bratislava : Ars poetica, 2009.  - S. 164-169
 - CED Ešte pred naším narodením. Domov. Po nás. Keď niekto odchádza, vráti sa všetko, čo sa kedy stalo. Tiene nás míňajú / Nikola Madzirov ; prekl. Martin Solotruk
In: Ars poetica 2009.  - ISBN 978-80-89283-23-1.  - Bratislava : Ars poetica, 2009.  - S. 151-155
 - CED Nokturno. Piatok. Balada. Živočíšny druh je živá Idea. Ruskin / Elizabeth Willis ; prekl. Martin Solotruk
In: Ars poetica 2010.  - ISBN 978-80-89283-33-0.  - Bratislava : Ars poetica, 2010.  - S. 306-310
 - CED Keď sa spustila / Carol Watts ; prekl. Martin Solotruk
In: Ars poetica 2010.  - ISBN 978-80-89283-33-0.  - Bratislava : Ars poetica, 2010.  - S. 280-285
 - CED ... a slovo bolo pritom s Clintom. Všetko pre Island. Pol Pot  - nie Pantum. Záhlavie som ja / Euríkur Örn Norddahl ; prekl. Martin Solotruk
In: Ars poetica 2010.  - ISBN 978-80-89283-33-0.  - Bratislava : Ars poetica, 2010.  - S. 188-192
 - CED Mr. Perplex a jeho žiaci / Braňo Hochel ; prekl. Martin Solotruk
In: Ars Poetica 2007.  - ISBN 978-80-89283-05-7.  - Bratislava : Ars poetica, 2007.  - S. 56-61/62-65
 - CED Prvé veci nám zjaví ruka. Sklo. Fotografia. Vedľajšia ruka. Ginza samba / Robert Pinsky ; prekl. Martin Solotruk
In: Ars Poetica 2007.  - ISBN 978-80-89283-05-7.  - Bratislava : Ars poetica, 2007.  - S. 212-218
 - CED Štrky rieky. Lovci a hľadači. Zlato. Reakcia pamäte. Istí dobyvatelia. Rehoľné kamene / Leo Mellor ; prekl. Martin Solotruk
In: Ars Poetica 2007.  - ISBN 978-80-89283-05-7.  - Bratislava : Ars poetica, 2007.  - S. 170-172
 - CED Komunikačný kanál vytrasený z neznáma. Láska nenásytný plameň. Ktosi sa len povzniesol nad mojím. Na okraj formovania nezávislých skupín / Rod Mengham ; prekl. Martin Solotruk
In: Ars poetica 2015.  - ISBN 978-80-89283-68-2.  - Bratislava : Ars poetica, 2015.  - S. 223-228
 - CED Ultrazvuk. Verše chatuhodných obrancov minecraftu. Prvý veľký návrat Američana z vesmíru. Telepaťka / Harry Man ; prekl. Martin Solotruk
In: Ars poetica 2015.  - ISBN 978-80-89283-68-2.  - Bratislava : Ars poetica, 2015.  - S. 211-216
 - CED That all too moving contraction of emotion  - Golemata preselba na čuvstvata / Martin Solotruk
In: Koj e koj : Poezija od pet kontinenti = Who is who : Poetry from five continents.  - ISBN 978-608-250-008-9.  - Struga : [s.n.], 2015.  - S. 303-309
 - CED Tiché vojny len tak. Hrb. Až veľké sťahovanie citu. Mračenie v polčase rozpadu. Hmatateľné hrúženie obrazu alebo Mona Lisa cez ústnu dutinu. "Čo je zlato?" / Martin Solotruk
In: Lob des Wildtiers im Winter.  - ISBN 978-3-88423-495-2.  - Heidelberg : Verl. das Wunderhorn, 2015.  - S. 30-54
 - CED Písať ako dýchať / Martin Solotruk
In: Písať ako dýchať : (Sieť vody s tisícimi vchodmi).  - ISBN 978-80-8119-082-7.  - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014.  - S. 121
 - CED Návrh kampane pre môjho bývalého mob. operátora / Martin Solotruk
In: Prebúdzanie sedmospáčov : antológia súčasnej poézie a prózy k 25. výročiu Nežnej revolúcie.  - ISBN 978-80-89550-10-4.  - Bratislava : Drewo a srd, 2014.  - S. 194-198
 - DAI Reprodukcia polysémie ako rozhodujúci činiteľ básnického prekladu / Martin Solotruk ; školiteľ Braňo Hochel
Bratislava : [s.n.], 2011
 - EDI Medzi umením a láskou / Martin Solotruk
In: Dotyky.  - 9 (1997) 2, 10-11
 - EDI Klaun sám za seba / Martin Solotruk
In: Rak.  - 2 (1997) 6, 61
 - EDI Pro... programovo / Martin Solotruk
In: Literika.  - 2 (1997) 4, 91
 - EDJ Mám rád, keď báseň nehovorí "o", ale koná "to" rozhovor s Martinom Solotrukom / aut. interv. Ivan Štrpka ; účast. interv. Martin Solotruk
In: Romboid.  - Roč. 42, č. 2 (2007), s. 31-34
 - EDJ Charles Simic ... / aut. dosl. Martin Solotruk
In: Svet sa nekončí.  - ISBN 978-80-969625-2-3.  - Prešov : Slniečkovo, 2007.  - S. 22
 - EDJ Ján Ondruš  - svár o slovo / Martin Solotruk
In: Literika.  - Roč. 2, č. 1-2 (1997), s. 199-201
 - EDJ Nádeje slovenskej prózy / zost. Ladislav Čúzy, Martin Solotruk
In: Slovenské listy.  - príl. Elán. Roč. 6, č. 1 (1998), s. 1-7
 - FAI Poetry reaching out : Nóra Ružičková. / ed. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2012
 - FAI Poetry reaching out : Martin Solotruk. / ed. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2012
 - FAI Pohodlná mníška / Peter Macsovszky ; ed. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2011
 - FAI Ohrozený druh / Mária Ferenčuhová ; ed. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2012
 - FAI Poetry reaching out : new Slovak poetry in translation. / Mária Ferenčuhová ; ed. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2012
 - FAI Poetry reaching out : new Slovak poetry in translation. / Katarína Kucbelová ; ed. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2012
 - FAI Braňo Hochel: Mr. Perplex a jeho žiaci / ed. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica & Ateliér Pluto, 2009
 - FAI Poetry reaching out : new Slovak poetry in translation. / Karol Chmel ; ed. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2012
 - FAI Poetry reaching out : new Slovak poetry in translation. / Peter Macsovszky ; ed. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2012
 - FAI Poetry reaching out : new Slovak poetry in translation. / Michal Habaj ; ed. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2012
 - FAI [Básne] / Michal Habaj ; ed. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2012
 - FAI Veľký dych: Psychopolis, tenký ľad / Ivan Štrpka ; ed. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica & Ateliér Pluto, 2009
 - FAI Ars poetica 2015 : 13. ročník medzinárodného festivalu poézie, 17.-21.11.2015. / ed. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2015
 - FAI Ars poetica 2014 : 12. ročník medzinárodného festivalu poézie, 3.-7.12.2014. / ed. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2014
 - FAI Europain / Agda B. Pain ; zodp. red. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2013
 - FAI Múzeum netrpezlivosti / Hans Till ; zodp. red. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2013
 - FAI Ars poetica 2013 / ed. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2013
 - FAI Medzi myšlienkou a obrazom / Marek Debnár ; zodp. red. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2013
 - GII (Poetry reaching out) / Martin Solotruk
New Delhi : Aryan, 2015
 - GII Berglund, Pernilla: Bez názvu = Untitled / ed. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2015
 - GII Aby slová nedávali (iba) doslovný zmysel rozhovor ( nie interview) s Johnom Ashberym / aut. interv. Martin Solotruk ; účast. interv. John Ashbery
In: Vlna.  - Roč. 8, č. 26 (2006), s. 14-16
 - GII Avantgardná katedrála interview s Petrom Gizzim / aut. interv. Martin Solotruk ; účast. interv. Peter Gizzi
In: Vlna.  - Roč. 8, č. 26 (2006), s. 18-20
 - GII Poetry reaching out : new Slovak poetry in translation. / Jana Pácalová ; ed. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2012
 - GII Poetry reaching out : new Slovak poetry in translation. / Peter Šulej ; ed. Martin Solotruk
Bratislava : Ars poetica, 2012
 - GII Ešte sa len začíname učiť od prírody / aut. interv. Zuzana Belková ; účast. interv. Martin Solotruk
In: Knižná revue.  - Roč. 14, č. 5 (2004), s. 12
 - GII Svet sa nekončí / Charles Simic ; prekl. Martin Solotruk
Prešov : Slniečkovo, 2007
 - GII Náš prvý rozhovor / Pavol Rankov ... [et al.]
In: Načas.  - Č. 1 (1997), s. 233 a 610
 - GII Kubicovo ani to, ani ono / Martin Solotruk
In: Literika.  - 2 (1997) 4, 94-95
Zdroj:
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-anglistiky-a-amerikanistiky/clenovia-katedry/solotruk-martin/?tx_unibausers_pi1%5Bperson%5D=solotruk1&tx_unibausers_pi1%5Bshow%5D=publications&cHash=71465e6b1eadcc55a5a548d0dc16513c

Literature ::
Translation ::

minimap