This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Chaulot, Paul, Hungarian biography

Image of Chaulot, Paul
Chaulot, Paul
(1914–1969)
 

Biography

Paul Chaulot (1914-1969) francia író, költő. Ő is a magyar költészet aktív barátainak — érdemes fordítóinak — sorát szaporítja a francia költők között; a Seuil-antológia egyik legjobb fordítója. Költészete talán legközelebb Rousselot-éhoz áll, az emberi együttérzés mélységében, az emberi szenvedés minden fajtáját mindig befogadni kész „unanimizmusában”, melyet utolsó kötetében az utcákon lüktető tömeg, a tájban tévelygő, magányos ember képétől a valaha éltek néma, prehisztorikus távlatáig tágít. A legértékesebbet talán e kötete, a Születő őstörténet (1963) négy ciklusában és váratlan, kora halála előtt írt verseiben adja. Kissé elmosódott költői profilja ezekben válik élesebbre rajzolttá.

(Editor of this page: P. T.)

Literature ::
Translation ::

minimap