This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Liivak, Sander, Estonian biography

 
Liivak, Sander
(1972–)
 

Biography

Sander Liivak (21.08.1997–19.07.2012 Sander Alfred Liivak, sündinud 18. märtsil 1972 Tartus) on eesti tõlkija. Ta on tõlkinud peamiselt ungari ja soome keelest. Ta on Eesti Kirjanike Liidu, Emakeele Seltsi ja Eesti Ungari Seltsi liige.

Sander Liivak (snd 1972) on Tartu Ülikoolis 1998. a kaitsnud bakalaureusetöö „A magyar ütemhangsúlyos vers észtre fordítása” („Ungari taktilis-rõhulise värsi eestindamine” (juhendaja Péter Pomozi). Töö tulemused võtab kokku artikkel „Ungari taktilis-rõhulisest värsist”, Akadeemia 2001 (XIII aastakäik), nr 3, lk 548–557.

http://et.wikipedia.org/wiki/Sander_Liivak

(Editor of this page: P. T.)

Literature ::
Translation ::

minimap