This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Szymborska, Wisława, Hungarian biography

Image of Szymborska, Wisława
Szymborska, Wisława
(1923–2012)
1996

Biography

Wislawa Szymborska (1923) költő, esszéista Krakkóban végezte tanulmányait. 1996-ban irodalmi Nobel-díjat kapott. Rejtőzködő személyiség, keveset ír, nem vállal közszereplést, szinte csak versein keresztül szól az olvasókhoz, kötetei mégis igen népszerűek. Nem csatlakozott egyetlen költői irányzathoz vagy csoportosuláshoz sem, egyéni írásmódot alakított ki, költői nyelve távol tartja magát a nagy történelmi eseményektől, az emberi lét biológiai körülményeitől, a költő társadalmi szerepétől, filozófiai rendszerektől, ideológiáktól, a hittételek igazságaitól, a sztereotípiáktól. Jellemző rá az együttérzés a megbántottakkal, az élet logikátlan, tragikus szépségéből adódó elragadtatás. Gondosan mérlegelt ítéletek, kiegyensúlyozott érzelmek, a hűvös ész és a szigorú értelem uralja kifejezőeszközeit, ugyanakkor fogékony a lét egyszerű szépségére. Nyelve a köznyelvhez közelít, szívesen alkalmaz látszólag egyszerű, valójában elgondolkodtató és bonyolult paradoxonokat.  

Literature ::
Translation ::

minimap