This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Translations from Hungarian

Choose the language of the translation

In Esperanto

Al vin {Sipos Ferenc Norbert} (Neked) – Pintér Tibor
Aperaĵo {Sipos Ferenc Norbert} (Jelenség) – Örkény István
Dum drinko {Kalocsay, Kálmán} (Ivás közben) – Petőfi Sándor
Fino de septembro {Kalocsay, Kálmán} (Szeptember végén [video]) – Petőfi Sándor
Fred la malpura, la kapitano {Balázs, László} (Piszkos Fred, a kapitány (részlet)) – Rejtő Jenő
Heredaĵo {Sipos Ferenc Norbert} (Hagyaték) – Pintér Tibor
In memoriam dr. K.H.G. {Tárkony Lajos} (In memoriam Dr. K. H. G.) – Örkény István
Johano la Brava {Kalocsay, Kálmán} (János vitéz (részlet)) – Petőfi Sándor
Kiom bone estus ne rebati {Szabó Imre} (Milyen jó lenne nem ütni vissza) – József Attila
Kion mi kisas {Sipos Ferenc Norbert} (Akit én csókolok) – Ady Endre
La alveno de Dio {Sipos Ferenc Norbert} (Az Úr érkezése) – Ady Endre
La amo kaj liber'... {Kalocsay, Kálmán} (Szabadság, szerelem) – Petőfi Sándor
La gaja Dio {Sipos Ferenc Norbert} (A vidám Isten) – Ady Endre
La lasta rideto {Sipos Ferenc Norbert} (Az utolsó mosoly) – Ady Endre
La mia du knabinoj {Sipos Ferenc Norbert} (Az én két asszonyom) – Ady Endre
La mondo {Sipos Ferenc Norbert} (A világ) – Pintér Tibor
La nigra piano {Sipos Ferenc Norbert} (A fekete zongora) – Ady Endre
La poetoj de la XIX. centjaro {Kalocsay, Kálmán} (A XIX. század költői) – Petőfi Sándor
La sovaĝfloro de la naturo {Kalocsay, Kálmán} (A természet vadvirága) – Petőfi Sándor
La tristo — granda ocean'... {Kalocsay, Kálmán} (A bánat? Egy nagy oceán) – Petőfi Sándor
Ledo sur la ŝipo {Sipos Ferenc Norbert} (Léda a hajón) – Ady Endre
Letero al Johano Arany {Kalocsay, Kálmán} (Levél Arany Jánoshoz) – Petőfi Sándor
Mi estas filo de Gogo kaj Magogo {Sipos Ferenc Norbert} (Góg és Magóg fia vagyok én) – Ady Endre
Mia Patro {Sipos Ferenc Norbert} (Apám) – Móra Ferenc
Nacia kanto {Kalocsay, Kálmán} (Nemzeti dal) – Petőfi Sándor
Ne ekvidu min {Sipos Ferenc Norbert} (Ne lássatok meg) – Ady Endre
Paŭlo Prokrasty {Kalocsay, Kálmán} (Pató Pál úr) – Petőfi Sándor
Plori, plori, plori {Kalocsay, Kálmán} (Sírni, sírni, sírni [video]) – Ady Endre
Por Laĉjo Arany {Kalocsay, Kálmán} (Arany Lacinak) – Petőfi Sándor
Prodigemulo {Sipos Ferenc Norbert} (A tékozló) – Tandori Dezső
Sur la bordo de Tiso {Sipos Ferenc Norbert} (A Tisza-parton) – Ady Endre
Sur la hungara Ugaro {Sipos Ferenc Norbert} (A magyar Ugaron) – Ady Endre
Sur la lago {Sipos Ferenc Norbert} (A tavon) – Kányádi Sándor
Trajnoj portas en morton {Sipos Ferenc Norbert} (Halálba vivő vonatok) – Ady Endre
Tri kolĉikaj larmgutaj {Sipos Ferenc Norbert} (Három őszi könnycsepp [video]) – Ady Endre
Vaniĝinta plano {Kalocsay, Kálmán} (Füstbement terv) – Petőfi Sándor
Literature ::
Translation ::

minimap