This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Translations from Hungarian

Choose the language of the translation

In Polish

Agonia Don Juana {Sutarski, Konrad} (Don Juan agóniája) – Kovács András Ferenc
Apokryf {Snopek, Jerzy} (Apokrif [video]) – Pilinszky János
Będzie i kot {Wasak, Monika} (Lesz macska is) – Tóth Krisztina
Burza {Wasak, Monika} (Zivatar) – Tóth Krisztina
Chłopcy z Płacu Broni {Tadeusz Olszański} (A Pál utcai fiúk (2.)) – Molnár Ferenc
Czarne Miasto {Mondral, Camilla} (A fekete város) – Mikszáth Kálmán
Czarny fortepian {Białoszewski, Miron } (A fekete zongora) – Ady Endre
Czego ubywa {Sutarski, Konrad} (Ami elmarad) – Bella István
Czy to możliwe, to Gułag? {Woronowicz, Sczepan} (Lehet, hogy most ez a Gulág?) – Bertók László
Demolka {Górecka, Anna} (Rom A szovjetónió történetéhez) – Kukorelly Endre
Do ciebie który to czytasz {Zadura, Bohdan} (Hozzád, ki olvasod) – Petri György
Druga pieśń Zrínyiego {Józef Waczków} (Zrínyi második éneke) – Kölcsey Ferenc
Dudni, kamień, dudni {Górecka, Anna} (Kő hull apadó kútba) – Szilágyi István
Dziki kwiat {Julian Tuwim} (A természet vadvirága) – Petőfi Sándor
Epepe {Pisarska, Krystyna} (Epepe) – Karinthy Ferenc
Epilog {Śliwiak, Tadeusz} (Utószó [video]) – Pilinszky János
Epilog {Nowak, Tadeusz} (Epilogus) – Arany János
Fuimus troes {Zadura, Bohdan} (Fuimus troes) – Határ Győző
Geografia ziemi niczyje {Szczepan Woronowicz} (Senkiföldrajz) – Kovács András Ferenc
Harmonia Cælestis (131, 132) {Worowska, Teresa} (Harmonia Cælestis (131, 132)) – Esterházy Péter
Harmonia Cælestis (141) {Worowska, Teresa} (Harmonia Cælestis (141)) – Esterházy Péter
Hymn {Józef Waczków} (Himnusz) – Kölcsey Ferenc
In memoriam Dr. K. H. G. {Sipos Ferenc Norbert} (In memoriam Dr. K. H. G.) – Örkény István
Intérieur {Sutarski, Konrad} (Enteriőr) – Kovács András Ferenc
Koportos {Pisarska, Krystyna} (Koportos) – Balázs József
Krajobraz widziany przez dym {Andrzej Sieroszewski} (Füstös képek) – Lakatos Menyhért
Księga Jonasza 1. {Zadura, Bohdan} (Jónás könyve 1.) – Babits Mihály
Księga Jonasza 2. {Zadura, Bohdan} (Jónás könyve 2.) – Babits Mihály
Kto przeniesie miłość? {Nowak, Tadeusz} (Ki viszi át a Szerelmet [video]) – Nagy László
Los utracony {Pisarska, Krystyna} (Sorstalanság) – Kertész Imre
Madziarski ugor {Iłłakowiczówna, Kazimiera} (A magyar Ugaron) – Ady Endre
Madziarzy {Tadeusz Olszański} (Magyarok) – Balázs József
Mgła {Mondral, Camilla} (Köd) – Fekete István
Miłość {Mondral, Camilla} (Szerelem) – Déry Tibor
Mói udział {Litwiniuk, Jerzy} (Osztályrészem) – Berzsenyi Dániel
Moja mowa senna {Nowak, Tadeusz} (Álomi beszédem) – Nagy László
Mrowisko {Pisarska, Krystyna} (Hangyaboly (8. fejezet)) – Kaffka Margit
Nad brzegiem Dunaju {Nawrocki, Aleksander} (A Dunánál [video]) – József Attila
Na haczyk nadziałeś mnie, Panie {Zadura, Bohdan} (Horgodra tűztél, uram) – Petri György
Najkrótsza nowela {Rychlewska, Marta} (A legrövidebb novella) – Darvasi László
Na moje urodziny {Różewicz, Tadeusz} (Születésnapomra) – József Attila
Nie lękajcie się {Sobolewska, Elżbieta} (Ne féljetek) – Jókai Anna
Niki {Marek Sadowski} (Niki) – Déry Tibor
Obywatelstwo {Sutarski, Konrad} (Állampolgárság) – Határ Győző
Oda {Woroszylski, Wiktor} (Óda) – József Attila
Otwarcie mostu {Rymkiewicz, Aleksander} (Híd-avatás) – Arany János
Podróżny i światło księżyca {Jan Zimierski} (Utas és holdvilág) – Szerb Antal
Północ {Grzegorz Bubak} (Éjfél) – Lászlóffy Aladár
Po nas {Śliwiak, Tadeusz} (Utánunk) – Kormos István
Posągi {Artur Międzyrzecki} (Szobrok) – Nemes Nagy Ágnes
Potem trochę mniej będę chodzić {Górecka, Anna} (Kicsit majd kevesebbet járkálok) – Kukorelly Endre
Potkawszy Juliję jako ją witał {Litwiniuk, Jerzy} (Hogy Júliára talála így köszöne neki) – Balassi Bálint
Powitanie Thomasa Manna {Nawrocki, Aleksander} (Thomas Mann üdvözlése) – József Attila
Przenikanie {Sutarski, Konrad} (Áttűnés) – Határ Győző
Przy końcu września {Kazimire Iłłakowiczówna} (Szeptember végén [video]) – Petőfi Sándor
Przyszedłeś kijem {Nowak, Tadeusz} (Karóval jöttél [video]) – József Attila
Psalm {Różewicz, Tadeusz} (Zsoltár) – Füst Milán
Pustynia miłości {Ficowski, Jerzy} (A szerelem sivataga) – Pilinszky János
Pytanie wieczorne {Litwiniuk, Jerzy} (Esti kérdés [video]) – Babits Mihály
Raz już dać mi ucuszenie {Dąbrowski, Witold} (Adj már csendességet) – Balassi Bálint
Rodzina Totów {Mondral, Camilla} (Tóték) – Örkény István
Rozmyślania w bibliotece {Zbigniew Jankowski} (Gondolatok a könyvtárban) – Vörösmarty Mihály
Serce taty {Skowroński, Paweł} (Apa szíve) – Nagypál István
Staroświecka historia {Pisarska, Krystyna} (Régimódi történet) – Szabó Magda
Stary Cygań {Nowak, Tadeusz} (A vén cigány) – Vörösmarty Mihály
Święty {Mondral, Camilla} (A szent) – Thurzó Gábor
Tragedia człowieka {Lew Kaltenbergh} (Az ember tragédiája) – Madách Imre
Ulica jednokierunkowa {Woronowicz, Sczepan} (Egyirányú utca) – Rakovszky Zsuzsa
W łodzi Charona czyli o starości powieść-esej {Hanna Kużniarska} (Kháron ladikján) – Illyés Gyula
Wszystko za nic {Zadura, Bohdan} (Semmiért egészen) – Szabó Lőrinc
Za dwadzieścia lat {Różewicz, Tadeusz} (Húsz év múlva) – Vajda János
Żałoba {Krystyna Hrycyk} (Gyász) – Németh László
Z bramy tajemnic w jelenia zamienionego syna wołanie {Nawrocki, Aleksander} (A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából (részlet)) – Juhász Ferenc
Zimne dni {Tadeusz Olszański} (Hideg napok) – Cseres Tibor
Zjawisko {Sipos Ferenc Norbert} (Jelenség) – Örkény István
Złoty człowiek {Mondral, Camilla} (Az aranyember) – Jókai Mór
Literature ::
Translation ::

minimap