This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kollár, Jan: Előhang a „Szláva leányá”-hoz - 2 (Slávy dcera – Předzpěv - 2 in Hungarian)

Portre of Kollár, Jan

Slávy dcera – Předzpěv - 2 (Czech)

Ten, kdo trůny bořil, lidskou krev darmo vyléval,
....po světě nešťastnou války pochodmi nosil:
Ten porobu slušnou, buď Goth, buď Skýta, zasloužil,
....ne kdo divé chválil příkladem ordě pokoj.

Kde ste se octli, milé zde bydlivších národy Slávů,
....národy, jenž Pomoří tam, tuto Sálu pili?
Sorbů větve tiché, Obodritské říše potomci,
....kde kmenové Vilců, kde vnukové ste Ukrů?
Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím,
....než mé darmo oko v Slávii Slávu hledá.

Rci, strome, chráme jejich rostlý, pode nímž se obětné
....dávnověkým tehdáž pálili žertvy bohům:
Kde jsou národové ti, jejich kde knížata, města?
....jenž pervý v severu zkřísili tomto život.
Jedni učíce chudou Europu plachty i vesla
....chystati a k bohatým přes moře vésti břehům.
Kov tu jiní ze hlubin skvoucí vykopávali rudných,
....více ku poctě bohům nežli ku zisku lidem.
Tam ti neourodné rolníku ukázali rádlem.
....by klas neslo zlatý, brázditi lůno země.
Lípy tito, svěcený Slávě strom, vedle pokojných
....cest sadili, chládek by stlali vůkol i čich.
Muž syny města učil stavěti, v nich vésti kupectví,
....a mlaď svou učili tkávati plátno ženy.Uploaded byRépás Norbert
PublisherZlatý fond denníka SME / zlatyfond.sme.sk
Source of the quotationDielo digitalizoval(i) Martin Odler. / CCA-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License

Előhang a „Szláva leányá”-hoz - 2 (Hungarian)

Trónt aki döntött, embervért pazarolt s a világra
....háboru rettenetes fáklyatüzét hajitá,
hordja a bús rabigát ama szkíta s a gót, neki ádáz
....horda előtt békét hirdet, a példaadó!

Hajdani sok szláv nemzet, hej, hova tüntetek immár,
....északi-tengeriek s Saalc vizét merítők?
Halk szerb nép hova lett, s az obodritok ős birodalma?
....Ukrok utóda, vilec törzs soka vajh hova lőn?
Jobbra tekintek a tág tereken, majd balra tekintek,
....Szláva, hiába kutat Szlávia szerte, szemem.

Mondd, terebély fa, magadtól nőtt templom, mely alatt ős
....isteneiknek a tűz-áldozatot mutaták,
hol van a sok nemzet s fejedelmük s városuk, első
....fészke a létnek a zord északi táj fagya közt?
Volt, ki szegény Európát megtanította vitorlát
....vonni s evezni a dús part soka közt a hajón;
mások meg csillámló érceket ástak a mélyből,
....inkább isteneik, mint maguk üdve miatt.
Volt, ki a földmivest okitotta ekére, barázdát
....húzni: teremjen a föld méhe kalászt, aranyost.
Volt, aki Szlávának szentelt hárssort telepített,
....csöndes utak peremén illatot, árnyat adót.
Férfi fiát kalmárnak s város-rakni tanítá,
....gyolcs patyolat-vásznat szőni az asszony a lányt.Uploaded byRépás Norbert
PublisherKozmosz Könyvek (Budapest)
Source of the quotationCseresznyevirágok balladája, Szlovák költők antológiája
Bookpage (from–to)62-66
Publication date

Related videos


minimap