This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Rørdam, Valdemar: Denmark, a thousand years (Danmark i tusind år in English)

Portre of Rørdam, Valdemar

Danmark i tusind år (Danish)

Danmark, i tusind år,

længer end saga når,

vor stammes arv,

hærget og frugtbargjort,

hjemstavn og verdensport:

lær os at råde stort

så rig en arv!

 

Danmark, imod dig slår

atter en stormfuld vår

med liv og død.

Strid eller arbejdsdag,

her kræves hårde tag.

Løft os, vort gamle flag,

i liv og død!

 

Danmark i tusind år,

søhavn og bondegård

og fri mænds arv –

Brug du os, hvor du kan,

tag du os mand for mand!

Stå skal vort fædreland

som fri mænds arv!

 

 

1917Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.nomos-dk.dk

Denmark, a thousand years (English)

Denmark, a thousand years,

longer than the saga when,

our tribe's heritage

ravaged and fertile done

native and world sports:

teach us to make large

so rich a legacy!

 

Denmark, against you turns

again a stormy spring

with life and death.

Strife or working

this requires hard roof.

Lift us, our old flag

in life and death!

 

Denmark, a thousand years,

seaport and farm

and free men heritage -

Use us when you can,

take us man for man!

Stand to be our homeland

as free men heritage!Uploaded byP. T.
Source of the quotationanonim

Related videos


minimap