This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kafka, Franz: Společenství (Gemeinschaft in Czech)

Portre of Kafka, Franz

Gemeinschaft (German)

Wir sind fünf Freunde, wir sind einmal hintereinander aus einem Haus gekommen, zuerst kam der eine und stellte sich neben das Tor, dann kam oder vielmehr glitt so leicht, wie ein Quecksilberkügelchen gleitet, der zweite aus dem Tor und stellte sich unweit vom ersten auf, dann der dritte, dann der vierte, dann der fünfte. Schließlich standen wir alle in einer Reihe. Die Leute wurden auf uns aufmerksam, zeigten auf uns und sagten: »Die fünf sind jetzt aus diesem Haus gekommen.« Seitdem leben wir zusammen, es wäre ein friedliches Leben, wenn sich nicht immerfort ein sechster einmischen würde. Er tut uns nichts, aber er ist uns lästig, das ist genug getan; warum drängt er sich ein, wo man ihn nicht haben will. Wir kennen ihn nicht und wollen ihn nicht bei uns aufnehmen. Wir fünf haben zwar früher einander auch nicht gekannt, und wenn man will, kennen wir einander auch jetzt nicht, aber was bei uns fünf möglich ist und geduldet wird, ist bei jenem sechsten nicht möglich und wird nicht geduldet. Außerdem sind wir fünf und wir wollen nicht sechs sein. Und was soll überhaupt dieses fortwährende Beisammensein für einen Sinn haben, auch bei uns fünf hat es keinen Sinn, aber nun sind wir schon beisammen und bleiben es, aber eine neue Vereinigung wollen wir nicht, eben auf Grund unserer Erfahrungen. Wie soll man aber das alles dem sechsten beibringen, lange Erklärungen würden schon fast eine Aufnahme in unsern Kreis bedeuten, wir erklären lieber nichts und nehmen ihn nicht auf. Mag er noch so sehr die Lippen aufwerfen, wir stoßen ihn mit dem Ellbogen weg, aber mögen wir ihn noch so sehr wegstoßen, er kommt wieder.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.textlog.de/32081.html

Společenství (Czech)

Je nás pět přátel, vyšli jsme kdysi jeden po druhém z jednoho domu, nejdřív vyšel jeden a stoupl si vedle vchodu, pak vyšel ze dveří nebo spíše vyklouzl, jako kloužou rtuťové kuličky, druhý a stoupl si nedaleko od prvního, potom třetí, potom čtvrtý, potom pátý. Konečně jsme stáli všichni v jedné řadě. Lidé si nás povšimli, ukazovali na nás a říkali: Těch pět vyšlo teď z tohoto domu. Od té doby žijeme spolu, byl by to klidný život nebýt toho, že se mezi nás ustavičně plete šestý. Nic nám nedělá, ale je nám na obtíž, to je až dost; proč se dere tam, kde ho nikdo nechce. Neznáme ho a nechceme ho mezi sebe přijmout. Nás pět se sice dříve také navzájem neznalo, a chcete-li, ani teď se neznáme, jenže co je možné a co se trpí mezi námi pěti, to není možné a netrpí se šestému. Krom toho je nás pět a nechce nás být šest. A jakýpak má vůbec smysl to ustavičné pobývání pohromadě, ani pro nás pět to nemá smysl, ale my už jednou pohromadě jsme a taky zůstaneme, ale nějaké nové družení nechceme, právě vzhledem k svým zkušenostem. Ale jak tohle všechno dát na srozuměnou tomu šestému, dlouhé výklady by skoro už znamenaly přijetí do našeho kroužku, raději nic nevykládáme a nepřijímáme ho. Ať si jak chce špulí rty, odstrčíme ho loktem, jenže ať ho odstrčíme sebevíc, přijde znovu.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.odaha.com

minimap