This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Seferis, Giorgos: Enkomi (Ἔγκωμη in Hungarian)

Portre of Seferis, Giorgos

Ἔγκωμη (Greek)

Ἦταν πλατὺς ὁ κάμπος καὶ στρωτός· ἀπὸ μακριὰ φαινόνταν
τὸ γύρισμα χεριῶν ποὺ σκάβαν.
Στὸν οὐρανὸ τὰ σύννεφα πολλὲς καμπύλες, κάπου-κάπου
μιὰ σάλπιγγα χρυσὴ καὶ ρόδινη· τὸ δείλι.
Στὸ λιγοστὸ χορτάρι καὶ στ᾿ ἀγκάθια τριγυρίζαν
ψιλὲς ἀποβροχάρισσες ἀνάσες· θά ῾χε βρέξει
πέρα στὶς ἄκρες τὰ βουνὰ ποὺ ἔπαιρναν χρῶμα.

Κι ἐγὼ προχώρεσα πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δουλεύαν,
γυναῖκες κι ἄντρες μὲ τ᾿ ἀξίνια σὲ χαντάκια.
Ἦταν μία πολιτεία παλιά· τειχιὰ δρόμοι καὶ σπίτια
ξεχώριζαν σὰν πετρωμένοι μυῶνες κυκλώπων,
ἡ ἀνατομία μιᾶς ξοδεμένης δύναμης κάτω ἀπ᾿ τὸ μάτι
τοῦ ἀρχαιολόγου τοῦ ναρκοδότη ἢ τοῦ χειρούργου.
φαντάσματα καὶ ὑφάσματα, χλιδὴ καὶ χείλια, χωνεμένα
καὶ τὰ παραπετάσματα τοῦ πόνου διάπλατα ἀνοιχτά
ἀφήνοντας νὰ φαίνεται γυμνὸς κι ἀδιάφορος ὁ τάφος.

Κι ἀνάβλεψα πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δουλεύαν
τοὺς τεντωμένους ὤμους καὶ τὰ μπράτσα ποὺ χτυποῦσαν
μ᾿ ἕνα ρυθμὸ βαρὺ καὶ γρήγορο τούτη τὴ νέκρα
σὰ νὰ περνοῦσε στὰ χαλάσματα ὁ τροχὸς τῆς μοίρας.

Ἄξαφνα περπατοῦσα καὶ δὲν περπατοῦσα
κοίταζα τὰ πετούμενα πουλιά, κι εἴταν μαρμαρωμένα
κοίταζα τὸν αἰθέρα τ᾿ οὐρανοῦ, κι εἴτανε θαμπωμένος
κοίταζα τὰ κορμιὰ ποὺ πολεμοῦσαν, κι εἶχαν μείνει
κι᾿ ἀνάμεσό τους ἕνα πρόσωπο τὸ φῶς ν᾿ ἀνηφορίζει.
Τὰ μαλλιὰ μαῦρα χύνουνταν στὴν τραχηλιά, τὰ φρύδια
εἴχανε τὸ φτερούγισμα τῆς χελιδόνας, τὰ ρουθούνια
καμαρωτὰ πάνω ἀπ᾿ τὰ χείλια, καὶ τὸ σῶμα
ἔβγαινε ἀπὸ τὸ χεροπάλεμα ξεγυμνωμένο
μὲ τ᾿ ἄγουρα βυζιὰ τῆς ὁδηγήτρας,
χορὸς ἀκίνητος.

Κι ἐγὼ χαμήλωσα τὰ μάτια μου τριγύρω:
κορίτσια ζύμωναν, καὶ ζύμη δὲν ἀγγίζαν
γυναῖκες γνέθανε, τ᾿ ἀδράχτια δὲ γυρίζαν
ἀρνιὰ ποτίζουνταν, κι ἡ γλώσσα τους στεκόταν
πάνω ἀπὸ πράσινα νερὰ ποὺ ἔμοιαζαν κοιμισμένα
κι ὁ ζευγᾶς ἔμενε μ᾿ ἀνάερη τὴ βουκέντρα.
Καὶ ξανακοίταξα τὸ σῶμα ἐκεῖνο ν᾿ ἀνεβαίνει·
εἴχανε μαζευτεῖ πολλοί, μερμήγκια,
καὶ τὴ χτυποῦσαν μὲ κοντάρια καὶ δὲν τὴ λαβῶναν.
Τώρα ἡ κοιλιά της ἔλαμπε σὰν τὸ φεγγάρι
καὶ πίστευα πὼς ὁ οὐρανὸς ἦταν ἡ μήτρα
ποὺ τὴν ἐγέννησε καὶ τὴν ξανάπαιρνε, μάνα καὶ βρέφος.
Τὰ πόδια της μείναν ἀκόμη μαρμαρένια
καὶ χάθηκαν· μιὰ ἀνάληψη.
                        Ὁ κόσμος
ξαναγινόταν ὅπως ἦταν, ὁ δικός μας
μὲ τὸν καιρὸ καὶ μὲ τὸ χῶμα.
                        Ἀρώματα ἀπὸ σκίνο
πῆραν νὰ ξεκινήσουν στὶς παλιὲς πλαγιὲς τῆς μνήμης
κόρφοι μέσα στὰ φύλλα, χείλια ὑγρά·
κι᾿ ὅλα στεγνῶσαν μονομιᾶς στὴν πλατωσιὰ τοῦ κάμπου
στῆς πέτρας τὴν ἀπόγνωση στὴ δύναμη τὴ φαγωμένη
στὸν ἄδειο τόπο μὲ τὸ λιγοστὸ χορτάρι καὶ τ᾿ ἀγκάθια
ὅπου γλιστροῦσε ξέγνοιαστο ἕνα φίδι,
ὅπου ξοδεύουνε πολὺ καιρὸ γιὰ νὰ πεθάνουν.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://users.uoa.gr

Enkomi (Hungarian)

Tágas és sík a völgy; messziről
idelátszik a dolgozó kezek mozgása.
Gyapjas kis felhők közt az égen itt-ott
rózsálló aranyszín kürt a naplemente.
Gyér füvet, tüskebоkrokat ingat a pára, eső
után könnyedén. Bizonyára esett valahol,
a hegyek alja ködlik a szemhatáron.

És ballagok a dolgozók felé,
a barázdában kapálgató férfiak s nők felé.
Hajdan itt város volt: falai, utcái, házai
mint küklopsz megkövült izmai merednek,
anatómiája a kimerült erőnek
a régész, az érzéstelenítő vagy a sebész szemében.
Kísértő múlt, selyem, ajkak és pompázat elmerültek,
s a fájdalom lebbenő fátylai
a szenvtelen tar temetőt kitakarják.

Tekintetem a kapálókra emelem, és amint
görnyedve döngetik ezt a néma csendet,
nehéz és gyors ütemben, akárha a sors
szekere dübörögne e romok fölött.

Lépkedek s egyszer csak nem lépek többé:
fölnéztem – s a madarrak megkövültek,
fölnéztem – s az ég megváltozott,
fölnéztem – s а kapálók mozgása elakadt
s kirаgyogott közülük egy arc:
fekete haja hátrabontva, szemöldöke
rebbenő fecskeszárny, ajka fölött
feszülő ív a cimpa, és а kapáló mozdulatból
mezei Szűzanya bontja bimbózó kebleit,
mozdulatlan játék.

És körbejáratom tekintetem:
lányok dagasztanak, s érintetlen a tészta,
asszonyak fonnak, s az orsó nem pereg,
nyájat itatnak, s a bóbiskоló zöld víz
fölött a nyelvek megfüggenek,
és veszteg bottal áll a pásztor.
Szemem az emelkedő testre vetem megint;
a sokaság, mint hangya nyüzsög körülötte,
döfködik dárdával, de sebet nem ütnek rajta.
Akár a hold, a hasa tündököl.
s én arra gondoltam, az ég az a méh,
mely szülte és magába fogadja anyát és gyermekét.
Márvány lába veszteg,
majd eltűnik: egy Mennybemenetel.
                             A világ
vіsszaváltozik azzá, ami volt,
mоstanivá és földivé.
                             És gyantaillat
lengi be ismét a hajdani emlékezések
Lomb és nedves ajkak közé szorult hajlatait
s egy pillanat és kiapadt minden az egész völgyben,
e sziklás csüggedésben kimerült erőben,
e sivár, tüskés, gyérfüvű tájon,
hol kígyó surran a homokban,
hol évekbe kerül a halálnak, míg ideér.

Enkomi - ókori ásatási terület a ciprusi Szalamisz közelében.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://adattar.vmmi.org

minimap