This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Ady Endre: Sur la hungara Ugaro (A magyar Ugaron in Esperanto)

Portre of Ady Endre

A magyar Ugaron (Hungarian)

Elvadult tájon gázolok:
Ős, buja földön dudva, muhar.
Ezt a vad mezőt ismerem,
Ez a magyar Ugar.

Lehajlok a szent humuszig:
E szűzi földön valami rág.
Hej, égig-nyúló gizgazok,
Hát nincsen itt virág?

Vad indák gyűrűznek körül,
Míg a föld alvó lelkét lesem,
Régmúlt virágok illata
Bódít szerelmesen.

Csönd van. A dudva, a muhar,
A gaz lehúz, altat, befed
S egy kacagó szél suhan el
A magyar Ugar felett.Source of the quotationhttp://mek.niif.hu

Sur la hungara Ugaro (Esperanto)

Mi vadas sur sovaĝa pejzaĝo:
Sur praa abundkreska tero.
Mi scias ĉi tiu sovaĝan kampon,
Ĉi tiu estas la hungara Ugaro.

Mi klinigas al la sanktan humon:
En ĉi tiu iu maĉas tero.
Hej, alta herbaĉo,
Ĉu ĉi tie ne estas floro?

Sovaĝaj volvokrampoj min ĉirkaŭas,
Dume mi dormantan animo de tero gvatas,
Odoro de maljunaj floroj
Amante Narkotas.

Silento estas. La herbaĉo, la setario,
Detaras, dormigas, kovras la herbaĉo
Kaj blovas ridegan venton
Super la granda Ugaron.Uploaded bySipos Ferenc Norbert
Source of the quotationmek.oszk.hu

minimap