This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Balassi Bálint: Grant Me Tranquillity (Adj már csendességet in English)

Portre of Balassi Bálint

Adj már csendességet (Hungarian)

1
Adj már csendességet, lelki békességet,
mennybéli Úr!
Bujdosó elmémet ódd bútól szívemet,
kit sok kín fúr!

2
Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár
mentségére,
Őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod ne gerjeszd
vesztségére!

3
Nem kicsiny munkával, fiad halálával
váltottál meg,
Kinek érdeméért most is szükségemet
teljesíts meg!

4
Irgalmad nagysága, nem vétkem rútsága
feljebb való,
Irgalmad végtelen, de bűnöm éktelen
s romlást valló.

5
Jóvoltod változást, gazdagságod fogyást
ereszthet-é?
Éngem, te szolgádat, mint régen sokakat,
ébreszthet-é?

6
Nem kell kételkednem, sőt jót reménlenem
igéd szerint,
Megadod kedvesen, mit ígérsz kegyesen
hitem szerint,

7
Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak
áldott zárját,
Add meg életemnek, nyomorult fejemnek
letört szárnyát;

8
Repülvén áldjalak, élvén imádjalak
vétek nélkül,
Kit jól gyakorolván, haljak meg nyugodván,
bú s kín nélkül!


Grant Me Tranquillity (English)

Grant me tranquillity,
calm impassivity,
heavenly Lord!
Guard my poor sanity,
my heart in captivity,
put to the sword!

Through long years of penitence,
my spirit craved sustenance,
desiring salvation;
Shield me and watch with me,
let not your enmity
cause my damnation.

Not without labour
you saved me, my saviour,
through death of your son.
For his sake assist me
that you might complete
what you had begun.

Your mercies so mighty,
not my sins unsightly,
should precedence have,
Your grace is eternal,
though my sins infernal
cry out for the grave.

Can you in beatitude
suffer vicissitude
or loss of possession?
Can you awaken
the ranks of forsaken
by thy intercession?

Why should I doubt,
when despair is cast out
in trust of your word;
Freely you’ll grant me
the grace not denied me,
the faithful’s reward.

Lord, do not resist me,
unclench your great fist,
be tender and kind,
Forgive my beginnings
and heal the torn wings
of my pitiful mind.

Flying, I’d bless you,
adoring address you,
my trespass defying,
Thus practiced in flight,
my soul being healed might
I rise in my dying.Source of the quotationGeorge Szirtes

minimap