This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Petőfi Sándor: The Cart with Four Oxen (A négyökrös szekér in English)

Portre of Petőfi Sándor

A négyökrös szekér (Hungarian)

Nem Pesten történt, amit hallotok.
Ott ily regényes dolgok nem történnek.
A társaságnak úri tagjai
Szekérre ültek és azon menének.
Szekéren mentek, de ökörszekéren.
Két pár ökör tevé a fogatot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.

Világos éj volt. A hold fenn vala;
Halványan járt a megszakadt felhőkben,
Miként a bús hölgy, aki férjinek
Sírhalmát keresi a temetőben.
Kalmár szellő járt a szomszéd mezőkön.
S vett a füvektől édes illatot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.

A társaságban én is ott valék,
S valék szomszédja épen Erzsikének,
A társaságnak többi tagjai
Beszélgetének s énekelgetének.
Én ábrándoztam s szóltam Erzsikéhez:
"Ne válasszunk magunknak csillagot?"
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.

"Ne válasszunk magunknak csillagot?"
Szólék én ábrándozva Erzsikéhez.
"A csillag vissza fog vezetni majd
A mult időknek boldog emlékéhez,
Ha elszakaszt a sors egymástul minket."
S választottunk magunknak csillagot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.

1845The Cart with Four Oxen (English)

All this did not happen in Budapest -
Things so romantic do not happen there.
The gentle members of our company
Climbed on the cart, but a cart drawn by oxen,
Two pairs of oxen formed the postilion.
And down the dusty high-road with the ox-cart
The four oxen quietly wandered on.

The night was light. A pallid moon was shining;
Wove in and out from behind tattered clouds,
Like a sad lady seeking in the graveyard
Her husband's grave in between tired crowds.
A mercurial wind came to the meadows
Stole sweet fragrance from grasses, and was gone...
Along the dusty high-road with the ox-cart
The four oxen quietly wandered on.

I myself was in that company, and
I was sitting next to gentle 'Lisabet -
The other members of the company
Were talking or singing a chansonette.
I was lost in dreams and said to 'Lisabet:
"Shall we select a star now for our own?"
Along the dusty high-road with the ox-cart
The four oxen quietly wandered on.

"Shall we select a star now for our own?"
Repeated 1, dreaming aloud, to 'Lisabet,
"The star will guide us back in future days
To memories of past-time happiness
If fate should separate us from each other..."
And so we chose a star for our own.
Along the dusty high-road with the ox-cart
The four oxen quietly wandered on.
minimap