This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Petőfi Sándor: Na volujskim kolima (A négyökrös szekér in Serbian)

Portre of Petőfi Sándor

A négyökrös szekér (Hungarian)

Nem Pesten történt, amit hallotok.
Ott ily regényes dolgok nem történnek.
A társaságnak úri tagjai
Szekérre ültek és azon menének.
Szekéren mentek, de ökörszekéren.
Két pár ökör tevé a fogatot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.

Világos éj volt. A hold fenn vala;
Halványan járt a megszakadt felhőkben,
Miként a bús hölgy, aki férjinek
Sírhalmát keresi a temetőben.
Kalmár szellő járt a szomszéd mezőkön.
S vett a füvektől édes illatot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.

A társaságban én is ott valék,
S valék szomszédja épen Erzsikének,
A társaságnak többi tagjai
Beszélgetének s énekelgetének.
Én ábrándoztam s szóltam Erzsikéhez:
"Ne válasszunk magunknak csillagot?"
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.

"Ne válasszunk magunknak csillagot?"
Szólék én ábrándozva Erzsikéhez.
"A csillag vissza fog vezetni majd
A mult időknek boldog emlékéhez,
Ha elszakaszt a sors egymástul minket."
S választottunk magunknak csillagot.
Az országúton végig a szekérrel
A négy ökör lassacskán ballagott.

1845Na volujskim kolima (Serbian)

Ne zbi se u Pešti to što čujete.
Tamo nema stvari ko u romanima.
Gospodski članovi družine
Sedoše u kola i krnuše njima.
Išli su kolima, ali  volujskima.
Dva para volova činjahu zapregu.
Duž celog puta, sve tegleć kola,
Koračahu sporo četiri vola.
 
Svetla noć beše. Na nebu luna;
Iđaše bleda sred mutnih oblaka,
Ko tužna gospa što svog muža
Grobni hum traži između raka.
Vetar-trgovac u polju što spava
Kupovaše slatki miomir od grana.
Duž celog puta, sve tegleć kola,
Koračahu sporo četiri vola.
 
U društvuu tada bejah i ja lično,
I baš mi Eržika seđaše s desna,
Ostali članovi družine
Pričahu priče, čula se i pesma.
Ja sam sanjareći rekao Eržiki:
„Da l da izaberemo jednu zvezdu za nas?”
Duž celog puta, sve tegleć kola,
Koračahu sporo četiri vola.
 
„Da l da naberemo jednu zvezdu za nas?”
Rekoh Eržiki duha razdragana,
„Zvezda će nas vratiti jednoć
Blaženom spomenu prošlih dana,
Ako nas sudba rastavi još danas.”
I izabrasmo jednu zvezdu za nas.
Duž celog puta, sve tegleć kola,
Koračahu sporo četiri vola.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://feherilles.blogspot.hu

minimap