This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sebestyén Péter: Limes (Limes in Italian)

Portre of Sebestyén Péter

Limes (Hungarian)

„Nem önszántamból jöttem. Küldtek. Nálunk ez a bevett szokás; ám valójában kikerülhetetlen törvény. Meg kell jelennünk – kivétel nélkül – minden halandónak, akiben a Kétely és a Hit szintézise elérte azt a fokot, amit – úgymond – megvilágosodásnak hisz.
A dialektika, mint általában, nálad is hibás eredményekre jutott. Vélelmed, miszerint a Sötétség és a Világosság csak és csupán egymás negatív homológjai, nem más, mint analitikai slendriánság. Horribile dictu: szerinted a Szándék (avagy a Terv) része ez a látens koincidencia.
Megengedem: a szellem útjait nem kell folyvást – főleg nem szükséges minden esetben – eltorlaszolni. Hiszem, hogy hiszel engem; hiszed önmagad és hiszed Őt; mi több – bizonyos korlátok között – hiszek választásaid szabadságában. Az a mérték azonban – ami akár a miénkkel is mérhető – jóval azelőtt betelt, mielőtt eljutottál ama premisszákig, amik egyenes folyománya az, hogy én most itt vagyok.
Azok közé tartozol Te is, akik nélkül ostoba és értelmetlen a teremtett világ, de akikkel lehetetlen azt rendben megvalósítani. Az enyém a felelősség, hogy mindenáron megelőzzem a katasztrófákat; azért, mert – bármily gyönyörű is végességében az emberi gondolat – a horizontok nem tágulhatnak a nem létező Végtelenig.
Sajnállak; mint az Igazakat. Most pedig áss egy gödröt” – mondta az angyal, aki egykoron élni hagyta Jákobot.Uploaded byP. T.
Source of the quotationS. P.

Limes (Italian)

“Non son venuto per mia spontanea volontà. Mi hanno inviato. Da noi è usanza consolidata; in realtà, una legge ineludibile. Dobbiamo apparire – senza eccezione – a tutti gli mortali, nei quali la dialettica del Dubbio e del Credo ha raggiunto un tale livello, che  –  come si sol dire – credono che sia l’illuminazione.
Come in genere, anche da parte tua, la dialettica è giunta alle conclusioni errate. La tua opinione, secondo cui, l’Oscurità e la Luce sono solo e soltanto delle omologie, un del l’altro, non è altro che indifferenza analitica. Horribile dictu: secondo te questa latente simultaneità fa parte del Proponimento (ossia del progetto).
Te lo concedo: le strade della spiritualità, non bisogna sbarrare - più che altro, non in tutte le occasioni. - Credo, che credi in me, credi in te stesso, e credi in Lui; anzi – entro certi limiti – io credo nella tua libertà di scelta. Quella misura invece – che è misurabile anche con la nostra – è da molto tempo colma, prima che tu fossi giunto a tale premessa, di cui conseguenza è, che io, ora sono qui.
Anche Tu fai parte di coloro, senza dei quali il mondo creato, è stupido e senza senso, ma con cui realizzarlo corettamente è impossibile. La responsabilità è mia, per evitare la catastrofe a tutti costi; perché – per quanto possa essere bello il pensiero umano – gli orizzonti non possono espandersi sino all’Infinito non esistente.
Ti compiango; come tutti i Giusti. E ora, scava una fossa” –  disse l’angelo, che in un tempo addietro lasciò in vita Giacobbe.Uploaded byP. T.
Source of the quotationC. I.

minimap