This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Erdős Virág: Il fenomeno Örkény (Az Örkény-jelenség in Italian)

Portre of Erdős Virág

Az Örkény-jelenség (Hungarian)

„Egy parafa dugó, mely semmiben sem különbözött
a többi parafa dugótól,
(Hirt G. Sándornak mondta magát, de mit jelent egy név?
Egy név semmit se jelent), beleesett a vízbe.
Egy ideig, amint az várható volt,
úszott a víz színén, aztán különös dolog történt.
Lassan merülni kezdett, lesüllyedt a fenékre,
és nem jött föl többé.
Magyarázat nincs.”
 
(Örkény István: Jelenség)
 
Jelenség/2.
 
Egy gombóc,
mely semmiben sem különbözött a többi gombóctól,
(Artúrnak mondta magát, de mit jelent egy név?
Egy név semmit se jelent)
beleesett a vízbe.
Egy ideig,
amint az várható volt,
vidáman úszkált a víz tetején,
aztán
különös dolog történt.
Kiugrott a fazékból,
elszaladt,
és nem jött vissza többé.
 
Magyarázat nincs.
 
Jelenség/3.
 
Egy szimpatikus fiatalember,
aki semmiben sem különbözött a többi
szimpatikus fiatalembertől
(Jézus Krisztusnak mondta magát, de mit jelent egy név?
Egy név semmit se jelent)
fogta magát, és lesétált a partra.
Egy ideig,
amint az várható volt,
ide-oda szaladgált a víz tetején,
jött-ment, pancsolt, poénkodott, kenyérdarabkákat hajigált,
aztán
különös dolog történt.
Lassan merülni kezdett,
lesüllyedt a pokol fenekére,
és nem jött föl többé.
 
Magyarázat nincs.
 
Jelenség/4.
 
Egy illető,
aki semmiben sem különbözött a többi illetőtől
(X. Y.-nak mondta magát, de mit jelent egy név?
Egy név semmit se jelent)
beleesett egy nőbe.
Egy ideig,
amint az várható volt,
úszkáltak a boldogságban,
aztán
különös dolog történt.
Az illető fogta magát,
visszahúzta a zokniját,
és hazament a feleségéhez.
 
Magyarázat nincs.
 
Jelenség/5.
 
Egy nagy rakás szerencsétlenség,
mely már ránézésre sem különbözött egy
valóságos istencsapásától
(Erdős Virágnak mondta magát, de mit jelent egy név?
Egy név semmit se jelent)
beleesett a bűnbe.
Egy ideig,
amint az várható volt,
megpróbálta villámgyorsan visszacsinálni,
a Gyehenna Tüzére gondolt,
meg a tavalyelőtti fürdőruhájára,
aztán
különös dolog történt.
Ahelyett, hogy kiköpte volna,
bekapott még egy falatot.
 
Magyarázat nincs.
 
Jelenség/6.
 
Hirt G. Sándor,
aki semmiben sem különbözött a többi kis
hülye dugótól
(a "vasesztergálás virtuózának" mondta magát, de kit érdekel az ilyesmi?
Az ilyesmi senkit se érdekel)
pechére pont beleesett az ominózus száztizenpár billió-millió főbe.
Egy ideig,
amint az várható volt,
maximálisan meg voltak elégedve a munkájával,
még étkezési hozzájárulást is kapott,
sőt,
még iskolakezdési támogatást is kapott,
sőt,
még üzemorvosi ellátásban is részesült,
amikor különös dolog történt.
Behívatta magához a főigazgató és azt mondta neki,
hogy a viszont látásra.
 
Magyarázat nincs.
 
Jelenség/7.
 
Egy hányatott sorsú,
ámde sokra hivatott ország,
mely semmiben sem különbözött a többi
hányatott sorsú, ámde sokra hivatott országtól
(magyarnak mondta magát, de mit jelent egy név?
Egy név semmit se jelent)
beleesett a szarba.
Egy ideig,
amint az várható volt,
megpróbált valahogy kikecmeregni,
nyújtózkodott, pipiskedett,
dúl-fúlt, ágált, toporzékolt, szitkozódott, szerencsétlenkedett,
aztán
különös dolog történt.
Lassan merülni kezdett,
lesüllyedt a legmélyére,
és nem jött föl többé.
 
Magyarázat nincs.
 
(Bónusz)
 
Egy nagy magyar író,
aki semmiben sem különbözött a többi nagy magyar írótól
(Örkény Istvánnak mondta magát, de mit jelent egy név?
Egy név semmit se jelent)
egy csendes, nyári délután fogta magát,
és leült az íróasztalához.
Egy ideig,
amint az várható volt,
szorgalmasan üldögélt,
aztán
különös dolog történt.
Lassan emelkedni kezdett,
felröpült az égbe,
és nem jött le többé.
 
Magyarázat nincs.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.erdosvirag.hu

Il fenomeno Örkény (Italian)

“Un tappo di sughero, che in niente si differenziò dagli
altri tappi di sughero,
(che si dichiarò di chiamarsi Hirt G. Sándor, ma cosa significa un nome?
Un nome non significa niente), è caduto nell’acqua.
Per un po’, come da previsione, nuotava sulla
superficie, poi successe una cosa strana.
Cominciò ad inabissarsi, andò a fondo,
e non è più risalito.
Senza spiegazione"
 
(Örkény István: Il fenomeno)
 
Il fenomeno/2.
 
Un gnocco,
che in niente si differenziò dagli altri gnocchi,
(Si dichiarò di chiamarsi Arturo, ma cosa significa
un nome? Un nome non significa niente)
è caduto nell’acqua.
Per un po’,
come da previsione,
nuotava allegramente sulla superficie dell’acqua,
poi,
successe una cosa strana.
Saltò fuori dalla pentola,
corse via,
e non è più tornato.
 
Senza spiegazione.
 
Il fenomeno/3.
 
Un giovane simpatico,
che in niente si differenziò dagli altri
giovanotti simpatici,
(Si dichiarò di chiamarsi Gesù Cristo, ma cosa
significa un nome? Un nome non significa niente)
decise di far’ una passeggiata sulla riva.
Per un po’,
come previsione,
scorrazzò sull’acqua, camminò su e giù, giocò con
l’acqua, fece delle battutine, gettò dei pezzetti di pane,
poi
successe una cosa strana.
Cominciò piano ad inabissarsi,
finì in fondo all’inferno,
e non è più risalito.
 
Senza spiegazione.
 
Fenomeno/4.
 
Un tipo,
che in niente si differenziò dagli altri tipi,
(si dichiarò di di chiamarsi X.Y., ma cosa significa
un nome? Un nome non significa niente)
prese una cotta per una donna.
Per un po’,
come da previsione,
nuotarono nella felicità,
poi,
successe una cosa strana.
Il tipo semplicemente
s’infilò le calze
e tornò dalla sua moglie.
 
Senza spiegazione.
 
Fenomeno/5.
 
Un mucchio di disgrazie,
che già a prima vista non si differenziò
da un autentico castigo di Dio,
(si dichiarò di chiamarsi Erdős Virág, ma cosa
significa un nome? Un nome non significa niente)
cadde in peccato.
Per un po’,
come da previsione,
provò a rimediare in quattro e quattr’otto,
pensò al fuoco di Geena,
e al costume da bagno di due anni fa,
poi,
successe una cosa strana.
Invece do sputarlo,
mangiò un’altro boccone.
 
Senza spiegazione.
 
Fenomeno/6.
 
Hirt G. Sándor,
che in niente si differenziò dagli altri
stupidi tappi,
(si dichiarò di essere un „eccelente tornitore di ferro”,
ma a chi vuoi che importi? Non importa a nessuno)
per sua sfortuna cadde proprio tra le cento dieci miliardi
di milioni unità nefaste.
Per un pò, come da previsione,
erano completamente soddisfatti del suo lavoro,
aveva ricevuto perfino dei buoni pasto,
per di più,
aveva ricevuto sussidio per l’inizio della scuola,
finanche,
assistenza dal medico aziendale,
quando successe una cosa strana,
fu convocata dal direttore generale, che le disse
semplicemente arrivederci.
 
Senza spiegazione.
 
Fenomeno/7.
 
Un paese travagliato,
ma destinato a grandi cose,
che in niente si differenziò dagli altri
paesi travagliati, ma destinati a grandi cose,
(si dichiarò ungherese, ma cosa vuol dire un nome?
Un nome non significa niente)
è caduto nella merda.
Per un po’,
come da previsione,
provò stentatamente ad uscire,
s’allungava, si rizzava,
smaniava, protestava, bestemmiava, provò a farcela,
poi,
successe una cosa strana.
Cominciò ad inabissarsi,
andò giù a fondo,
e non è più risalito.
 
Senza spiegazione.
 
(Bonus)
 
Un grande scrittore ungherese,
che in niente si differenziò dagli altri grandi scrittori
(si dichiarò di chiamarsi Örkény István, ma cosa vuol
dire un nome? Un nome non significa niente)
un tranquillo pomeriggio si mise seduto
alla scrivania.
Per un po’,
come da previsione,
stava seduto diligentemente,
poi,
è successo una cosa strana,
cominciò piano a rialzarsi,
volò in cielo
e non è più disceso.
 
Senza spiegazione.Uploaded byP. T.
Source of the quotationC. I.

minimap