This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Tóth Imre: Angstrad (Angstrad in Italian)

Portre of Tóth Imre

Angstrad (Hungarian)

Öregem, neked már nincs sorsod.
Felejtsd el az életet.
Nem a boldogság a cél.
Dolgozd le a maradékot,
és tűnj el, amint csak lehet.
Belenéztem a rezzenéstelen
pupillába. Láttam, amit nem
akartam. Mindenütt halottak,
és romok. Ez nem az, és ez
sem az. Veletek én már nem
vagyok.
Csak a becsület miatt, hogy
még mindig itt. Készül már
az angyalok fegyverzete.
Arcomról lekopnak az évszázadok.
 
 ...............................
*Angstrad (szorongás kerék) kifejezést Jakob Böhme (Sulików, Lengyelország 1575. március 8. – Görlitz, Németország 1624. november 17.) teozófus és felvilágosult misztikus alkotta, mely szerint a létezés alapja egy, a növekvő szorongás spirális pályán történő emelkedése (növekvő mozgás), ami alulról indul és folyamatosan regenerálódik, (dinamikus mozgás) miközben örvényszerűen kavarog mint egy kerék, emelkedik, átalakul és felmagasztalódik a Dicsőség kerekévé, a Szabadság, az Öröm, az Isten szeretetében.Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationTóth Imre

Angstrad (Italian)

Vecchio mio, tu non hai più destino.
Dimentica la vita.
L’obbiettivo non è la felicità.
Smaltisci quel che t’è rimasto,
e sparisci il più presto possibile.
Avevo guardato nella pupilla
immota, avevo veduto ciò che
non volevo. Dappertutto morti,
e rovine. Questo non è, e
quest’altro neanche. Io non sono
più con voi.
Solo per l’onore, che ancora
sempre qui. L’armatura degli
angeli è in preparazione.
Dal mio viso si erodono i secoli.
 
................................
*Angstrad (Ruota ossessiva) è una parola coniata dal teosofo e mistico illuminato Jakob Böhme, (8 mar. 1575 Sulików, Polonia – 17 nov. 1624 Görlitz, Germania) secondo cui la nostra esistenza si fonda su un “moto ascensivo” dell’angoscia crescente, un percorso a spirale, che parte dal basso e si rigenera continuamente (dinamica del movimento) girando vorticosamente come una ruota, si innalza e si esalta passando alla ruota Gloriosa, nel tripudio della Libertà, della Gioia, e nell’amore di Dio.Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap