This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Skabeika, Leonas: Az élet vására (Gyvenimo rinkose in Hungarian)

Portre of Skabeika, Leonas
Portre of Tandori Dezső

Back to the translator

Gyvenimo rinkose (Lithuanian)

1.
Gyvenimo rinkose — liūdna be saiko.
Gyvenimo rinkose — alkana tu ..
Padūkusio miesto kolonos’ apsvaigęs
Pasilgau dienų užburtų.

Bet dūkstančios aistros, kaip juodi vulkanai
Širdyje užkaustė sparnuotas kančias. —
Vis viena, ką keiki — kokie karavanai
Nešioja tau dūšios prekes.

Ir štai, kaip padaužos, kaip niekšai, kaip vagys,
Į dūšią be triukšmo įšliaužę
Geidimams užgesti, prakeiksmui nutilti
Įsakė trys metai — trys akys,
Trys nuotaikos smagios.

Gyvenimo rinkose — liūdna be saiko.
Gyvenimo rinkose — purvinos gatvės...
Amžinas alkis...
Beprotiškai akys paklaikę...

2.
Tarp rinkų užnuodytos nuodėmės tūno.
Už alkaną žvilgsnį parduodama gėda.
Ir trykštančios žaizdos paliegusį kūną,
Kaip kirmėlės ėda.

Šilkuos pasinėrus,
Kančios nelytėta,
Ateik nusidėti,
Svajota, mylėta...

Aš liūdnas Pajacas
Tavim tik apsvaigęs. —
Tu — žiedas, tu — gėda,
Tu — ilgesio saikas.

Tarp rinkų užnuodytos nuodėmės tūno.
Už alkaną žvilgsnį parduodama gėda.
Klajojantis badas tau virpantį kūną
Tarp rinkų nurėdo.

3.
Trys dienos, trys naktys pradingo tarp rinkų.
Trys dienos, trys naktys, kaip alkano bado
Raudonom pašvaistėm pritvinkęs
Apnuogintas kūnas sau liūdnąjį galą surado. —
Ir niekas nemato,
Jei gatvėje — alkis,
Jei miesto pritonuos liktarnoms užgesus
Veidai apšarmoję sustingo.
Trys dienos, trys naktys pradingo tarp rinkų.

Liūdnoka, kai rūsiuose girdisi verksmas,
Kai galvos į sienas kalėjimų trankos,
Kai žmogus, lyg šakalas alkanas staugia. —
Šėtone! Nejaugi
Mūs šėlstančio miesto patamsiuos
Raudoni žibintai užgestų,
Nejaugi mirties kalavijais pražystų mums rytas,
O kūnas suvytęs
Sparnuotąjį badą vėl kęstų?

Trys dienos, trys naktys pradingo tarp rinkų.
Akyse žydėjo ir alkis, ir badas, —
Ir niekas, o niekas nežino, nemato,
Kaip galvos pritonuos nulinko...Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.tekstai.lt

Az élet vására (Hungarian)

1.
Az élet vására - micsoda szomorúság,
Az élet vására - micsoda éhség...
Tébolyult város! szédülök oszlopaid közt!
Sóvárgom piacok zsibongó kedvtelését.

Sötét vulkánként dúló szenvedélyek
Szárnyas szívbéli kínt megedzenek.
Oly mindegy, kit szidsz milyen karavánok
Látják el áruval a lelkedet.

S mint betörők, bűnözők, tolvajok:
Lelkedbe zajtalan belopakodva,
Három év, három fényes hangulat,
Három tekintet parancsot adott:
Hunyjon ki vágyam, enyhüljön az átok.

Az élet vására - micsoda szomorúság.
Az élet vására - poros utak...
Örök éhség van itt...
Értelmetlen szemek tátonganak...

2.
Ó, bűntől rothadó piacterek!
Mohó tekinteteknek árulják a szemérmet.
A beteg testet a buzgó sebek
Emésztik, mint a férgek.

Selyembe burkolózva
Jöjj vétkezni velem,
Kínoktól messze, távol,
Megálmodott szerelmesem...

Nézd, bús bohóc vagyok,
Lényed bűvöletében!
A vágy mértéke vagy,
Te, virág! Te, szégyen!

Ó, bűntől rothadó piacterek!
Mohó tekinteteknek árulják a szemérmet.
Piacra lökte pőre testedet
Nomád, vad éhed.

3.
Három nap, három éj: átsuhant a piacon.
Három nap, három éj: s a gyötrő éhség
Rőt ragyogásával telve
A meztelen test szomorú halált halt.
Mégis, ki látja:
Hogy az utcákon - mennyi éhség!
Hogy a város vak lámpájú tanyáin -
Micsoda jéggé dermedt arcok!
Három nap, három éj suhant át a piacon.

Zokogást hallasz a pincékből - s beledermedsz.
És tömlöcök falát fejek verik,
És sakálként vonyít az éhes ember.
Sátán! Mit művelsz!
Őrjöngő városunk sötétjén
A vörös fényszórókat kioltod,
És a holnapot a halál kardjai kaszálják,
S a fonnyadott test
Megint a szárnyas éhség martaléka?

Három nap, három éj: átsuhant - de nem álom...
Éhség, ínség virágzott a szemekben.
És senki nem sejti, nem látja senki,
Mily csüggedtek a fejek e tanyákon.Uploaded byP. T.
Source of the quotationT. D.

minimap