This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Madzirov, Nikola: НОВИ ЗЕМЈИ

Portre of Madzirov, Nikola

НОВИ ЗЕМЈИ (Macedonian)

Треба да се истружи ѕидот

врз кој влагата ја исцртала

мапата на новиот свет

и да се нанесат нови разидувања.

 

Под нив камењата неправилно

да се распоредат како

стапки на човек кој бега од стравувањата.

 

Треба да се биде

кружно огледало во полуотворена дланка

и да се одразат туѓите прегратки

остри како ножици што се допираат

само кога треба да се пресече нешто.

 

Треба да се измислат нови земји,

за да може пак да се чекори по водата.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://makedonija.rastko.net

minimap