This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Herbert, Zbigniew: The Old Masters (Dawni Mistrzowie in English)

Portre of Herbert, Zbigniew

Dawni Mistrzowie (Polish)

Dawni Mistrzowie
obywali się bez imion

ich sygnaturą były
białe palce Madonny

albo różowe wieże
di citta sul marea

także sceny z życia
della Beata Umilita

roztapiali się
w sogno
miracolso
crocifissione

znajdowali schronienie
pod powieką aniołów
za pagórkami obłoków
w gęstej trawie raju

tonęli bez reszty
w złotych nieboskłonach
bez krzyku przerażenia
bez wołania o pamięć

powierzchnię ich obrazów
są gładkie jak lustro

nie są to lustra dla nas
są to lustra wybranych

wzywam was Starzy Mistrzowie
w ciężkich chwilach zwątpienia

sprawcie niech spadnie ze mnie
wężowa łuska pychy

niech pozostanę głuchy
na pokuszenie sławy

wzywam was Dawni Mistrzowie
Malarzu Deszczu Manny
Malarzu Drzew Haftowanych
Malarzu Nawiedzeni
Malarzu Świętej Krwi

 Source of the quotationhttp://slowemmalowane.blogspot.com

The Old Masters (English)

The Old Masters
did without names

their signatures were
the white fingers of the Madonna

or the pink towers
di citta sul mare

also scenes from the life
della Beata Umilta

they dissolved
in sogno
miracolo

crocifissione

they found shelter
under angels’ eyelids
behind hillocks of cloud
in the thick grass of paradise

drowned completely
in golden firmaments
without a cry of terror
or clamor for memory

their paintings’ surfaces
are smooth as a mirror

they are not mirrors for us
but mirrors for the chosen

I invoke you Old Masters
in hard moments of doubt

let pride’s serpent scales
fall from me by your aid

let me remain unmoved
by temptations of fame

I invoke you Old Masters

Painter of the Rain of Manna
Painter of the Embroidered Trees
Painter of the Visitation
Painter of the Sacred BloodSource of the quotationhttp://jkkfinearts.blogspot.com

minimap