This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Szymborska, Wisława: Atlantido (Atlantyda in Esperanto)

Portre of Szymborska, Wisława

Atlantyda (Polish)

Istnieli albo nie istnieli.
Na wyspie albo nie na wyspie.
Ocean albo nie ocean
połknął ich albo nie.

Czy było komu kochać kogo?

Czy było komu walczyć z kim?
Działo się wszystko albo nic
tam albo nie tam.

Miast siedem stało.

Czy na pewno?
Stać wiecznie chciało.
Gdzie dowody?

Nie wymyślili prochu, nie.

Proch wymyślili, tak.

Przypuszczalni. Wątpliwi.

Nie upamiętnieni.

Nie wyjęci z powietrza,
z ognia, z wody, z ziemi.

Nie zawarci w kamieniu

ani w kropli deszczu.
Nie mogący na serio
pozować do przestróg.

Meteor spadł.
To nie meteor.
Wulkan wybuchnął.
To nie wulkan.
Ktoś wołał coś.
Niczego nikt.

Na tej plus minus Atlantydzie.Source of the quotationhttp://web.archive.org

Atlantido (Esperanto)

Ili ekzistis do aŭ ne ekzistis.
Sur la insulo aŭ sur neinsulo.
Do oceano aŭ neoceano
glutis ilin aŭ ne.

Kaj do ĉu varme ili amis?
Kun kiu do interbatalis?
Ĉio aŭ nulo okazis.
tien aŭ ne tien.

Sep urboj staris.
Ĉu sendube?
eternon revis.
Kiu pruvos?

Pafpulvon ili ne inventis
Tamen inventis ili, jes, pafpulvon.

Espereblaj, dubeblaj
nememorigitaj
Per fajro, aero, tero,
ne naskitaj.

Ne skulptitaj el ŝtonaj
nek el akvaj eroj
Ne rajtas pretendi
ja nuntempajn verojn

Meteor' falis.
Ne, ne meteor'.
Tertremo estis.
Ne, ne tertremo.
Sed ion vokis ja
nenies voĉo.

en ĝi - pli malpli Atlantido.Source of the quotationhttp://donh.best.vwh.net

Related videos


minimap