This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Boldea, Iulian: A költő (Poetul in Hungarian)

Portre of Boldea, Iulian
Portre of Csata Ernő

Back to the translator

Poetul (Romanian)

captiv al propriei singurătăţi
prizonier al propriei dureri
al propriului destin
el aşterne în cuvânt
enigma clipei de acum
care se scurge încet-încet
în clepsidrele tainice
ale vertebrelor sale nevăzute
în arterele sale în care increatul
îşi face lucrarea
în care visul
putrezeşte tandruUploaded byCsata Ernő
Source of the quotationwww.romanianvoice.com

A költő (Hungarian)

saját magányának rabja
foglya önnön fájdalmának
saját sorsának
szóba önti
a pillanat talányát
mely csordogál lassan-lassan
a láthatatlan csigolyáinak
rejtélyes homokóráján
az ereiben ahol a teremtés
alkotásra kész
ahol az álom
gyöngéden rohadUploaded byCsata Ernő
Source of the quotationsaját

minimap