This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Burljuk, David Davidovics: Pofon ütjük a közizlést (Пощёчина общественному вкусу in Hungarian)

Portre of Burljuk, David Davidovics

Пощёчина общественному вкусу (Russian)

Читающим наше Новое Первое Неожиданное.

Только мы — лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве.

Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с парохода Современности.

Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней.

Кто же, доверчивый, обратит последнюю Любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня? Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с чёрного фрака воина Брюсова? Или на них зори неведомых красот?

Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми

Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам, Аверченко, Чёрным, Кузминым, Буниным и проч. и проч. — нужна лишь дача на реке. Такую награду даёт судьба портным.

С высоты небоскрёбов мы взираем на их ничтожество!

Мы приказываем чтить права поэтов:

1. На увеличение словаря  в  е г о  о б ъ ё м е  произвольными и производными словами (Слово-новшество).

2. На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.

3. С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный вами Венок грошовой славы.

4. Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования.

И если пока ещё и в наших строках остались грязные клейма ваших «здравого смысла» и «хорошего вкуса», то всё же на них уже трепещут впервые зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова.

 

Велимира Хлебникова

Владимира Маяковского

Давида Бурлюка

Алексея Кручёных

Василия Каменского

Бенедикта ЛившицаUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://ru.wikipedia.org/wiki

Pofon ütjük a közizlést (Hungarian)

A mi Új Első Váratlanunk olvasóinak.

Csupán mi vagyunk. Korunk arca. A kor kürtje harsonázik általunk a szó művészetében.

A múlt szűk. Az Akadémia és Puskin érthetetlen hieroglifák. Puskint, Dosztojevszkijt, Tolsztojt ésatöbbi, ésatöbbi le kell dobni a Jelenkor Győzhajójáról.

Aki nem felejti el első szerelmét, az nem ismeri fel az utolsót.

És ki az a hiszékeny, aki utolsó szerelmét átváltoztatná a harcos Balmont párfümös szajhájává? Ez tükrözné a mai nap merész lelkét?

És ki az a gyáva, aki ne merné lerántani a papírvértet a harcos Brjuszov fekete frakkjáról? Vagy tán ismeretlen szépségek hajnalfénye ragyog rajta?

Mossák meg kezüket, ha hozzáérnek a töméntelen sok Leonyid Andrejev által összekotyvasztott mocskos könyv-váladékhoz. Mindezeknek a Kuprinoknak, Blokoknak, Szologuboknak, Remiozovoknak, Avercsenkóknak, Csornikojnak, Kuzminoknak, Bunyinoknak ésatöbbieknek, ésatöbbieknek csupán folyóparti nyaraló kell. Ilyen jutalmat szán a sors a mesterembereknek.

Mi a felhőkarcolók magasságából pillantunk le hitványságukra! …

Megparancsoljuk, hogy tiszteljék a költők jogait:

1. A szógyarapítást egész terjedelemében – önkényes és képzett szavakkal (szóújítás),

2. az előttünk létezett nyelv iránti végtelen gyűlöletet,

3. azt, hogy irtózattal hárítsuk el büszke homlokunkról a garasos dicsőség Önök által fürdővesszőkből font Koszorúját,

4. azt, hogy a mi szó szirtfokán álljunk a fütty és harag tengerének közepette.

És ha egyelőre még a mi írásainkban is ott maradtak az Önök „Józaneszének” mocskos bélyegei, mégis elsőként vibrálnak felettük az Önértékű (Öneredetű) Új Szó Eljövendő szépségének Villámfényei.

 

David Burljuk

Alexandr Krucsonih

Vlagyimir Majakovszkij

Viktor Hlebnyikov

Vaszilij Kamenszkij

Benedikt LivsicUploaded byP. T.
Source of the quotationhttps://docs.google.com

minimap