This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Haugová, Mila: Kruh R.

Portre of Haugová, Mila

Kruh R. (Slovak)

... fragmenty reliéfu ... klenby, rozety, špirály ... žena
nevšímavo prechádza pomimo seba ... medzihra, medzitvár,
medzitma ...zabíjanie v neprítomnosti prítomného strachu...
do púšte kvapnutá jediná slza: oživí platónsku vzorku
nekonečna ...tri jašteričky, v oku esenciu svetla.. ó,
milovanie s prijatím zranite
ľnosti ...výmena masiek, jemným
trhnutím vies
ť rez premenlivým povrchom ... k dýchaniu
čistých slabík ...a údivu, že duša je telesná.


PublisherNostalgia

minimap