This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kapitáňová, Daniela: Samko Tale: Buch über den Friedhof (Samko Tále: Kniha o cintoríne in German)

Portre of Kapitáňová, Daniela

Samko Tále: Kniha o cintoríne (Slovak)

Vtedy je najlepšie stať sa spisovateľom, keď prší, lebo vtedy aj tak nezbieram kartóny, lebo vtedy ich sprostý Krkan v Zberni neberie, že sú mokré, ale iným berie, aj keď sú mokré, Krkan sprostý. Iným berie, napríklad tej cigánskej potkanke Angelike Édesovej, tej berie, aj keď má mokré. Ale ja viem, čo je vo veci. To je vo veci, že keď príde potkanka Angelika Édesová, tak napíše papierik, že Hneď prídem, ale hneď nepríde, lebo on sa tam zavrie v Kancelárii s potkankou Angelikou Édesovou a robí s ňou pohlavné veci. Preto jej berie aj mokré a mne nechce brať mokré, tak nech neberie. Veď uvidí. Bude povedaný a ohľadom toho bude popoťahovaný. Ale mne je to jedno, ja som pracovitý a vždy si nájdem aj inú robotu, napríklad som spisovateľ.
Byť spisovateľom je preto veľmi ťažké, lebo z toho bolí ruka. Lenže mne to bolo predvídané. Že:
„Napíše knihu o cintoríne.“
Mne to predvídal starý Gusto Rúhe, že „Napíše knihu o cintoríne“, ale on je alkoholik, lebo sa živí a Sedí stále pred Pohostinstvom pri stanici a močí do kvetinovej výzdoby, a keď predvída, tak pľuje, chrchle a grgá, lebo on si myslí, že je to tak pri predvídaní povinné.
Starý Gusto Rúhe predvída takto:
Predvída ohľadom Adulára.
Adulár je kameň, ktorý je žltý a skoro priesvitný, lebo cez Adulár vidno. Volá sa Adulár. Jeho nemám zapísaného v zošite Priezviská, lebo on je kameň a ani neviem, či sa tak naozaj volá, alebo si to len starý Gusto Rúhe vymyslel. Je studený. Potom ten, čo mu predvída, musí držať Adulár tak dlho, až sa zohreje. Potom, keď sa zohreje tak, že je zohriaty, dá ho starému Gustovi Rúhemu. Potom všelijako grgá a iné a napíše školskou kriedou na asfalt predvídanie. Mne napísal toto, že:
„Napíše Knihu o cintoríne.“
Lenže starý Gusto Rúhe je alkoholik a za alkohol by napísal všetky debilniny na svete, aby mu ľudia uverili, že predvída a aby mu zaplatili alkoholický nápoj, lebo on je alkoholik, hoci je nezdravý a škodí orgánom. Ja som mu dal za predvídanie čokoládu, ktorá sa volá Mačacie jazýčky, ale starý Gusto Rúhe sa strašne roščúlil a začal vykrikovať, že bude na mňa zle, tak som sa zľakol, lebo aj keď si starý Gusto Rúhe len vymýšľa, tak to sa v naozajstnosti stalo, že začaroval Erika Raka. Keď toto dopíšem, tak napíšem, ako začaroval Erika Raka. Erika Raka začaroval veľmi, tak som radšej kúpil štamprdlík alkoholického nápoja. Potom sa starý Gusto Rúhe upokojil, až bol pokojný. Potom už negrgal a nechrchlal, ale napísal na asfalt, že: „Chlapec.“
Ja to nenávidím, keď mi hovoria, že Chlapec, lebo ja nie som žiaden chlapec, ja už mám skoro 44 rokov a som vážený a pracovitý, aj keby som nemusel byť, lebo ja som na invalidnom dôchodku ohľadom obličiek a potom mám aj takú chorobu, čo má aj meno, ale na tú nie som v invalidnom dôchodku, tú mám len tak. Mne už invalidný dôchodok veľakrát zvýšili, lebo mňa si ľudia vážia.
A iné.
Viacnásobnekrát ma ľudia napríklad žiadajú, aby som im niečo na vozíku odniesol alebo priniesol, tak im odnesiem, alebo aj prinesiem, hoci ja by som nemal dvíhať ťažké predmety, lebo to veľmi kazí. Ja musím byť veľmi starostlivý ohľadom svojho zdravia, lebo ja som na invalidnom dôchodku, a tak musím byť zdravý, lebo potom by som bol chorý a to je veľmi nebezpečné.
Preto mám zdravú života správu, veľa sa pohybujem na vzduchu a večer mám len ľahkú večeru.
Končatiny mi nepuchnú. V zime nosím teplé spodky. Jedny teplé spodky sa volajú Panter a druhé Trikota. Teplé spodky, čo sa volajú Panter, majú na nohe vyšité zviera pantera. Spodky, čo sa volajú Trikota, nemajú vyšité zviera.
Ťažké predmety si ale musia vyložiť sami, lebo ja to mám povinne zakázané, aj keď ma o to ľudia prosia. Keď bola Komunistická strana, tak som skoro iba ja sám v Komárne nosil predmety, ale odkedy komunistická strana odišla, tak aj niektoré obchody nosia predmety. Ale voľakedy som bol iba ja jediný a ešte niektorí.
Mne aj preto niektorí hovoria, že Chlapec, lebo ja nie som veľmi veľký, lebo som veľmi nerástol, lebo ja mám takú chorobu, čo má aj meno, a pri ktorej sa ani neholí a ani nerastie. Lenže načo by som rástol, keď ja mám už skoro 44 rokov a vtedy už nerastie nikto na svete. No nie?
No áno.
Ale aj keď som nenarástol ako iní na svete, aj tak som skladal za celú triedu Pioniersky sľub, lebo ja som bol úplne normálny a aj som, ja nie som žiadny debil, lebo som chodil do normálnej školy, a nie do Osobitnej školy, kam chodia debili, lebo ja nie som žiadny debil. Preto Pioniersky sľub je krásny.
Ja som ho hovoril na pódiu v Dome odborov v Komárne, za celú triedu som ho hovoril len ja jediný a dodnes si pamätám celý Pioniersky sľub. Iní si ho nepamätajú, hoci chodili aj do všelijakých iných škôl, a ja si ho pamätám, lebo ja si všetko pamätám, lebo mám veľmi inteligenciu.
Na Pioniersky sľub išiel so mnou môj starý otec, ktorého sme volali Otata, lebo keď sa dozvedel, že so mnou nik nechce ísť, tak sa roščúlil a povedal, že Tí hore to sledujú a kto nepôjde, tak bude popoťahovaný. Tak so mnou išiel, aby nebol popoťahovaný.
Keď skončil Pioniersky sľub, tak sme išli do cukrárne s RSDr. Gunárom Karolom a Darinkou Gunárovou.
Včera som videl Darinku Gunárovú.
Do cukrárne nás pozval Otata, lebo ja som hovoril Pioniersky sľub a to bola veľká vec, tak sme išli do cukrárne a jedli sme tam všelijaké malinovky a zákusky.
Sme išli do cukrárne a jedli sme tam všelijaké malinovky a zákusky.
Lenže v tom bol najvážnejší problém, že ja som dostal takú pioniersku šatku, čo nebola riadne červená. Skôr taká oranžová. Ale sa nekrčila a na rohoch sa nestrapkala. Len bola iná ako všetky ostatné v triede. Ja ju mám zabalenú v servítke a aj v krabici a veľa na to niekedy myslím. Že prečo nebola riadne červená, ale skôr oranžová. Lenže zase ju nebolo treba žehliť. Len nebola ako iné pionierske šatky na svete.
Mne povedala Omama, že ak chcem, že mi ušije takú pioniersku šatku, čo je riadne červená a aj sa krčí a strapká na rohoch, ale ja som sa zľakol, že Omama chce urobiť také, čo je zakázané, lebo to sa veľmi nesmelo, aby si ľudia len tak šili pionierske šatky. Lebo potom by si každý mohol ušiť pioniersku šatku, a aj dve a nebol by v tom poriadok. Lebo potom by si mohol aj ten ušiť pioniersku šatku, ktorý vôbec v živote nebol pionier a aj ten by mohol mať pioniersku šatku a to by bola hotová katastrófa.
Lenže Omama bola pánsky krajčír, ohľadom toho si myslela, že má povolené šiť pionierske šatky.
My sme starých rodičov volali Omama a Otata, ale len doma, lebo by to bolo čudné, keby sme ich volali Omama a Otata pred ľuďmi, lebo ja nepoznám nikoho iného na svete a ani v Komárne, kto by sa volal Omama alebo Otata. Lebo to je nemecké a my sme slovenskí.
Lenže ani Omama a Otata neboli nemeckí, aj oni boli slovenskí, len Omamina stará mama bola Maďarka a volala sa Csonka Eszter. To sa nikomu nepáčilo.
Ani mne sa to nepáčilo.
Omama čítala nemecké detektívky a ešte k tomu po nemecky, lenže si ich musela baliť do novín, lebo sa Otata bál, že by z toho mohlo byť zle, lebo detektívky boli od jednej, čo odišla emigrovať do Nemecka. Volali sa Allan Wilton. Boli v časopisoch. Mali aj obálky. Na obálkach boli všelijaké fotografie so všelijakými ľuďmi. Ja som sa na fotografie díval, kým Otata neprikázal, že musia byť zabalené do novín ohľadom neviditeľnosti.
Omama mi vždy rozprávala, čo práve robí Allan Wilton, lebo on bol detektív. Mal som ho veľmi rád, lebo vždy všetko vyriešil a bol aj veľmi skromný. Najskromnejší bol vždy ohľadom žien.
Niekedy boli fotografie farebné. Lenže ja som im ani vtedy nerozumel, lebo ja po nemecky neviem, lebo ja na také hlúposti nemám čas, ja viem po slovensky, lebo ja som slovenský, a po maďarsky, lebo som sa naučil, lebo ja mám veľmi inteligenciu, aj keď by sa to nemalo, lebo toto je na Slovensku.


PublisherSamko Tále - Kniha o cintoríne

Samko Tale: Buch über den Friedhof (German)

Am besten ist es Schriftsteller zu werden, wenn’s regnet, weil ich dann sowieso keine Kartons sammle, weil sie mir dieser blöde Krkan von der Sammelstelle dann nämlich nicht abnimmt, weil sie feucht sind, sagt er, aber anderen nimmt er sie ab, auch wenn sie feucht sind, der blöde Krkan. Anderen nimmt er sie ab, zum Beispiel der Zigeunerin Angelika Édesová, dieser Ratte, von der nimmt er sie, auch wenn sie feucht sind. Aber ich weiß, was dahinter steckt. Das steckt nämlich dahinter, dass wenn diese Ratte Angelika Édesová kommt, dann schreibt er auf einen Zettel: Bin gleich wieder da, aber der ist nicht gleich wieder da, weil er sich in seinem Büro mit dieser Ratte Angelika Édesová einschließt und mit ihr geschlechtliches Zeugs macht. Deswegen nimmt er bei ihr auch die feuchten, aber von mir will er keine feuchten, soll er’s doch lassen. Er wird schon sehen. Er wird ausgesagt und dann in Bezug auf die Sache reingerissen. Aber mir ist’s egal, ich bin fleißig und finde immer wieder eine Arbeit für mich, ich bin zum Beispiel Schriftsteller.
Das mit dem Schriftsteller ist deshalb schwer, weil einem davon die Hand weh tut. Bei mir war es aber vorausgesehen war. Nämlich:
„Er wird das Buch über den Friedhof schreiben.“
Für mich hat es der alte Gusto Rúhe vorausgesehen, „Er wird das Buch über den Friedhof schreiben“ , aber der ist Alkoholiker, weil er nämlich andauernd vor der Gastwirtschaft am Bahnhof sitzt und da lebt und in die Blumendekoration pisst, und wenn er voraussieht, dann spuckt er und hustet ab und rülpst, weil er denkt, das ist pflichtgemäß bei der Voraussehung.
Also beim alten Gusto Rúhe da geht die Voraussehung so:
Er sieht voraus in Bezug auf den Andulár.
Der Andulár, das ist ein Stein, der ist gelb und fast durchsichtig, weil man durch den Andulár hindurchsehen kann. Er heißt Andulár. Er steht nicht bei mir im Vornamenheft, weil das ist ein Stein und ich weiß auch nicht, ob er wirklich so heißt oder ob sich das der alte Gusto Rúhe nur ausgedacht hat. Er ist kalt. Dann muss der, dem die Voraussehung gemacht wird, den Andulár solange halten, bis er warm ist. Wenn er ihn dann so aufgewärmt hat, dass er warm ist, gibt er ihn dem alten Gusto Rúhe. Der macht dann diese Rülpser und das Zeugs und schreibt mit Schulkreide die Voraussehung auf den Asphalt. Mir hat er’s so hingeschrieben, nämlich:
„Er wird das Buch über den Friedhof schreiben.“
Nur dass der alte Gusto Rúhe Alkoholiker ist und mit dem Alkohol da schreibt er jeden Blödsinn der Welt hin, damit ihm die Leute glauben, dass er voraussehen kann, und ihm ein alkoholisches Getränk bezahlen, weil er ist doch Alkoholiker, obwohl der ungesund ist und schädlich für die Organe. Ich habe ihm für die Voraussehung Schokolade geschenkt, Katzenzungen heißen die, aber der alte Gusto Rúhe hat sich fürchterlich aufgeregt und herumgeschrieen, dass es mir ab jetzt schlecht geht, und ich bin erschrocken, weil wenn sich der alte Gusto Rúhe auch nur alles ausdenkt, da ist mal was in Wirklichkeit passiert, nämlich dass er den Erik Rak verhext hat. Wenn ich das hier fertig geschrieben habe, schreibe ich, wie er den Erik Rak verhext hat. Den Erik Rak hat er so verhext, dass ich ihm lieber ein Stamperl alkoholisches Getränk gekauft habe. Danach hat sich der alte Gusto Rúhe beruhigt, bis er ruhig war. Dann hat er nicht mehr gerülpst und gehustet, sondern auf den Asphalt geschrieben: „Junge.“
Aber ich hasse es, wenn sie „Junge“ zu mir sagen, weil ich bin kein Junge, ich bin schon 44 Jahre alt und angesehen und fleißig, dabei muss ich es gar nicht sein, weil ich Invalidenrente kriege in Bezug auf die Nieren und dann habe ich noch eine Krankheit, die hat auch einen Namen, aber wegen der kriege ich keine Invalidenrente, die habe ich nur so. Mir haben sie die Invalidenrente schon viele Male raufgesetzt, weil ich bin angesehen bei den Leuten.
Und noch was andres.
Mehrmals öfter wollen die Leute zum Beispiel von mir, dass ich ihnen was mit meinem Wägelchen wegbringe oder hinbringe, und da bringe ich es weg oder ich bringe es hin, obwohl ich ja keine schweren Sachen heben soll, weil das sehr schadet. Ich muss immer sehr aufpassen in Bezug auf die Gesundheit, weil ich kriege Invalidenrente und deshalb muss ich gesund sein, weil sonst wäre ich ja krank, und das ist sehr gefährlich.
Deshalb habe ich eine gesunde Lebensführung, ich bewege mich viel an der frischen Luft, und abends esse ich nur was Leichtes.
Arme und Beine sind bei mir nicht geschwollen. Im Winter trage ich warme Unterhosen. Die einen warmen Unterhosen heißen Panther und die anderen Trikota. Die warmen Unterhosen, die Panther heißen, haben am Bein so ein Tier, einen Panther, draufgestickt. Die Unterhosen, die Trikota heißen, haben nicht so ein Tier drauf.
Die schweren Sachen müssen sie aber selbst ausladen, weil das ist mir pflichtgemäß verboten, auch wenn mich die Leute darum bitten. Als die Kommunistische Partei noch da war, habe fast nur ich allein in ganz Komárno Sachen gebracht, aber seitdem die kommunistische Partei weggegangen ist, bringen auch ein paar Geschäfte Sachen. Aber früher war ich der einzige und noch ein paar.
Einige sagen auch deswegen Junge zu mir, weil ich nicht sehr groß bin, weil ich nicht so viel gewachsen bin, weil ich doch diese Krankheit habe, die so einen Namen hat, wo man sich nicht rasieren muss und man wächst auch nicht. Und warum soll ich denn wachsen, ich bin ja schon 44 Jahre alt und da wächst keiner mehr auf der Welt. Nicht wahr?
Ist doch wahr.
Aber wenn ich auch nicht so viel gewachsen bin wie andere auf der Welt, das Pioniergelübde habe für die ganze Klasse abgelegt, weil ich ganz normal war und bin es auch, ich bin kein Idiot, weil ich bin in die normale Schule gegangen, nicht in die Sonderschule, wo die Idioten reingehen, ich bin nämlich kein Idiot. Deshalb ist das Pioniergelübde schön.
Ich habe im Gewerkschaftshaus in Komárno auf dem Podium gestanden, für die ganze Klasse habe ich es aufgesagt, nur ich, und ich kann das ganze Pioniergelübde bis heute auswendig. Andere können es nicht mehr auswendig, obwohl sie noch in alle möglichen anderen Schulen gegangen sind, aber ich kann es auswendig, ich erinnere mich an alles, weil ich eine große Intelligenz habe.
Zum Pioniergelübde ist mein Großvater mitgegangen, der Otata, weil als er gehört hat, dass keiner mit mir gehen will, da ist er wütend geworden und hat gesagt, dass die da oben alles verfolgen und wer nicht kommt, der wird reingerissen. Darum ist er mit mir gegangen, damit er nicht reingerissen wird.
Als das Pioniergelübde fertig war, sind wir mit Dr. Gans Karl und Darinka Gans in die Konditorei.
Gestern habe ich Darinka Gans gesehen.
Der Otata hat uns in die Konditorei eingeladen, weil ich das Pioniergelübde aufgesagt habe und das war was Großes, darum sind wir in die Konditorei und haben alle möglichen Limonaden und Stückchen gegessen.
Nur dass es da ein Problem gab, mein Pionierhalstuch, das ich gekriegt habe, war nicht richtig rot. Mehr so orange. Aber es hat nicht geknittert und die Enden sind nicht ausgefranst. Weil es anders war als alle anderen in der Klasse. Ich habe es in einer Serviette eingepackt da liegen, in einer Schachtel, und manchmal überlege ich viel. Warum es nicht richtig rot war, mehr so orange. Aber man musste es nicht bügeln. Es war aber nicht wie die anderen Pionierhalstücher auf der Welt.
Die Omama hat zu mir gesagt, dass sie mir, wenn ich will, ein Pionierhalstuch näht, eins wo ordentlich rot ist und an den Enden ausfranst, aber ich bin erschrocken, dass meine Omama was Verbotenes machen will, weil das durfte man ja eigentlich nicht, sich einfach so Pionierhaltücher nähen. Weil dann hätte sich ja jeder ein Pionierhalstuch nähen können, sogar zwei, und da wäre keine Ordnung da drin gewesen. Weil dann hätte sich auch einer ein Pionierhalstuch nähen können, der nie im Leben Pionier war, und der hätte dann auch ein Pionierhalstuch haben können und das wäre eine Riesenkatastrophe gewesen.
Nur dass die Omama Herrenschneider war und in Bezug auf das da gedacht hat, sie darf Pionierhalstücher nähen.
Wir haben die Großeltern Omama und Otata gerufen, aber nur daheim, weil das komisch gewesen wäre, wenn wir sie vor den Leuten Omama und Otata gerufen hätten, weil ich kenne keinen auf der Welt und in Komárno, der wo Omama oder Otata sagt. Weil das deutsch ist und wir sind slowakisch.
Aber Omama und Otata waren nicht deutsch, sie waren auch slowakisch, bloß die Großmutter von der Omama die war ungarisch und hat Csonka Eszter geheißen. Das hat keinem gefallen.
Mir hat das auch nicht gefallen.
Omama hat deutsche Krimis gelesen, sogar auf deutsch, die musste aber sie die in Zeitungspapier wickeln, weil der Otata Angst hatte, dass was passiert, weil die Krimis von einer waren, die ist weg gegangen nach Deutschland. Sie hießen Allan Wilton. Sie waren in Zeitschriften drin. Mit so Umschlägen. Auf den Umschlägen waren alle möglichen Fotos mit allen möglichen Leuten. Ich habe mir die Fotos immer angeguckt, bis der Otata gesagt hat, dass sie ins Zeitungspapier rein müssen in Bezug auf die Unsichtbarkeit.
Omama hat mir immer erzählt, was der Allan Wilton gerade macht, weil er war ja Detektiv. Ich hatte ihn gern, weil er immer alles rausgekriegt hat, und er war auch viel bescheiden. Am meisten bescheiden war er immer in Bezug auf die Frauen.
Manchmal waren die Fotos bunt. Ich habe die Bilder aber schon damals nicht sehr verstanden, weil ich kein Deutsch kann, weil ich für so einen Blödsinn doch keine Zeit habe, ich kann Slowakisch, weil ich slowakisch bin, und Ungarisch, das hab ich gelernt habe, weil ich so viel Intelligenz habe, auch wenn es nicht sein soll, weil das ist in der Slowakei.minimap