This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Filosofía de la vida (Múdrosť in Spanish)

Portre of Janík, Pavol

Múdrosť (Slovak)

Chceš urobiť dieru do sveta?
Škoda.
Je tak deravo na svete.
A predsa z neho nič neunikne.

To len teba je čoraz menej.
Ubúda ťa.
Počuješ ten ruch?
Trvá
a niekedy predstiera hovor.

Odpovedáš mu
na otázky,
ktoré mu sám prisudzuješ.

Toľko otázok
a raz toľko odpovedí.

To je tá múdrosť.
Ňou chceš urobiť dieru do sveta.
Škoda.

Len to, čo vieš,
ťa mrzí.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://pavoljanik.sk/

Filosofía de la vida (Spanish)

¿Quieres levantar el mundo?
Es una lástima.
El mundo es levantado
y rebajado simultáneamente.

Tú decreces.
Tú decaes.
¿Oyes ese rumor?
Continua
y a veces simula el diálogo.

Respondes
a sus preguntas,
las que tú mismo atribuyes a él.

Tantas preguntas
y otras tantas respuestas.

Es tu filosofía de la vida.
Con ella quieres levantar el mundo.
Es una lástima.

Sólo que sabes,
te da pena.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://letralia.com

Related videos


minimap