This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: New York (New York in English)

Portre of Janík, Pavol

New York (Slovak)

Na vodorovnom zrkadle
vystretého zálivu
trčia hroty hranatého mesta
zabodnuté priamo do hviezdnatej oblohy.

V ligotavom mori lámp
nádherne stroskotávajú
flirtujúce flitrové lodičky
na tvojich vzrušujúcich nohách
plávajúcich v podpalubí
večerných brokátových šiat.

Odrazu sme nezvestní
ako ihly v labyrinte staniolu.

Niektoré veci berieme osobne -
siahodlhé limuzíny,
vypĺznuté veveričky v Central parku
a kovové telo mŕtvej slobody.

V New Yorku sa predovšetkým stmieva.

Zažne sa trblietavá tma.

Tisícramenný luster veľkomesta
píše každý večer na lesklý povrch vody
Einsteinov odkaz o rýchlosti svetla.

A ešte predtým súmrak zaplaví
strieborné plátno newyorskej oblohy
hektolitrami hollywoodskej krvi.

Kam siaha ríša z mramoru a zo skla?
Kam mieria rakety štíhlych mrakodrapov?

Boh si kupuje hot dog
na dne šesťdesiatposchodovej ulice.

Boh je černoch
a miluje sivú farbu betónu.

Narodil sa syn samého seba
v papierovej škatuli
od najnovšieho typu otroka.Uploaded byRépás Norbert
PublisherCCW Bratislava
Source of the quotationBuď vôňa tvoja, ISBN 80-968788-0-8
Bookpage (from–to)08-09
Publication date

New York (English)

In a horizontal mirror
of the spreading bay
the points of the angular city
are piercing the starry sky.

In the glittering sea of lamps
flirtatious sequenced boats
capsize marvelously
at your attractive legs
as they swim in the lower deck
of a brocade evening dress.

Suddenly we are lost
like needles in a labyrinth of a tinfoil.

Some things we take personally –
stretched limousines,
molting squirrels in the central Park
and the metal body of a dead freedom.

It’s getting dark In New York.

The glittering darkness lights up.

The thousand-armed chandelier of the mega city
writes Einstein’s message about the speed of light
every evening on the gleaming surface of the water.

Just before dusk the silver screen
of New York sky is flooded
with hectoliters of Hollywood blood.

Where does the empire of glass and marble strive?
Where do the slim rockets of the skyscrapers aim?

God is buying a hot dog
at the bottom of a sixty-story street.

God is black
and loves the grey color of concrete.

Son was born from himself
in a paper box
from the newest sort of a slave.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationpavoljanik.sk
Publication date

Related videos


minimap