This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hikmet, Nâzım: Angina pectoris (Angina pectoris in English)

Portre of Hikmet, Nâzım

Angina pectoris (Turkish)

Yarısı burdaysa kalbimin
              yarısı Çin'dedir, doktor.
Sarınehre doğru akan
             ordunun içindedir.
Sonra, her şafak vakti, doktor,
her şafak vakti kalbim
           Yunanistan'da kurşuna diziliyor.
Sonra, bizim burda mahkûmlar uykuya
varıp revirden el ayak çekilince
kalbim Çamlıca'da bir harap konaktadır
                     her gece, Doktor.
Sonra, şu on yıldan bu yana
benim fakir milletime ikrâm edebildiğim
Bir tek elmam var elimde, doktor,
Bir kırmızı elma:
                   kalbim...
Ne arteryo skleroz, ne nikotin, ne hapis,
işte bu yüzden, doktorcuğum, bu yüzden
bende bu angina pektoris...
 
Bakıyorum geceye demirlerden
ve iman tahtamın üstündeki baskıya rağmen
kalbim en uzak yıldızla birlikte çarpıyor...Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.lyrikline.org

Angina pectoris (English)

If half my heart is here, doctor,
     the other half is in China
with the army flowing
     towards the Yellow River.
And every morning, doctor,
every morning at sunrise my heart
     is shot in Greece.
And every night, doctor,
when the prisoners are asleep and the infirmary is deserted,
my heart stops at a run-down old house
     in Istanbul.
And then after ten years
all I have to offer my poor people
is this apple in my hand, doctor,
one red apple:
              my heart.
And that, doctor, that is the reason
for this angina pectoris-
not nicotine, prison, or arteriosclerosis.
 
I look at the night through the bars,
and despite the weight on my chest
my heart still beats with the most distant stars.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.lyrikline.org

Related videos


minimap