Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Hírek

Macsovszky, Peter : This is the real thing (This is a real thing (z knihy Strach z utópie) Angol nyelven)

Macsovszky, Peter  portréja

This is a real thing (z knihy Strach z utópie) (Szlovák)

Toto je viazaná reč básnického prejavu.
Označuje stupeň textovej viazanosti,
usporiadanie textu v jeho tvarovej podobe.
Vzťahuje sa skôr na formu ako na obsah.
Jej prednosť je v stručnosti.

Toto tu je základná jednotka
básnického rytmu, spravidla jeden riadok.
Vyznačuje sa zvukovým usporiadaním.

Doteraz povedané sa v plnej miere
vzťahuje aj na toto zoskupenie
základných jednotiek básnického rytmu
na základe spoločnej rýmovej schémy
a uplatnenia
rovnakého metrického pôdorysu.

Najmenšou strofou je dvojveršie.

Ak sa schéma v texte sústavne mení
a nepodlieha pravidelnosti,
vzťahuje sa skôr na obsah ako na formu.


Kiadó1994
Könyvoldal (tól–ig)Strach z utópie

This is the real thing (Angol)

This is a structured speech of poetic expression.
It denotes a level of textual bondage,
structuring of text in the guise of form.
It relates to form rather than content.
Brevity is its main merit.
This is a basic unit of
poetic rhythm, usually one verse.
Characterised by a sound structure.

So far what has been said fully
relates also to this arrangement
of basic units of poetic rhythm
using a common rhyme scheme
and applying
an equal metrical scheme.

The couplet is the smallest stanza.

And if the textual scheme perpetually changes,
not being subject to regularity,
it concerns content rather than form.Az idézet forrása100 Years of Slovak Literature, Vilenica

minimap