Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Hírek

Macsovszky, Peter : Of those things which are known as those things (O tom, o čom viem, že je to o tom Angol nyelven)

Macsovszky, Peter  portréja

O tom, o čom viem, že je to o tom (Szlovák)

Tak ako aj v harmónii nutne musí existovať
jej antipód – hutné a rozkladné zrnko chaosu
v nepretržitom a nepozorovanom raste –
tak aj chaos.

Tak aj chaos pravdepodobne obsahuje
svoju mäkkú vnútornejšiu, osviežujúco červenú
dužinku súzvuku.

(„O vtákoch viem, že vedia lietať,
o rybách viem, že vedia plávať,
o zvieratách viem, že vedia behať.“)

Bod, nehybné semeno kružnice, semeno pohybu,
semeno čohokoľvek na pokraji záhuby, epicentrum
pulzu a novoplatónskych emanácií kozmu,
ak sa chce stať pravdivou a pravidelnou kružnicou
-- prerásť do jej súcna – stať sa absolútnou
harmóniou, maximálnym mnohouholníkom, tautológiou
svojho vlastného symbolu,

a nie iba konkávnym či konvexným
elipsoidným či amorfným útvarom,
obrazcom výslednice vôle a túžby
– nie sily – musí sa rozrastať
na všetky strany simultánne.

Samička víťazí nad samcom nepokojom;
pokoj ju ponižuje a

ľudia sa rozmnožujú. V každom z nich
je mŕtvy bod túžby po súlade.



KiadóStrach z utópie, 1994

Of those things which are known as those things (Angol)

So as every kind of harmony includes its own
opposite one - a firm and disintegrating seed
of confusion continuing in a secret growing -
so the confusion itself.
So the confusion (probably) contains
its soft, inner and freshly red juice of harmony.

(„I know that birds can fly
and fish can swim
and animals can run.”)

The point, the immobile seed of circle, the seed
of moving, the seed of whatever on the edge of doom,
the very centre ofpulsing and of neoplatonic
emanations of the universe...
If it intends to become a true and regular circle
- and to become a part of its being - and to be
an absolute harmorry, a maxirnal m ulti-angled shape,
a tautology of its own symbol

and not to be only a concave or convex,
elipse-like or misty shape,
a figure of the fussion of wí11 and desire
- and not of power - so it has to grow
in every direction, simultaneously.

The femmale wins the male thanks to her restlessness:
the standstill always humbles her

and the number of people increases. Inside the every one
of them the dead end is the longing for harmony.




minimap