Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Hírek

Ballek, Ladislav: Die Duftuhr (Vonné hodiny Német nyelven)

Ballek, Ladislav portréja

Vissza a fordító lapjára

Vonné hodiny (Szlovák)

1
Náhlil sa rovinou, po nebi sa k
ĺzali, vozili bo­ciany, holuby a tmavé vtáky, bolo pravé poludnie, také svetlé ako jasné ohne modrých lámp.
Za Jánom ležalo mesto, nebolo vidieť jeho sire­chy a medzi ulicami psov. Pred ním ležala nekone
čná rovina a na jej horizonte stál opustený a pustnúci hostinec starého Araba Hasana el Hubejšiho, ktorého múry vyzerali staršie a belasejšie ako nebo.
Šiel vietor, piesok a prach, Ján sa náhlil k hos­tincu.
Ján bol už muž, mal zmysel pre gestá a činy, preto už vykonal nemálo ciest do ďalekých a neznámych krajín a aj zajtra mal odcestova
ť do ďalekej a neznámej krajiny Dabanganhu.

2
Vždy sa niekto nájde, na čí názor bývame zve­daví, ale vždy to býva len preto, že sa nám podobá.
Ján bol už muž a Hasan el Hubejši dávno m
ŕtvy Arab, ale kedysi to bolo aj tak, že Ján bol malý chlapec a Hasan el Hubejši prastarý Arab, a tak sa podobali a rozumeli si.
Starý Arab bol preto mídry, lebo vedel už všetko nazva
ť a vedel už všetko pomenovať, no nemúdry bol preto, že to už všetko nazývať a pomenúvať musel.
A Ján? Ten bol hlúpy preto, že nevedel nič ešte nazvať a nič nevedel ešte pomenovať, ale múdry bol preto, že to ešte nemusel.
Mal
ý Ján a starý Arab vedeli takto o všetkom a mohli sa zhovárať. Ján oživoval v starcovi spomienky, starec v chlapcovi živil zvedavosť. Boli by sa akiste obľúhili natoľko a obdivovali tak hlbo­ko, že pre obdiv h tomu druhému neboli hy dôve­rovali sebe a prestali veriť vlastným činom, ale starý Arab zomrel a malý Ján na nešťastie do­spel, a tak neznáme krajiny, ktoré dovtedy poznal, musel objavovať odznova. Ale na starého Araba Hasana el Hubejšiho nezabudol.
Sedávali pred hostincom, no najčastejšie na jeho terase.
Ján pozeral do diaľky na druhú stranu obzoru a Hasan do slnka. Ján mlčal a Hasan najčastejšie rozprával toto:
„...Ján, priate
ľ môj rnalý, a ja som na tú cestu predsa len šiel, ja som sa na tú cestu predsa len vydal. A zle som urobil. Zle. Tieto svoje prevzácne hodiny položil som až na dno kufra, aby som ne­zacítil ich vône. Daroval mi ich môj vzácny otec, keď ma vyprawil na moju prvú cestu do ďalekej a neznámej krajiny Pangh. Prosil ma a prikazoval mi, aby som ich stražil ako oko v hlave, nespúšťal ich z očí, vážil si ich a ctil ako vlastnnú radinu, uctieval ich a miloval ako všetci moji tulácki predkovia, ktorým prinášali šťastie. Hodiny sme de­dili, ale už, nikto nevedel, odkiaľ sme ich mali. Roky som sa pridržiaval otcovho príkazu, roky mi verne slúžili a svojou vônou ma vždy včas upozorňovali na nebezpečenstvá, ktoré striehnu na pocestných v neznámych krajinách. Viedli ma vždy šťastnou cestou, bezpečnou, a najschodnejšou, a včas ma upozornili na návrat domov, súrili, že je najvyšší čas vrátiť sa do môjho rodného kraja. Ján, priateľ môj malý, priateľ môj milý, zaiste i ty vykonáš nemálo ciest do neznámych krajín, ale na jednu, prosím ťa a radím ti, sa nevyber. Je to nezvyčajná cesta, veľmi nezvyčajná, chlap­ček, pocítiš pred ňou náramný strach a ukrutný nepokoj, ale aj veľkú, neznesiteľne veľkú, priam bolestivú zvedavosť, ktorá ťa bude sužovať ako ten najťažší hriech, ako tá najťažšia vina, omnoho, omnoho mocnejšia ako strach, ale ty sa tej straš­nej túžbe ísť nepoddaj. A tú cestu nevykonaj, na tú cestu sa, radím ti a prosím ťa, chlapček, nevy­daj. Ja som ju, Ján, priateľ môj malý, veru vy­konal, a ty už vieš, chlapček, že som neurobil dobre. Prečo som len šiel?!... Prečo som ukryl až na dno kufra svoje vonné hodiny?! Prečo?!... Lebo mi trúfalosť a pýcha a namyslenosť zatem­nili rozum. A zvedavosť. A viera, že som mocnejší ako osud, viera, že mne, Hasanovi el Hubejši­mu, sa nemôže nič zlé prihodiť, lebo ešte aj osud musí rešpektovať moje meno. Preto. Áno, bola to pýcha, čo prekričala strach, ktorý som cítil pred tou cestou. A ja som jasal, kričal som od samého šťastia, že som ho potlačil. Moje obavy z tejto cesty sa stratili a ja som šiel. Dnes vicm, že som vlastne zdivel. Od prvého kroku ma prenasledo­vala čudná veselosť, smial som sa a vykrikoval na osud, že som ho oklamal, že je slabý. Až... v jedno krásne ráno zastavil som svoj povoz za týmto mestom, hľadel som do tejto roviny a už som sa nevládal ďalej ani hnúť. Zoskočím z voza a pocítim náramný smútok. No! Veselosť ma prešla, pri­šiel žiaľ. Obzerám sa nechapavo vôkol seba, zra­zu, ach! Zrazu nepoznávam svoje kone, povoz, sprievod, tovar, nepoznávam seba, moje osobné veci prichodia mi cudzie, inakšie, neznáme, smieš­ne, svietia inými farbami, šíria iné vône, menia tvar, podobu, nepáčia sa mi, neviem a nemusím ich znova používať, strácajú pre mňa svoju niek­dajšiu cenu. Zrazu som jasne vedel, že som v nez­námom kraji, kde ich nebudem chcieť používať, preto ich nechcem ani mať. A to všetko preto, zis­ťujem s úžasom, že som sa ja sám zmenil, premenil na čosi inšie, ako som bol, premenil som sa, stal som sa inakší. Pomyslel som si: A som tu v cudzom kraji, chýba mi pokoj, stará dobrá skúsenosť moja i mojich predkov, chýba mi dávna istota a staré dobré vedomosti. Sorn v inom, cudzom, úplne ne­známom kraji. Už viem, že dlho nebudem vedieť konať, ďalej sa nepohnem, musím tu ostať. Stál som na tejto tvojej rovine ako celkom iný a úplne nový človek, úplne iná i pre mňa samého neznáma bytosť, neznámy človek, iný, cudzí, stnatený... A rozplakal som sa. Všetko známe a isté zo mňa vyvetralo a do mojej duše sa vkradla neistota. Rozpredal som všetky svoje veci, ponechal som si len túto vodnú fajku a tieto vonné hodiny, dal som postaviť tento hostinec pre pocestných a pútnikov a do haly som zavesil vonné hodiny, aby varovali pocestných a pútnikov pred tou osudnou cestou. Odvtedy vídavam to, čo som dovtedy nikdy nevidel, ale už nemôžem vidieť a uvidieť to, čo som vídal a mal tak rád. Cestu domov som stratil, zme­nila sa vo mne aj celá moja rodina a môj niek­dajší domov. Už nevidím... už nič nevidím tak ako kedysi. Ani seba. Aj seba som stratil. Stratil som aj seba. Som iný.“
Ján ešte nerozumel všetkému, ale to rozpráva­nie sa mu páčilo. Hľadel k horizontu a usmieval sa. Starý Arab h
ľadel do slnka, poťahoval z vod­nej fajky a vetril, či sa už neozvali jeho vonné hodiny. Viseli v hale hostinca a vzbudzovali vše­obecnú pozornosť pútnikov a cestujúcich, ale nikto okrem Hasana a jeho najbližších priateľov neve­del, že to tam na stene visia vlastne hodiny. Ani nevyzerali ako hodiny. Bola to krásna a ušľachtilá ľudská tvár z ebenového dreva, ktorá mala po­dobu všetkých Hásanových mužských predkov a pútala pozornosť svojimi modrými očami a dlhším nosom, z ktorého trčali dve zlaté rúročky. Aj celé dni, týždne, ba aj mesiace mlčali, neozývali sa, nejavili známky života, no potom odrazu, v jeden deň, v tú istú hodinu sa v ich zvláštnych modrých očiach rozsvietili modré plamene, akoby sa v straš­nej páľave rozhorievali kôpky modrých kameňov, oči sa pohli, ožili, skúmavo si prezerali cestujú­cich a hostí, nikto ich zraku neušiel, nech už sedel kdekoľvek, potom vydýchli zo zlatých rúročiek farebné obláčiky zvláštnych vôní. Hostinec pozvoľna tíchol, cestujúci znehybneli, hlboko sa rozdýchali a užasnuto hľadeli kdesi do neznáma, kde sa muselo čosi čudné, milé, nemilé, krásne, strašné alebo dôležité odohrávať, lebo tváre cestujúcich boli napäté, bledé a nedočkavé.


Die Duftuhr (Német)

1
Er durcheilte die Ebene, am Himmel segelten, schaukelten Störche, Tauben und dunkle Vögel, es war gerade Mittag, ein so lichter wie die hellen Feuer blauer Lampen.
Hinter Ján lag die Stadt, man konnte ihre Dächer nicht sehen und auch nicht die Hunde in ihren Straßen. Vor ihm lag die endlose Ebene, und an ihrem Horizont stand mit ihren Mauern, die blauer und älter wirkten als das Firmament, die verlassene, dem Verfall preisgegebene Herberge des alten Arabers Hassan el Hubejshi.
Der Wind ging, wehte Sand und Staub auf, Ján eilte auf die Herberge zu.
Ján war bereits ein Mann, er hatte Sinn für Gesten und Taten, weil er schon eine nicht geringe Anzahl von Reisen in weite, fremde Länder unternommen hatte, und auch morgen sollte er abreisen, in das ferne, fremde Land Dabangang.

2
Stets findet sich jemand, auf dessen Meinung wir neugierig sind, aber immer nur deswegen, weil er uns ähnlich ist.
Ján war schon ein Mann und Hassan el Hubejshi ein längst toter Araber, doch einst war es so, daß Ján ein kleiner Junge war und Hassan el Hubejshi ein uralter Araber, und so glichen sie einander und verstanden sich.
Der alte Araber war deshalb klug, weil er schon alles bezeichnen und alles benennen konnte, aber töricht war er deshalb, weil er das alles hatte schon bezeichnen und benennen müssen.
Und Ján? Der war deshalb dumm, weil er noch nichts bezeichnen und noch nichts benennen konnte, aber klug war er deshalb, weil er es noch nicht mußte.
Der kleine Ján und der alte Araber wußten so über alles Bescheid und konnten miteinander plaudern. Ján belebte im Greis die Erinnerung, der Greis nährte in dem Jungen die Neugier. Sie hätten wohl einander so liebgewonnen und so tief bewundert, daß sie aus Bewunderung für den anderen aufgehört hätten, sich selber und ihren eigenen Taten zu trauen, aber der alte Araber starb und der kleine Ján wurde leider erwachsen, und so mußte er die unbekannten Länder, die er bis dahin gekannt hatte, von neuem entdecken. Aber den alten Araber Hassan el Hubejshi vergaß er nicht.
Sie pflegten vor der Herberge zu sitzen, meistens jedoch auf der Terrasse.
Ján blickte in die Ferne, zur anderen Seite des Horizonts hinüber, und Hassan in die Sonne. Ján schwieg, und Hassan erzählte, am häufigsten dies:
„Ján, mein kleiner Freund, und ich habe diese Reise trotzdem gemacht, bin trotzdem zu dieser Reise aufgebrochen. Und ich habe schlecht gehandelt. Schlecht. Diese überaus wertvolle Uhr hier habe ich zuunterst in den Koffer gelegt, um ihren Duft nicht wahrzunehmen. Mein teurer Vater hatte sie mir geschenkt, als er mich für meine erste Reise in das ferne, fremde Land Pangh ausrüstete. Er bat mich, trug mir auf, sie wie meinen Augapfel zu hüten, sie nicht aus den Augen zu verlieren, sie zu schätzen und zu ehren wie meine eigene Familie, sie zu achten und zu lieben wie alle meine umherziehenden Vorfahren, denen sie immer nur Glück gebracht hatte. Wir hatten die Uhr geerbt, aber keiner wußte mehr, woher wir sie hatten. Jahrelang hielt ich mich an die Weisung meines Vaters, jahrelang diente sie mir treu, und mit ihrem Duft machte sie mich immer rechtzeitig auf Gefahren, die in fremden Ländern auf den Reisenden lauern, aufmerksam. Sie führte mich immer auf glücklichem, sicherem und leicht gangbarem Pfad und erinnerte mich zur rechten Zeit an die Heimkehr, sie war ungehalten, es sei schon allerhöchste Zeit, in die Heimat zurückzukehren.
Ján, mein kleiner Freund, mein lieber Freund, du wirst gewiß nicht wenige Reisen in unbekannte Länder unternehmen, aber, das bitte ich dich und rate ich dir, brich nicht zu dieser einen Reise auf. Eine ungewöhnliche Reise ist das, sehr ungewöhnlich, mein Junge, du wirst eine gewaltige Angst und eine riesige Unruhe davor verspüren, aber auch eine große, unerträglich große, geradezu schmerzhafte Neugier, die dich bedrängen wird wie die schwerste Sünde, wie die schwerste Schuld, um vieles stärker als die Angst, aber gib du diesem schrecklichen Drang zu gehen nicht nach. Und mache diese Reise nicht;auf diese Reise, das rate ich dir, und darum bitte ich dich, mein Junge, begib dich nicht. Ich, mein kleiner Freund Ján, habe sie wohl unternommen, und du weißt schon, mein Junge, daß ich nicht gut daran getan habe.
Warum bin ich nur gegangen? Warum habe ich meine Duftuhr ganz zuunterst in den Koffer gelegt? Warum?! Weil mir Waghalsigkeit und Hochmut und Einbildung den Verstand verdunkelt haben. Und die Neugierde. Und der Glaube, mir, Hassan el Hubejshi, könne nichts Schlimmes zustoßen, weil selbst das Schicksal meinen Namen respektieren müsse. Darum. Ja, es war der Hochmut, der die Angst, die ich vor dieser Reise empfand, übertönte. Und ich jauchzte, schrie vor lauter Glück, daß ich sie unterdrückt hatte. Meine Zweifel an dieser Reise verloren sich, und ich brach auf.
Heute weiß ich, daß ich im Grunde toll geworden war. Vom ersten Schritt an verfolgte mich eine sonderbare Ausgelassenheit, ich lachte und schrie meinem Schicksal entgegen, daß ich es betrogen hatte, daß es schwächlich sei. Bis ich, eines schönen Morgens, hinter dieser Stadt mein Fuhrwerk anhielt, ich blickte in dieses dein Tal, und da konnte ich mich nicht mehr vom Fleck rühren. Ich springe vom Wagen ab und empfinde eine ungeheure Trauer. Na! Die Ausgelassenheit war mir vergangen, der Kummer war eingekehrt. Ich sehe verständnislos in die Runde, plötzlich, ach, plötzlich erkenne ich meine Pferde, mein Fuhrwerk, meine Begleiter, meine Waren nicht wieder, mich selbst erkenne ich nicht wieder, meine persönlichen Sachen kommen mir fremdartig, anders, unbekannt, komisch vor, sie leuchten in anderen Farben, verbreiten andere Gerüche, verändern ihre Form, ihre Gestalt, gefallen mir nicht, ich kann und ich muß sie auf einmal nicht mehr benutzen, sie verlieren ihren bisherigen Wert für mich. Plötzlich wußte ich in aller Klarheit, daß ich in einem fremden Land war, wo ich sie zukünftig nicht mehr gebrauchen und daher auch nicht mehr haben wollte. Und das alles deshalb, stellte ich mit Entsetzen fest, weil ich selber mich verändert, in etwas anderes verwandelt hatte, als ich vorher gewesen war, ich hatte mich gewandelt, war ein anderer geworden.
Ich dachte bei mir: Jetzt bin ich hier in einem fremden Land, der Frieden fehlt mir, meine gute alte Erfahrung und die meiner Vorfahren, die vergangene Sicherheit und die guten alten Kenntnisse fehlen mir. Ich bin in einem anderen, fremden, völlig unbekannten Land. Schon weiß ich, daß ich nicht mehr lange handeln können werde, nicht mehr weiterkomme, hierbleiben muß.
Da stand ich nun in dieser Ebene hier als ein gänzlich anderer und völlig neuer Mensch, als ein völlig anderes und mir selber unbekanntes Wesen, ein unbekannter Mensch, anders, fremd, verloren. . . Und ich begann zu weinen. Alles Vertraute und Sichere wurde aus mir herausgefegt, und in meine Seele stahl sich Unsicherheit. Ich verkaufte all meine Habe, behielt nur diese Wasserpfeife und die Duftuhr, ließ diese Herberge für Durchreisende und Pilger erbauen und hängte die Duftuhr in der Eingangshalle auf, damit sie die Durchreisenden und Pilger vor jener schicksalhaften Reise warne. Seitdem sehe ich, was ich bis dahin nie gesehen hatte, doch was ich einst gesehen und so gern gemocht hatte, kann ich nicht mehr sehen und wiedersehen. Ich hatte den Weg nach Hause verloren, auch meine ganze Familie und mein einstiges Zuhause hatten sich in mir gewandelt. Ich. . . ich sehe nichts mehr so wie früher. Auch mich selber nicht. Auch mich selbst habe ich verloren. Ich bin mir selber verlorengegangen. Ich bin ein anderer.“
Ján verstand noch nicht alles, aber das Erzählen gefiel ihm. Er schaute zum Horizont und lächelte. Der alte Araber blickte in die Sonne, sog an seiner Wasserpfeife und prüfte witternd, ob sich seine Duftuhr schon meldete. Sie hing in der Eingangshalle der Herberge und erregte allgemeines Aufsehen unter den Pilgern und Durchreisenden, doch niemand außer Hassan und seinen engsten Freunden wußte, daß dort an der Wand eigentlich eine Uhr hing. Sie sah auch nicht wie eine Uhr aus. Es war ein schönes und edles menschliches Gesicht aus Ebenholz, das allen männlichen Vorfahren Hassans glich und das mit seinen blauen Augen und der länglichen Nase, aus der zwei goldene Röhrchen hervorsahen, die Aufmerksamkeit fesselte.
Ganze Tage, Wochen, ja Monate schwieg sie, gab keinerlei Lebenszeichen von sich, doch dann auf einmal, eines Tages leuchteten zu bestimmterStunde in ihren sonderbaren blauen Augen blaue Flammen auf, wie wenn  sich kleine Häufchen blauer Steine in schrecklicher Glut erhitzten, die Augen bewegten sich, erwachten zum Leben, forschend musterten sie die Reisenden und Gäste, keiner entkam ihrem Blick, wo immer er auch saß, dann stieß sie aus den goldenen Röhrchen farbige Wölkchen von eigenartigem Duft hervor. Die Herberge war allmählich verstummt, die Reisenden saßen starr, begannen schwer zu atmen und blickten gebannt irgendwohin ins Unbestimmte, wo sich etwas Wundersames, Angenehmes, Schönes, Schreckliches oder Wichtiges abspielen mußte, denn die Gesichter der Reisenden waren gespannt, blaß und erwartungsvoll.
(...)


Az idézet forrásaWie Laub von einem Baum, Gollenstein Verlag

minimap