This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Works

Albanian

B ^
D ^
E ^
K ^
M ^
N ^
P ^
S ^
V ^
Z ^

Belarusian

? ^

Bulgarian

? ^

Catalan

C ^
E ^
F ^
L ^
N ^

Czech

. ^
0 ^
1 ^
A ^
B ^
Babička (Nagyanyó) – Němcová, Božena
Bajka o zvířeti v nás (Mese: A bennünk lapuló fenevad ) – Žáček, Jiří
Balada dvacátá čtvrtá, O zběhlém studentovi (RÓBERT DÁVID-BALLADÁK 24. A huszonnegyedik, az elbitangolt diákról szóló ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada kritikům (RÓBERT DÁVID-BALLADÁK. Kritikusaimnak szóló ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada o hovně (Ballada a sz.rról) – Vrchlický, Jaroslav
Balada o očích topičových (Ballada a fűtő szemeiről) – Wolker, Jiří
Balada o ženě, Bohu a muži (Ballada a nőről, Istenről és a férfiról) – Wolker, Jiří
Balada padesátá druhá na rozloučenou (RÓBERT DÁVID-BALLADÁK 52. Az ötvenkettedik, búcsút mondó ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada pátá o chudobě, která cti netratí (RÓBERT DÁVID-BALLADÁK 05. Az ötödik, a becsületét el nem veszítette szegénységről szóló ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada první oslovující Françoise Villona (Első ballada mely Francois Villonhoz szól, RÓBERT DÁVID-BALLADÁK 01. Az első, François Villon megszólítására szerzett ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada sedmá o nepolepšitelné povaze (RÓBERT DÁVID-BALLADÁK 07. A hetedik, jellemünk megváltoztathatatlan voltáról szerzett ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada třicátá pátá o papírové lodičce (RÓBERT DÁVID-BALLADÁK 35. A harmincötödik, egy papírhajóról szóló ballada) – Nezval, Vítězslav
Balada třicátá sedmá o samotářství (RÓBERT DÁVID-BALLADÁK 37. A harminchetedik, az agglegénységről szerzett ballada) – Nezval, Vítězslav
Ballada z r. 1896 na látku ctihodně starou (Tiszteletreméltó korú anyagból 1896-ban szabott ballada) – Dyk, Viktor
Báseň (Mi a vers) – Lorenc, Michael
(Báseň je... Nic a vše!) ((Mi a vers?... Minden és semmi.)) – Krchovský, J. H.
Basketbalový zápas (Kosárlabdameccs) – Žáček, Jiří
Básník (A költő) – Čapek, Karel
Básník (A költő) – Nezval, Vítězslav
Básníku, odejdi! (Költő, távozz!) – Wolker, Jiří
Besedy (Csevegések) – Gellner, František
Bez Venuší (Venus nélkül (egy vers, két fordítás)) – Žáček, Jiří
Bezcestí (Céltalanul ) – Gellner, František
Bezejmenná (Nő, névtelen) – Lorenc, Michael
Bílý obraz (Fehér tájkép) – Orten, Jiří
Binokl na očích, v ruce hůl... (Pápaszem, cilinder, sétabot...) – Neruda, Jan
Bizarrní rondeau (Bizarr rondeau) – Kvapil, Jaroslav
Blahé světlo (Boldog sugár) – Závada, Vilém
Blasphemie (Istenkáromlás – isteni káromlás) – Gellner, František
Bláznivé rondeau (Tébolyult rondó) – Kvapil, Jaroslav
Bota (A cipő) – Hruška, Petr
Bouře (Vihar) – Březina, Otokar
Budoucí vlasť (A jövendő haza) – Mácha, Karel Hynek
Bylo nás pĕt (Öten voltunk cimborák) – Poláček, Karel
C ^
Café Noir (Fekete Kávéház) – Žáček, Jiří
Čas (Az idő) – Březina, Otokar
Čas lije se... (Az idő záporoz...) – Březina, Otokar
ČERNÉ MOŘE 23. (Ty tečeš...) (A FEKETE TENGER 23. Te Tenger, te Fekete, te!) – Nezval, Vítězslav
Cesta k mrazu (Egy fagyhoz vezető út) – Orten, Jiří
Choré růže (Beteg virágok) – Auředníček, Otakar
Chronica Boëmorum (Kosmas krónikája) – Kosmas
Chvíle (A pillanat) – Skácel, Jan
Chvíme se nad mocí vůle (Remegünk az akarat hatalmán) – Březina, Otokar
Cihly (Téglának azt mondja tégla) – Kratochvíl, Miloš
Čintamani a ptáci (Csintamánok és madarak) – Čapek, Karel
Číš dopita… (Fenékig ürítve) – Ostravický, Čeněk
Císařův poslední monolog (A császár utolsó monológja) – Jesenská, Růžena
Čisté jitro (Tiszta reggel) – Březina, Otokar
Člověk a země — Na pole (Ember a földön — Szekérnyikorgás) – Cseh népdalok
(Co to máš, děvečko) ((Hun vetted, te leány...)) – Cseh népdalok
(Co že jsem říkal? Nevím už...) ((Mit is meséltem? Semmi mesést...)) – Krchovský, J. H.
Co zpíval kos zatčenému (Mit énekelt a rigó a letartóztatottnak) – Zahradníček, Jan
Co Bůh? Človĕk? (Micsoda az Isten? Micsoda az ember?) – Bridel, Bedřich
Co mohl najít poutník (Mit lelhetett a zarándok) – Sova, Antonín
Což, páni spisovatelé (Szépíróknak mondom) – Gellner, František
Circulus vitiosus (Circulus vitiosus) – Nezval, Vítězslav
Čtyřverší o noční obloze (Az éjszakai égboltról négysoros strófa) – Hrubín, František
D ^
Ďábelská sonáta (Ördögszonáta ) – Opolský, Jan
Dal husar koně kovat (Patkolják a huszár lovát) – Cseh népdalok
Daleká moře (A távoli tengerek) – Weigel, Pavel
Další noc před sebou (Éjszaka... most leszek igazán bajban...) – Krchovský, J. H.
Dcera (A lányom) – Hruška, Petr
Demokracie (politický šlágr z r. 1993) (A demokrácia (politikai sláger, 1993-ból)) – Kryl, Karel
Děvčátko na řece (Kislány a folyón, Kislány a patakban) – Halas, František
(Dívča, dívča laštovička...) ((Leány, leány, fecskemadár)) – Cseh népdalok
DIVOKÉ HUSY 08. Stará studna (VADLUDAK 08. Lent a vén kútban) – Nezval, Vítězslav
DIVOKÉ HUSY 01. Nápis (VADLUDAK 01. Mottó) – Nezval, Vítězslav
DIVOKÉ HUSY 02. Divoké husy (VADLUDAK 02. Vadludak) – Nezval, Vítězslav
DIVOKÉ HUSY 10. Epilog (VADLUDAK 10. Epilógus) – Nezval, Vítězslav
(Dnes nechal jsem si poprvé číst osud...) ((Ma először jósoltattam magamnak...)) – Krchovský, J. H.
Dopis (Levél) – Frantinová, Eva
Dopis ženĕ (Dům strach) (Levél a hitveshez) – Zahradníček, Jan
Doupata hadů (Viperafészkek) – Březina, Otokar
Doznání (Vallomás, Vallomás) – Halas, František
Drobky pod stůl hází nám osud (A sors kezéből morzsa hull ) – Gellner, František
(Držím tvý ňadro...) ((Kezemben tartom melledet...)) – Krchovský, J. H.
(Dům ve tmě, v domě tma...) ((A ház kívül-belül sötét, fekete...)) – Krchovský, J. H.
Dva hlasy (Két hang) – Hlaváček, Karel
Dvě básně, jedna cynická, druhá necudná ale necynická (Két vers, az egyik cinikus, a másik illetlen, de nem cinikus) – Žáček, Jiří
Dvě básně, jedna protižidovská, jedna protikřesťanská (Két vers, egy zsidóellenes, egy keresztényellenes) – Dyk, Viktor
Dvě písně o podpisu (Két dal az aláírásról) – Dyk, Viktor
Dvě rané básně (Két korai vers) – Březina, Otokar
E ^
F ^
H ^
I ^
J ^
K ^
(Kam se jen podívám...) ((Ahová nézek ott gyűlik az adósság)) – Krchovský, J. H.
Kamna (Tűzhelyek) – Wolker, Jiří
KAPESNÍ BÁSNĚ (výběr) (ZSEBVERSEK (válogatás)) – Žáček, Jiří
Katastrofa (A katasztrófa) – Dyk, Viktor
Kde (Hol vannak a) – Lorenc, Michael
Kde as' vstane (Hol kel föl...) – Kollár, Jan
Kde domov můj (Hol a honom) – Žáček, Jiří
Kde domov můj (Česká hymna) (Hol a hazám?) – Tyl, Josef Kajetán
Kdyby byl Bavorov (Vóna ott Bavorov...) – Cseh népdalok
Kdyby se dalo srdci říci (Ha azt lehetne mondani a szívnek…) – Seifert, Jaroslav
Když jsem mlád byl... (Ifjúságom – ifjúságom) – Neruda, Jan
Když kvetou šípky... (Mikor kivirágzik a csipkebokor) – Vrchlický, Jaroslav
Když nebe vaše okna ozáří,,, (Ha ablaktokon átragyog az ég) – Březina, Otokar
Kentauři (Kentaur és centurio) – Nezval, Vítězslav
Kniha života (Az élet könyve) – Sládek, Josef Václav
Kočka (A macska ) – Hruška, Petr
Kočky (Macskák) – Kvapil, Jaroslav
Komáři (Szúnyogok, muslincák) – Sládek, Josef Václav
Konečná (Végállomás) – Srna, Miroslav
Konečně je to možná věc (Végülis lehetséges az) – Gellner, František
Košile (Žena v množném čísle) (Ing) – Nezval, Vítězslav
Krajina (Tájkép) – Vrchlický, Jaroslav
Krajina s černým koněm a řekou zapomnění (Tájkép fekete lóval és felejtésfolyóval) – Skácel, Jan
Král Lávra (Lávra király) – Borovský, Karel Havlíček
Krčma (A kocsma) – Opolský, Jan
Krysař (A patkányirtó) – Dyk, Viktor
Kulatý svět (Kerekded világ) – Skácel, Jan
Kuplet o ženské emancipaci [video] (A női emancipáció. Kuplé) – Gellner, František
L ^
M ^
Magické půlnoci (Mágikus éjfelek) – Březina, Otokar
Malá pocta malé chatě (Aprócska nyaraló aprócska dícsérete) – Daněk, Václav
Mé orné půdy každý hon [video] (Minden dűlőm ugarjaim, Szántómon minden talpalat) – Sládek, Josef Václav
Meč Damoklův I. (Damoklész kardja I.) – Vrchlický, Jaroslav
Meč Damoklův III. (Damoklész kardja III.) – Vrchlický, Jaroslav
(Meč visí už jen na vlásku...) ((A kard hajszálon függ...)) – Krchovský, J. H.
Meditace (Meditáció) – Lorenc, Michael
Meine Freuden [A költő németül írt verseiből] (Az én örömeim) – Mácha, Karel Hynek
Mĕsičnik poezie (Egyhavi költészet) – Kolář, Jiří
Mezi motýlicemi (Szitakötők közt) – Borkovec, Petr
Michelangelo (Michelangelo) – Frantinová, Eva
Míjení (Múlik) – Černík, Michal
Milost (A malaszt) – Březina, Otokar
Milostný dopis klínovým písmem (detail) (Az ékírásos szerelmeslevél (részlet)) – Zmeskal, Tomáš
Místa harmonie a smíření (A harmónia és megbékélés színterei) – Březina, Otokar
Mlha (Köd) – Frantinová, Eva
Moderní básníci (A modern költők) – Auředníček, Otakar
Modlitbička českého důchodce (A cseh nyugdíjas imácskája) – Žáček, Jiří
Mohlo by být napsáno Vítězslavem Nezvalem (Fordíthatta volna Efraim Israel) – Nezval, Vítězslav
Moje tužka ušatá (Zöldfülű a ceruzám) – Vodňanský, Jan
Moře (A tenger) – Závada, Vilém
Morový sloup (A pestisoszlop) – Seifert, Jaroslav
Můj hrad (Erős váram nekem a szívem) – Gellner, František
Můj stín (Az árnyékom) – Klášterský, Antonín
Můj synku (Fiacskám) – Sládek, Josef Václav
Muž, který dovedl lítat (A férfi, aki tudott repülni) – Čapek, Karel
Muž, který se nelíbil (Az ember, aki nem tetszett) – Čapek, Karel
Muzeum (Múzeum) – Vodňanský, Jan
Mystická noc (Misztikus éjszaka) – Auředníček, Otakar
N ^
Na nemocniční postel padá svět… (A kórházi ágyamra omlik a világ…) – Wolker, Jiří
Na počátek se ptám (A kezdetet kérdezem) – Mikulášek, Oldřich
Na starém hřbitově židovském (A régi zsidótemetőben) – Klášterský, Antonín
(Na stropě hořčice...) ((Mustár és virsli a fejem felett...)) – Krchovský, J. H.
Na svatého Mikuláše (Mikulás napján) – Wolker, Jiří
Na těch panských lukách... (Hercegi határban...) – Cseh népdalok
Na víru obrácený (Segítség, megtérítettek! ) – Dyk, Viktor
Na zemi růže nepřestávají hořet (A föld felett nem szűnik rózsák lángolása) – Březina, Otokar
Nade námi lítala... (Fejünk fölött szálldosott...) – Mayer, Rudolf
Nad všemi ohni a vodami… (Stavitelé chrámu) (Minden tűz és víz felett…) – Březina, Otokar
Náhle se zachvěje má duše (Hirtelen megremeg a lelkem) – Gellner, František
Na konci XIX. vĕku (A XIX. század végén) – Sova, Antonín
Nálada tichých večerů (Szordínós esteli hangulatkák) – Gellner, František
Napadal sníh (Leesett a hó) – Kainar, Josef
(Naposled zamávám ...) ((Fecskének utószor...) ) – Krchovský, J. H.
Napsala mi psaní (Írt szívem szerelme) – Gellner, František
Našel jsem se! (Magamra találtam) – Neruda, Jan
Na slovo vzaté víno (A bor, ami épp csak meg nem szólal) – Skácel, Jan
Návrat (Visszatérés) – Skácel, Jan
Neblahé sejítí (Áldatlan viszontlátás) – Čelakovský, František Ladislav
Nečekám nic od reforem, (Reformoktól mit se várok) – Gellner, František
Nechci jít na věčnost (Örökkévalóság! Jó az ha van - másnak!... ) – Krchovský, J. H.
Nedokončená (Befejezetlenül) – Mikulášek, Oldřich
Negace (A tagadás) – Opolský, Jan
Nĕmé setkání (Svítání na západĕ) (Néma találkozás) – Březina, Otokar
Nenapsaná (Megíratlanul) – Orten, Jiří
Není (Nincs) – Holan, Vladimír
Nepřijde dopis od přítele… (Barátom nem fog írni egy se) – Orten, Jiří
Nervosní píseň roku 1913 (Zaklatott dal. Időpont: 1913) – Dyk, Viktor
Než přijel vlak (Vonatra várva) – Sova, Antonín
Nezdravá procházka (Egészségtelen séta) – Sýs, Karel
Neznám času a neznám viny... (Nem tudok bűnt és nem tudok időt...) – Janovický, Jaroslav Vladimír
Nikdy jsem boha neobtěžoval (Sohase nyaggattam az istent ) – Gellner, František
Noc neklidná, noc jesenní... (Nyugtalan éj az őszi éj…) – Geisslová, Irma
Noc únorová (Februári éjszaka) – Dyk, Viktor
Noc byla (Éjszaka volt, Éjszaka volt, dögletes éjszaka) – Gellner, František
Noc s Hamletem (Éjszaka Hamlettel, Éjszaka Hamlettel (Részletek)) – Holan, Vladimír
Noc s Verlainem (Nesmírný krásný život) (Éjszaka Verlaine-nel) – Hrubín, František
Nocturno (Nocturno) – Klášterský, Antonín
Nokturnál – Stĕna, Jiná zeď, Pro všechno, Docelá jiná zeď, Zeď (Falak – Fal, Másik fal, Mindenesetre, Egy teljesen másfajta fal,) – Holan, Vladimír
Notturno (Notturno) – Vrchlický, Jaroslav
Novoroční (Újévi dal [egy jó és híres költő kínosan gyermeteg és nevetséges szocialista-realista verse]) – Nezval, Vítězslav
Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (Prücsök úr újabb korszakos kirándulása, ezúttal a XV. Századba) – Čech, Svatopluk
O ^
P ^
Paběrky (Tallózás) – Černík, Michal
Paběrky (Tallózás) – Černík, Michal
Paní noci (Az Éjkirálynő) – Jelínek, Bohdan
Pére-Lachaise [video] (Pére-Lachaise) – Brzák, Michal
(Pět kroků vpřed a čtyři zpět...) ((Öt lépés előre, négy hátra...)) – Krchovský, J. H.
Pianista (A bárzongorista) – Škampa, Alois
Píseň (Dal, Dal) – Seifert, Jaroslav
Píseň (Dal) – Orten, Jiří
Píseň (Dalocska) – Gellner, František
Píseň (Maminka) (Altatódal) – Seifert, Jaroslav
Píseň o městě nebeském (Dal a földön túli városról, Dal a földön túli városról) – Sládek, Josef Václav
Píseň o nebi, hvězdách, Schumanovi a mé ženě (Égről, csillagról, Schumannról és a hitvesemről szóló ének) – Jelínek, Hanuš
Píseň o nejbližší vině (A kézenfekvő bűnről szóló dal) – Skácel, Jan
Píseň o rodné zemi [video] (Dal a szülőföldről) – Seifert, Jaroslav
Píseň o rose (Dal: Milyen a harmat?) – Skácel, Jan
Píseň zbožná (Jámbor ének) – Dyk, Viktor
Píseň zhýralého Jinocha (A léha Ifjú éneke) – Gellner, František
Písnička o škaredých holkách (Dalocska a csúnya lányokról) – Žáček, Jiří
PLANÁ RŮŽE 1. Čtyřverší (CSIPKEBOKOR 1. Négysoros) – Nezval, Vítězslav
PLANÁ RŮŽE 5. Pastorále (CSIPKEBOKOR 5. Pasztorál) – Nezval, Vítězslav
PLANÁ RŮŽE 8. Oráč (CSIPKEBOKOR 8. Körbeszántva a nagy horizont) – Nezval, Vítězslav
Plavba utopencova (A vízbefúlt) – Sabina, Karel
Po letech (Ír nekem valami dáma) – Nezval, Vítězslav
Po nás ať přijde potopa (Utánunk az özönvíz) – Nezval, Vítězslav
Po nás ať přijde potopa (Utánunk az özönvíz) – Gellner, František
Podzim (Ősz, Ősz) – Halas, František
Podzim v městě (Ősz a városban) – Křesadlo, Jan
Podzimní listy (Őszi levelek) – Nezval, Vítězslav
Poezie (Mi az a költészet?) – Hiršal, Josef
Pohádka pro princeznu Batyty (Tündérmese Tetete hercegnőnek) – Daněk, Václav
Pohled smrti (A halál tekintete) – Březina, Otokar
Pohlednice z Nice (Képeslap Nizzából) – Horký, Karel
Pohyb němých úst (Néma száj mozgása) – Březina, Otokar
Poklad (A kincs) – Erben, Karel Jaromír
Pokoj s nábytkem (Bútorozott szoba) – Gellner, František
(Pokojem obcházej postavy...) ((Tömegben vonulnak alakok...)) – Krchovský, J. H.
Pokora (Alázat) – Wolker, Jiří
Polednice (A déliboszorkány) – Erben, Karel Jaromír
Pomalé město (A lassú város) – Lorenc, Michael
Pomalu v revolver se ztrácí víra (Elfelejtik a revolvert ) – Gellner, František
Ponížení (Megalázva, eltaposva) – Gellner, František
Poslední věci (Az ember végső dolgai) – Gellner, František
Poslední věci člověka (Az ember végső dolgai) – Čapek, Karel
(Potopa! V nás, i tam...) ((Özönvíz!)) – Krchovský, J. H.
Potulný prorok (Az útiproféta) – Dyk, Viktor
Poušť (A sivatag) – Auředníček, Otakar
Povzdech (Sóhaj) – Vrchlický, Jaroslav
Přání (Kívánság) – Halas, František
Praze (Torso nadĕje) [video] (Prágának) – Halas, František
Přebytek otce (Apatöbblet) – Hruška, Petr
Před koupelí (Fürdés előtt) – Hruška, Petr
Před usnutím (Elalvás előtt) – Žáček, Jiří
Předtuchy (Sejtések) – Březina, Otokar
Překladatel (A műfordító) – Daněk, Václav
Priapus (Priapus) – Vrchlický, Jaroslav
Přismeklo se k Adventu (Předposlední) (Közelítés az ádventhez) – Holan, Vladimír
(Přistavil jsem si zrcadlo...) ((Magam elé tükröt rakok...)) – Krchovský, J. H.
Proč odvracíš se, o Slabá? (Mért fordulsz el, ó, Gyönge?) – Březina, Otokar
Prostopravdy (Lapos igazságok) – Žáček, Jiří
Prsa (Mell) – Hruška, Petr
(Prý už mám dost...) ((Azt mondják: Zárunk...)) – Krchovský, J. H.
Psychologie okamžiku (A pillanat pszichológiája) – Opolský, Jan
Ptaní (Merengés) – Černík, Michal
R ^
S ^
Sám v Budapešti (Budapesti magány) – Sýs, Karel
Šanson [video] (Sanzon) – Žáček, Jiří
Sbohem a šáteček [video] (Búcsúzunk s lobog a kendő, Istenhozzád s kendő, Az agyő és a keszkenő) – Nezval, Vítězslav
Scéna z lovu na vodní ptáky (Vízimadárvadászat-jelenet) – Borkovec, Petr
(Se sebou sám...) ((Kétszemközt magammal ...)) – Krchovský, J. H.
Se skřivánkem vstávám (Pityuval ébredek, Pacsirtaszó keltett) – Sládek, Josef Václav
Šel jest Pánbůh (Paradicsomkertbe Isten ment Ádámmal szép kettesben) – Cseh népdalok
Šibeniční variace I. (Akasztófa-variációk I.) – Cseh népdalok
Šibeniční variace II. (Akasztófa-variációk II.) – Cseh népdalok
Sieť viery (A hit hálója) – Chelčický, Petr
Silen buď (Légy erős, Légy erős) – Sládek, Josef Václav
Škádlení (Incselkedés) – Vrchlický, Jaroslav
Škrábnutí (Karcolás) – Hruška, Petr
Škraboška (Az álarc) – Nezval, Vítězslav
Skřivánkovi (Pacsirtának, Pacsirtának) – Sládek, Josef Václav
Skrytá láska (Rejtett szerelem) – Březina, Otokar
(Skutečnosti...) ((Valóság...)) – Diviš, Ivan
Slavianka ke bratrům a sestrám (Szláv ének) – Kollár, Jan
Slavná Nemesis (Dicső Nemezis) – Klíma, Ladislav
Slávy dcera – Předzpěv [video] (Előhang a „Szláva leányá”-hoz - 3 (részlet), Sláva leánya - Előhang) – Kollár, Jan
Slávy dcera – Předzpěv - 1 [video] (Előhang a „Dicsőség leányá”-hoz, Előhang a „Szláva leányá”-hoz - 1) – Kollár, Jan
Slávy dcera – Předzpěv - 2 [video] (Előhang a „Szláva leányá”-hoz - 2) – Kollár, Jan
Šlépěj (A lábnyom) – Čapek, Karel
Šlépěje (Lábnyomok) – Čapek, Karel
Sluneční hodiny (Napóra) – Toman, Karel
Smrt vichrů (Forgószelek halála) – Černík, Michal
Smuteční hrana za Otokara Březinu (Gyászharang Otokar Březináért) – Nezval, Vítězslav
Smutek hmoty (Az anyag gyásza) – Březina, Otokar
Smutné sloky (Szomorú strófák) – Vrchlický, Jaroslav
(smyčky a jiná písmena) ((hurkok és más betűk)) – Kučera, Vojtěch
Sonet o dechu (Szonett a lélegzetről, Szonett a lélegzetről) – Mikulášek, Oldřich
Soucit (Részvét) – Klášterský, Antonín
Spletitost věcí (Minden dolgok kuszasága) – Gellner, František
Stará alegorie podzimu (Az ősz unt elégiája) – Toman, Karel
Šťastný člověk (Szerencsés ember) – Žáček, Jiří
Štědrý den (Szenteste) – Jelínek, Bohdan
Štědrý den (Szenteste előtt) – Erben, Karel Jaromír
Stín (Árnyék) – Vrchlický, Jaroslav
(Stín vidí stín...) ((Árnyat árny lát...)) – Krchovský, J. H.
STÍNOHRY 1. Podvečer (ÁRNYJÁTÉKOK 1. Alkonyat) – Nezval, Vítězslav
STÍNOHRY 2. Mucholapka (ÁRNYJÁTÉKOK 2. A légypapír) – Nezval, Vítězslav
STÍNOHRY 4. Sud (ÁRNYJÁTÉKOK 4. Borkád, bűzlő boroshordó) – Nezval, Vítězslav
STÍNOHRY 5. Stolička (ÁRNYJÁTÉKOK 5. Az örök hokedli) – Nezval, Vítězslav
STÍNOHRY 7. Mraveniště (ÁRNYJÁTÉKOK 7. Hangyaboly) – Nezval, Vítězslav
STÍNOHRY 8. Rukavice (ÁRNYJÁTÉKOK 8. A kesztyű) – Nezval, Vítězslav
STÍNOHRY 9. Lampa (ÁRNYJÁTÉKOK 9. Lámpa a lépcsőn) – Nezval, Vítězslav
Stopy v sněhu (Nyomok a hóban) – Klášterský, Antonín
Sudety (Szudéták) – Žáček, Jiří
Sv. Xaverius (Szent Xavér) – Arbes, Jakub
Svatební košile (A nászing) – Erben, Karel Jaromír
Švejkovy nehody ve vlaku (Švejk balszerencsés kalandjai a vonaton) – Hašek, Jaroslav
Svět příliš malý je (Nem elég nagy a világ) – Dyk, Viktor
(Svět, v kterém žiji...) ((A világom nincs és nem jó egyébre...)) – Krchovský, J. H.
Svítání na západě (Nyugati virradás) – Březina, Otokar
(svoboda) ((szabadság)) – Havel, Václav
Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji (A mélynél mélyebbre hangoltam fel mélyhegedűmet) – Hlaváček, Karel
Syndrom rovnoběžek (Párhuzamosság-szindróma) – Holub, Miroslav
T ^
Tajemství bolesti (A fájdalom titkai) – Březina, Otokar
(Tak málo světlých chvil...) ((Ritka a jó nap...)) – Krchovský, J. H.
Tak už spi (Aludj... Legalább te aludj... ) – Krchovský, J. H.
Tak půjdem spolu… (Co život dal) (Megyünk együtt) – Vrchlický, Jaroslav
Temno: Historický obraz (Sötétség) – Jirásek, Alois
Ten hrobník s lopatou jenž vyhazuje hlínu... (A sírásó aki felhányt itt némi földet...) – Nezval, Vítězslav
(Ten, kdo humor podceňuje...) ((Kinek a vicc nem kenyere...)) – Psavec (álnév)
Terezín [video] (Terezín) – Hachenburg, Hanuš
TESKNICE 01, 12 (NOSZTALGIÁK 01, 12) – Nezval, Vítězslav
TESKNICE 06. Dumka (NOSZTALGIÁK 06. Duma, dumka) – Nezval, Vítězslav
TESKNICE 10. Bouře (NOSZTALGIÁK 10. Vihar és juhar) – Nezval, Vítězslav
Theatrum mundi et Dei (Rouška Veroničina) (Theatrum mundi et Dei) – Zahradníček, Jan
Ticho (A csend) – Halas, František
Tichý oceán (A csönd óceánja) – Březina, Otokar
Tisíce srdcí pělo v srdci tvém (Ezer szív dalolt szívedben) – Březina, Otokar
Tlení (Kohout plaší smrt) (Enyészet) – Halas, František
Tma (A sötétség) – Lorenc, Michael
To byly, lásko, skromné jenom dary... (Szerény ajándék volt mindez, szerelmem...) – Šolc, Václav
To je teď celá moudrost moje (Egész bölcsességem ma ennyi) – Gellner, František
To není náhlá katastrofa (Nincs sorscsapás se katasztrófa) – Dyk, Viktor
Tobě (Neked) – Blahutová , Ivana
Točič (A nyomdász) – Sládek, Josef Václav
Touha (Vágyakozás) – Orten, Jiří
TU 104 (TU 104) – Nezval, Vítězslav
Turek vaří kávu (Kávét pörkölő törökök) – Cseh népdalok
Tvář za sklem (Arc az üveg mögött) – Wolker, Jiří
Tvé oči (A te szemed) – Nezval, Vítězslav
Ty, jež sedáváš knížat u podnoží (Te, ki trónok alá bújsz szónokolni...) – Šolc, Václav
(Tyhle mé vlasy líbala jsi...) ((Nem voltam fodrásznál...)) – Krchovský, J. H.
U ^
V ^
V bezsenné noci (Álomtalan éjjelen) – Vrchlický, Jaroslav
V chrámě (A dómban) – Mácha, Karel Hynek
V dešti (Hogy' tesz az eső?) – Nezval, Vítězslav
V dnech nejistých... (Zűrös napok, birodalmak inognak...) – Dyk, Viktor
V kolik hodin na luka (Mikor vegyünk kézbe íjat, Hány órakor menjünk kaszálni?) – Sládek, Josef Václav
V konec století (Századvég) – Vrchlický, Jaroslav
V lůno tvoje, sirá země (Széles tartomány öledbe) – Sládek, Josef Václav
V mrtvé zátoce (A holtágban) – Dyk, Viktor
V nebezpečí (Veszélyben) – Hora, Josef
(V neštěstí se vždycky hbitě vracím k religiozitě...) ((Hogyha bajt jósolnak neszek egyszerre vallásos leszek...)) – Jirous ("Magor"), Ivan Martin
V noci (Éjjel) – Zahradníček, Jan
V parku před polednem (Délelőtt a parkban) – Wolker, Jiří
V pláči temný mrak se žene... (Síró sötét felhő vonul...) – Mayer, Rudolf
V podzimních chvílích III (Őszi pillanatok III) – Jelínek, Bohdan
V touze (Vágyban) – Jelínek, Hanuš
V zlých časech (Nehéz időkben) – Gellner, František
Vánoční Rondel (Karácsonyi körvers) – Křesadlo, Jan
Ve dví (Ketté) – Srna, Miroslav
Večer ve žních (Este, aratás után) – Klášterský, Antonín
Vedra (Hőség hava) – Březina, Otokar
Velké, širé, rodné lány [video] (Nagy, tág, honi termőföldek) – Sládek, Josef Václav
Vĕrným Čechům (A hű csehekhez) – Hus, Jan
Vím... (Tudom...) – Orten, Jiří
Vkročení (Közbelépés) – Srna, Miroslav
Vodník (A vízimanó, A Vízimanó) – Erben, Karel Jaromír
(Volně dle Ezopa) ((Ezopusz után szabadon)) – Žáček, Jiří
Vonné soumraky (Illatos alkonyok) – Březina, Otokar
(vpřed) ((előre)) – Havel, Václav
Vrba (A fűzfa) – Erben, Karel Jaromír
Vše zachvátit... (A mindenséget élni meg) – Březina, Otokar
Všichni mi lhali (Hazudtak mind) – Gellner, František
Vteřina v lednu (Téli pillanat) – Skácel, Jan
Vteřiny (Percek) – Březina, Otokar
Vy světel zřídla hvězdnatá... (Ti fényforrások, csillagok...) – Hálek, Vítězslav
Vyrubaný les (Kivágott erdő, Kivágott erdő) – Závada, Vilém
Vzdálená milá (Távoli kedves) – Wolker, Jiří
W ^
Z ^
Z autobiografie (Önéletrajzomból) – Žáček, Jiří
(Z Balad Manoně, č. 11) ((A Manon-balladákból, 11.)) – Nezval, Vítězslav
Z moudrosti otcovské IV. (Atyai bölcsesség (IV).) – Klášterský, Antonín
(Za smrti tečka, dvojtečka, či otazník...) ((Halál után: kérdőjel, vessző, puszta pont?...)) – Krchovský, J. H.
Začátek jara (Kora kikelet) – Frantinová, Eva
Zahradní slavnost (Kerti ünnepély) – Havel, Václav
Zajatec skleněné hory (Az üveghegy rabja) – Dyk, Viktor
Žalm ke cti nejvyššího Jména (A legmagasztosabb Név dicsőségére zsoltár) – Březina, Otokar
Žalm odcházejících pokolení (A távozó nemzedékek zsoltára) – Březina, Otokar
Zamilovaný (Szerelmes kamasz (részlet)) – Wolker, Jiří
(Záňadří říjnových dnů...) ((Az októberi napok keblében...)) – Jareš, Michal
Žárlivec (A féltékeny haldokló) – Cseh népdalok
Zas ve vidění prorockém... (Jós jelenésben szól megint...) – Březina, Otokar
Zase my dva (Megint mi ketten) – Hruška, Petr
Za trochu lásky... [video] (Egy kis szeretetért...) – Vrchlický, Jaroslav
Závidím (Irigylem) – Brzák, Michal
Zbytečné otázky (Mellőzhető kérdések) – Černík, Michal
Zda vzpomínáš… (Bez názvu) (Emlékszel) – Holan, Vladimír
Žebráci [video] (Koldusok) – Wolker, Jiří
Zem? (A Föld?) – Březina, Otokar
Zeměkoule (A földteke) – Werich, Jan
Zeměkoule (V + W) (A földteke (V + W)) – Voskovec, Jiří
Žena a muž (Nő és férfi) – Halas, František
Žena z noci (Nesmírný krásný život) (Az éjből jött asszony) – Hrubín, František
Zimní krajina srdce (Szívnek téli tája, Szív fagyos vidéke) – Skácel, Jan
Život je dar (Az élet ajándék) – Černík, Michal
Zlaté slzy (Arany könnyek) – Vrchlický, Jaroslav
Zlomený verš (Versfoszlány) – Hora, Josef
(Zmizel jsem z domu...) ((Éjszaka leléptem...)) – Krchovský, J. H.
Žně (Aratás) – Wolker, Jiří
Zoufalé jarní dny uprostřed zimy (Vigasztalan tavaszi napok tél közepén) – Borkovec, Petr
Zpěv staletími bloudící (Egy századokon bolygó dal...) – Březina, Otokar
Zpívající labutě (Daloló hattyúk) – Auředníček, Otakar
Zpívala (Dalolt a lány) – Březina, Otokar
Ztísněnosť (Akár a harapófogóban) – Gellner, František
Ztracené dni (A füstbement napok) – Klášterský, Antonín
Ztracení (Elveszettek) – Březina, Otokar

Danish

A ^
B ^
C ^
D ^
E ^
F ^
G ^
H ^
I ^
J ^
K ^
L ^
M ^
N ^
O ^
P ^
R ^
S ^
T ^
V ^

German

" ^
, ^
> ^
0 ^
Faust. Zueignung (Faust - Ajánlás) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (1.2.6) Der Tragödie Erster Teil. Walpurgisnacht (Faust (1.2.6) A Tragédia Első Része. Walpurgis-éj) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (1.1.3) Der Tragödie erster Teil. Prolog im Himmel (Faust (1.1.3) A tragédia első része. Égi prológus) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (1.1.4) Der Tragödie Erster Teil. Nacht (Faust (1.1.4) A tragédia első része. Éjszaka) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (1.1.5) Der Tragödie Erster Teil. Vor dem Tor (Faust (1.1.5) A tragédia első része. A városkapu előtt) – Goethe, Johann Wolfgang von
(Faust (1.1.6.) Der Tragödie Erster Teil. Studierzimmer (Faust (1.1.6) A tragédia első része. Dolgozószoba) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (1.1.7) Der Tragödie Erster Teil. Studierzimmer (Faust (1.1.7) A Tragédia Első Része. Tanterem) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (1.1.8) Der Tragödie Erster Teil. Auerbachs Keller in Leipzig (Faust (1.1.8) A Tragédia Első Része. A lipcsei Auerbach-pince) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (1.1.9) Der Tragödie Erster Teil. Hexenküche. (Faust (1.1.9) A Tragédia Első Része. Boszorkánykonyha) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (1.1.9. 1) A Der Tragödie Erster Teil. Straße (Faust (1.1.9. 1) A Tragédia Első Része. Utca) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (1.1.9. 2) A Der Tragödie Erster Teil. Abend. Ein kleines reinliches Zimmer (Faust (1.1.9. 2.) A Tragédia Első Része. Este. Takaros szobácska) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (1.1.9. 3.) Der Tragödie erster Teil. Spaziergang (Faust (1.1.9. 3.) A Tragédia Első Része. Sétány) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (2.1.1) Der Tragödie zweiter Teil. Erster Akt. Anmutige Gegend. Ausschnitt (Faust (2.1.1) A tragédia második része. Első felvonás. Kies vidék. Részlet , Faust. A tragédia második része. Első felvonás. Kies tájék. Részlet, Faust (2.1.1) A tragédia második része. Első felvonás. Kies vidék. Részlet ) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (2.1.2) Der Tragödie zweiter Teil. Erster Akt. Kaiserliche Pfalz, Saal des Thrones (Faust (2.1.2) A tragédia második része. Első felvonás. Császári palota. Trónterem. ) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (2.1.3) Der Tragödie zweiter Teil. Erster Akt. Weitläufiger Saal. Ausschnitt (Faust (2.1.3) A tragédia második része. Első felvonás. Tágas terem. Részlet) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (2.1.5) Der Tragödie zweiter Teil. Erster Akt. Finstere Galerie (Faust (2.1.5) A tragédia második része. Első felvonás, Sötét folyosó) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (2.5.5) Der Tragödie zweiter Teil. Fünfter Akt. Mitternacht (Faust (2.5.5) A tragédia második része. Ötödik felvonás. Éjfél) – Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (2.5.6) Der Tragödie zweiter Teil. Fünfter Akt. Großer Vorhof des Palasts (Faust (2.5.6) A tragédia második része. Ötödik felvonás. A palota nagy előudvara) – Goethe, Johann Wolfgang von
07. Gekämpft hat meine Barke (07. Sokat dobálta bárkám) – Kulmann, Elisabeth
1 ^
2 ^
A ^
À la pointe acérée (À la pointe acérée) – Celan, Paul
Abbild (Képmás) – Hille, Peter
Abdul Antinous (Abdul Antinous) – Lasker-Schüler, Else
Abend (Este) – Gryphius, Andreas
Abend (Este) – Greif, Martin
Abend [video] (Este, Este, Este) – Rilke, Rainer Maria
Abend (Es riß mein Lachen) (Este (Kiszakadt a nevetés)) – Lasker-Schüler, Else
Abend (Hauche über den Frost) (Este (Lehelj dérré)) – Lasker-Schüler, Else
Abend am Fluss (Este a folyón) – Fühmann, Franz
Abend auf Golgatha (Este a Golgotán) – Keller, Gottfried
Abend der Worte (A szavak estéje) – Celan, Paul
Abend im Frühling (Tavaszest) – Hofmannsthal, Hugo von
Abend in der großen Stadt (Este a nagyvárosban) – Fürnberg, Louis
Abendblatt (Esti lap) – Czechowski, Heinz
Abendgefühl (Esti érzés) – Hebbel, Friedrich
Abendländisches Lied (Napnyugati dal) – Trakl, Georg
Abendlied (Esti dal, Esti dal ) – Trakl, Georg
Abendlied (Esti dal) – Keller, Gottfried
Abendlied [video] (Esti dal, Esti dal) – Claudius, Mathias
Abendlied (Esti ének) – Arndt, Ernst Moritz
Abendlied (Esti dal) – Bierbaum, Otto Julius
Abendlied (Esti dal) – Gerhardt, Paul
Abendlied (detail) (Esti dal (részlet)) – Günther, Johann Christian
Abendlied eines Bauermanns (Pórnak esti dala) – Claudius, Mathias
abendnachrichten (esti hírek) – Enzensberger, Hans Magnus
Abendphantasie (Esti fantázia, Esti ábránd) – Hölderlin, Friedrich
Abendrot im Walde [video] (Erdei alkony) – Meyer, Conrad Ferdinand
Abends (Este) – Storm, Theodor
Abends (Este (Hirtelen)) – Lasker-Schüler, Else
Abendschluss (Záróra) – Stadler, Ernst
Abendsee (Esti tó) – Ehrenstein, Albert
Abendständchen (Éji zene) – Brentano, Clemens
Abendzeit (Este) – Lasker-Schüler, Else
Aber deine Brauen sind Unwetter (De szemöldököd zivatar) – Lasker-Schüler, Else
[Aber die Sonnenblume] ([De a napraforgó]) – Sachs, Nelly
Aber unter dem Blätterdach (De lombfedele alatt, De a levélsátor alatt) – Sachs, Nelly
Abgedankte Soldaten (Obsitos katonák) – Logau, Friedrich von
Abgewandt [video] (Elfordulva, Elfordulva várok) – Sachs, Nelly
Abgezählt (Számvetés) – Aichinger, Ilse
Abglanzbeladen (Visszfényterhesen ) – Celan, Paul
Abisag (Abiság) – Rilke, Rainer Maria
Abreise (Elutazás) – Mörike, Eduard
Absaloms Abfall (Absalom bukása) – Rilke, Rainer Maria
Abschied [video] (Búcsú, Búcsú) – Benn, Gottfried
Abschied (Búcsúzás) – Eichendorff, Joseph von
Abschied (Búcsú, Búcsúzás) – Lenau, Nikolaus
Abschied [video] (Búcsú) – Rilke, Rainer Maria
Abschied [video] (Búcsú) – Mörike, Eduard
Abschied (Búcsú) – Goethe, Johann Wolfgang von
Abschied (2) [video] (Búcsú (2)) – Lasker-Schüler, Else
Abschied (3) (Búcsú) – Lasker-Schüler, Else
Abschied des Kämpfers (A harcos búcsúja) – Csokor, Franz Theodor
Abschied vom fünften Zeitalter (Búcsú az ötödik korszaktól) – Grünbein, Durs
Abschied vom Leben (Búcsú az élettől) – Körner, Theodor
Abschied von seiner ungetreuen Liebsten (Búcsú hűtlen kedvesétől) – Günther, Johann Christian
Abschiedsaria (Búcsu) – Günther, Johann Christian
Abschiedswort der „Neuen Rheinischen Zeitung” (A „Neue Rheinische Zeitung” búcsúztatója) – Freiligrath, Ferdinand
abschrankung ißt wegweiser (kirekesztő útjelző) – Pastior, Oskar
Ach Fräulein zart (Különben mindegy) – Dichter unbekannt
Ach Freund, geht es nicht auch dir so? (Barátom, nem így vagy-e vele te is?) – Biermann, Wolf
Ach ihr Wünsche junger Jahre (Ó, ti ifjukori vágyak) – Lenz, Jakob Michael Reinhold
Actaeon 2 (Aktaión 2) – Kling, Thomas
Actaeon 3 (Aktaión 3) – Kling, Thomas
Actaeon 4 (Aktaión 4) – Kling, Thomas
Actaeon 5 [video] (Aktaión 5) – Kling, Thomas
Adagio für Cello (Adagio csellóra) – Wildgans, Anton
Adam (Ádám) – Rilke, Rainer Maria
Adebar (Eszterág) – Grass, Günter
Adelaide (Adelaida) – Matthisson, Friedrich von
Advent (Advent, Advent) – Rilke, Rainer Maria
Ahnungen [video] (Sejtelmek) – Hesse, Hermann
Ajax zum Beispiel (Például Aiasz) – Müller, Heiner
Alba [video] (Alba) – Grünbein, Durs
Alle blauen Fenster lassen Lieder ein (Dal jöhet be minden kéklő ablakon) – Dauthendey, Max
Alle die Gräber (Valamennyi sírt) – Benn, Gottfried
Alle meine Einsamkeiten (Minden magányom) – Pietraß, Richard
Alle Menschen seh ich leben... (Látok embereket élni) – Novalis
Alle Tage (Nap mint nap) – Bachmann, Ingeborg
Alle Zeichen (A jelek összessége) – Wiplinger, Peter Paul
Allein (Egyedül) – Ausländer, Rose
[Allein mit diesen Leibern...] ([Egyedül ezekkel a testekkel…]) – Müller, Heiner
Alleinstehende Männer (Magányos férfiak) – Brambach, Rainer
Alles noch nie Gesagte (Hiszek mindabban... ) – Rilke, Rainer Maria
Alles, was wahr ist (Minden, mi igaz) – Kahlau, Heinz
Allgegenwart (Mindenütt-jelenvalóság) – Grillparzer, Franz
Alltag (Hétköznap) – Brambach, Rainer
Alpenpaß (Alpesi szoros) – Hesse, Hermann
als die dunkle nacht (mikor a sötét éj) – Artmann, H. C.
Als du mich einst gefunden hast (Hogy lényed egykor rám talált, Midőn rám leltél... ) – Rilke, Rainer Maria
Als einst ein alter Herr ... (Az idős úr kezét kérte az ifjú hölgynek) – Johann Friedrich Riederer
Als er der Phillis einen Ring mit einem Totenkopf überreichte (Mikor Phyllisnek egy halálfejes gyűrűt adott át) – Günther, Johann Christian
Als ich in weißem Krankenzimmer (Mikor reggel felé) – Brecht, Bertolt
Als mich dein Wandeln an den Tod verzückte (Hogy élted vágyat keltett a halálra) – Werfel, Franz
Als Nachwort… (Utószó gyanánt…) – Jandl, Ernst
Als unnötigen Luxus (Mint fölösleges fényűzést) – Kunert, Günter
Also sprach Zarathustra (2) (Im-ígyen szóla Zarathustra (2)) – Nietzsche, Friedrich
Alt Mütterlein (Öreg anyóka) – Nietzsche, Friedrich
Alter Ego (Alterego) – Nick, Dagmar
Alter Hof in Wilna (Vén udvar Vilnában) – Bobrowski, Johannes
Alter Mann (Az öreg) – Rammstein
Am 18. Oktober 1816 (1816. október 18-án) – Uhland, Ludwig
Am Abend (Este) – Hölderlin, Friedrich
Am Abend (Este) – Günther, Johann Christian
Am Buchenbaum (A bükkfánál) – Greif, Martin
Am ersten Mai 1816 (1816. május elsején) – Schenkendorf, Maximilian von
Am Fenster, abends (Az ablaknál, este) – Burkart, Erika
Am Guadalquivir (A Guadalquivirnél) – Schack, Adolf Friedrich von
Am Himmelstor (A menny kapujában) – Meyer, Conrad Ferdinand
Am Meer (A tengernél) – Fritz, Walter Helmut
Am Meere (A tengerparton) – Geibel, Emanuel
Am Mönchsberg (A Mönchsbergen ) – Trakl, Georg
Am Moor [video] (A lápon ) – Trakl, Georg
Am Quell der Donau (A Duna forrásánál) – Hölderlin, Friedrich
Am Rheinfall (A Rajna zuhataga) – Mörike, Eduard
Am scheiterhaufen (A máglyán) – Törne, Volker von
Am Strom (A folyón) – Bobrowski, Johannes
Am Turme [video] (A tornyon) – Droste-Hülshoff, Anette von
Amarylle (Amarillisz) – Linde, Otto zur
Ameisenkinder (Hangya-gyerekek) – Krüss, James
Amen [video] (Ámen) – Trakl, Georg
Amtliche Mitteilung (Közlemény, Hivatalos nyilatkozat) – Törne, Volker von
An - (Hozzá -) – Benn, Gottfried
An Anna Blume [video] (Anna Blume-nak) – Schwitters, Kurt
An Apollon (Apollónhoz) – Lasker-Schüler, Else
An Attila József (József Attilához) – Törne, Volker von
An Berliner Kinder (A berlini gyerekeknek) – Ringelnatz, Joachim
An Berta Maria, Typus Gräfin Potocka (Berta Maria Potocka grófnőnek) – Wedekind, Frank
An das Herz (A szívhez) – Schenkendorf, Maximilian von
An den Knaben Elis [video] (Egy fiúcskához) – Trakl, Georg
An den Leser (Az olvasóhoz) – Werfel, Franz
An den Mistral (A misztrálhoz) – Nietzsche, Friedrich
An den Mond [video] (A Holdhoz) – Goethe, Johann Wolfgang von
An den Mond (A holdhoz) – Haschka, Lorenz Leopold
An den Mond (A holdhoz) – Blumauer, Johann Aloys
An den Prinzen Tristan (Trisztán herceghez) – Lasker-Schüler, Else
An den Ritter aus Gold [video] (Az arany lovaghoz) – Lasker-Schüler, Else
An den Tod (A halálhoz) – Hebbel, Friedrich
An den Wänden meiner heimlichen Kirche (Titkos templomom falain) – Busta, Christine
An der Elbe (Az Elbánál) – Czechowski, Heinz
An der Grenze (A határon) – Busta, Christine
An dich (ein ernstes Gedicht von Ringelnatz) (Tehozzád (komoly Ringelnatz-vers)) – Ringelnatz, Joachim
An die "Obern Zehntausend" (A felső tízezerhez) – Holz, Arno
An die Entfernte Geliebte (A távoli kedveshez) – Lenau, Nikolaus
An die Freude [video] (Az örömhöz) – Schiller, Friedrich
An die Günstigen [video] (A kedvelőknek) – Goethe, Johann Wolfgang von
An die Hoffnung (A reményhez) – Hölderlin, Friedrich
An die Liebe (A szerelemhez) – Jacobi, Johann Georg
An die Melancholie (A mélabúhoz) – Nietzsche, Friedrich
An die Melancholie (A mélabúhoz) – Lenau, Nikolaus
An die Musik [video] (A zenéhez) – Rilke, Rainer Maria
An die Nachgeborenen (Az utódokhoz) – Brecht, Bertolt
An die Parzen (A párkákhoz) – Hölderlin, Friedrich
An die Parzen (A Párkákhoz) – Weinheber, Josef
An die Sonne [video] (A naphoz) – Bachmann, Ingeborg
An die Sternen (A csillagokhoz) – Gryphius, Andreas
An die Verstummten (Az elnémultakhoz) – Trakl, Georg
An die Welt (A világhoz) – Gryphius, Andreas
An ein Abendlüftchen (Egy esti szellőhöz) – Mereau, Sophie
An eine Äolsharfe (Egy aeolhárfához, Egy eolhárfához) – Mörike, Eduard
An eine matte Herbstfliege (Egy bágyadt őszi légyhez) – Grillparzer, Franz
An eine Rose (Egy rózsához) – Hölderlin, Friedrich
An eine Zeichnung Marc Chagalls (Marc Chagall egyik rajzára) – Schwitters, Kurt
An einem Grabe (Egy sír fölött) – Lenau, Nikolaus
An einem solchen Morgen (Egy ilyen reggelen) – Fritz, Walter Helmut
An einem Wintermorgen, vor Sonnenaufgang (Egy téli reggelen napkelte előtt) – Mörike, Eduard
An einen alten Lehrer (Öreg tanáromhoz) – Kraus, Karl
An einen Tyrannen (Egy zsarnokhoz) – Lenau, Nikolaus
An Emma [video] (Emmához) – Schiller, Friedrich
An euch, die das neue Haus bauen (Hozzátok, kik az új házat építitek) – Sachs, Nelly
An Fanny (Fannyhoz) – Klopstock, Friedrich Gottlieb
an gott (istenben) – Jandl, Ernst
An Hans Adalbert (Hans Adalbertnak) – Lasker-Schüler, Else
An Hölderlin (Hölderlinhez) – Törne, Volker von
An Leonoren, als er sie nach 4 Jahren wieder das erste Mahl empfing (Leonórához, midőn négy esztendő után először fogadta ismét) – Günther, Johann Christian
An mein Kind [video] (Gyermekemhez) – Lasker-Schüler, Else
An meine Freunde (Barátaimhoz) – Lasker-Schüler, Else
An meine Schwester (Húgomhoz) – Trakl, Georg
An meinen ältesten Sohn (Idősebb fiamhoz) – Lehmann, Wilhelm
An meinen Lehrer (Tanáromnak) – Ringelnatz, Joachim
An sich (Önmagához) – Fleming, Paul
An taube Ohren der Geschlechter (Süket nemzedékeknek) – Huchel, Peter
An Tieck (Tieckhez) – Novalis
An Tristan (Trisztánhoz) – Lasker-Schüler, Else
An wen auch immer ich mich wende (Bárkihez is fordulok) – Meckel, Christoph
An Zimmern (Zimmernhez) – Hölderlin, Friedrich
An Charlotte von Stein (Charlotte von Steinhez) – Goethe, Johann Wolfgang von
Andenken (Visszaemlékezés) – Hölderlin, Friedrich
Anemone (Szellőrózsa) – Benn, Gottfried
Angesichts einer Landschaft (Szemközt a tájjal) – Krolow, Karl
Angstblüte (Kényszervirágzás) – Walser, Martin
Angsttraum (Félelmes álom) – Domin, Hilde
Annabel Lee (Annabel Lee) – Grass, Günter
Ännchen von Tharau (Tharaui Annus) – Dach, Simon
Anruf (Felszólítás) – Bernhard, Thomas
Anrufung des großen Bären (Fohász a Nagy Medvéhez) – Bachmann, Ingeborg
Anstatt-daß-Song (Hecc-dal) – Brecht, Bertolt
Anstimmen darf ich ungewohnte Töne (Új hangokat) – Platen, August von
Antiphysik (Anti-fizika) – Halter, Ernst
Antwort eines trunknen Dichters (Részeg koltő válasza) – Lessing, Gotthold Ephraim
Antworten bei einem gesellschaftlichen Fragespiel (Feleletek társas kérdőjátékban) – Goethe, Johann Wolfgang von
anweisung an sisyphos (sisyphos idézése) – Enzensberger, Hans Magnus
Aphorismen (Aforizmák) – Morgenstern, Christian
Aphorismen, Epigramme (Aforizmák, epigrammák) – Lenau, Nikolaus
Aphorismen, Zitate (Aforizmák, idézetek) – George, Stefan
Aprèslude (Aprèslude) – Benn, Gottfried
April (Április) – Storm, Theodor
april (április) – Enzensberger, Hans Magnus
Ararat (Ararát) – Bossong, Nora
Arbeit (Munka) – Kraus, Karl
Arbeit mit Papier (Papírral dolgozni) – Theobaldy, Jürgen
Archaïscher Torso Apollos (Archaikus Apolló-torzó, Archaikus Apolló-torzó, Apolló archaikus torzója) – Rilke, Rainer Maria
Arco (Arco) – Rilke, Rainer Maria
Ärgerlich (A Sorsharag) – Busch, Wilhelm
Argumentum e Silentio (Argumentum e Silentio) – Celan, Paul
Arkadien für alle (Árkádia mindenkinek) – Grünbein, Durs
Arm Kräutchen (Egy szegény gaz, Isten látja...) – Ringelnatz, Joachim
Asche (Hamu) – Fried, Erich
Askese (Aszkézis) – Grass, Günter
Astern (Őszirózsák) – Benn, Gottfried
Astralis [video] (Astralis) – Novalis
Asyl (Menedék) – Lenau, Nikolaus
Atem-Gedenktag (Lélegzetnyi emlék) – Busta, Christine
Atemschaukel (detailen) (Lélegzethinta (részletek)) – Müller, Herta
Atmosphärische Konflikte (Légköri zavarok) – Kästner, Erich
Auch Apfelbäume (Az almafáknak is ) – Lutz, Werner
(Auch das ist relativ...) ((Még ez is relatív...)) – Einstein, Albert
auf das grab eines friedlichen mannes (egy békés ember sírjára) – Enzensberger, Hans Magnus
Auf daß die Verfolgten nicht Verfolger werden (Hogy az üldözöttekből üldözők ne legyenek) – Sachs, Nelly
Auf Deine Lider senk ich Schlummer [video] (Pillád szendergősre simítom) – Benn, Gottfried
Auf dem Canal Grande (A Canal Grandén) – Meyer, Conrad Ferdinand
Auf dem Fliegenplaneten (A légybolygón, A Legyek Bolygója, A légybolygón) – Morgenstern, Christian
auf dem Flohmarkt (a Bolhapiacon) – Naef, Sabine
Auf dem Kirchhofe (A temetőben) – Liliencron, Detlev von
Auf dem Rhein (A Rajnán) – Brentano, Clemens
[Auf den Landstraßen der Erde] ([A Föld országútjain]) – Sachs, Nelly
Auf den Sanktulus (Sanktusra) – Lessing, Gotthold Ephraim
Auf den Tod einer alten Frau (Egy öreg nő halálára ) – Trakl, Georg
Auf den Tod eines Affen (Egy majom halálára) – Lessing, Gotthold Ephraim
Auf der Ponte Sisto (A Ponte Sistón) – Meyer, Conrad Ferdinand
Auf der Schwelle des Hauses (Ülni a ház küszöbén) – Kunert, Günter
Auf der Sichel (A holdsarlón) – Ausländer, Rose
Auf der Suche [video] (Keresés) – Fried, Erich
Auf diesem Hügel überseh ich meine Welt (E dombhátról világomat szemlélhetem) – Arnim, Bettina von
Auf ein altes Bild (Egy régi képre) – Mörike, Eduard
Auf ein Paar gestickte Rosen (Néhány hímzett rózsára) – Schwab, Gustav
Auf eine holländische Landschaft (Németalföldi táj) – Lenau, Nikolaus
Auf eine Lampe [video] (A lámpához, Egy lámpára) – Mörike, Eduard
Auf eine lange Nase (Egy hosszú orra) – Lessing, Gotthold Ephraim
Auf einem Bahnhofe (Egy pályaudvaron) – Liliencron, Detlev von
Auf einem Kirchturm (Templomtoronyból) – Mörike, Eduard
Auf einen adeligen Dummkopf (Egy nemesi tökfejre) – Lessing, Gotthold Ephraim
Auf einen Brand zu ** (Egy **-i tűzvészre) – Lessing, Gotthold Ephraim
Auf einen gewissen Leichenredner (Egy sírbeszédeket tartó szónokra) – Lessing, Gotthold Ephraim
Auf einer Wanderung (Egy kiránduláson) – Mörike, Eduard
Auf sommerlichem Friedhof (Nyári temetőben) – Lehmann, Wilhelm
auferstehung (feltámadás) – Marti, Kurt
Auferstehung [video] (Feltámadás) – Kaschnitz, Marie Luise
auferstehung (feltámadás) – Jandl, Ernst
Auferstehung (Feltámadás) – Rilke, Rainer Maria
Aufhorchen (November 1944) – Hesse, Hermann
Auftrag (Végrendelet) – Hölty, Ludwig Christoph Heinrich
Augen in der Großstadt (Szemek a nagyvárosban) – Tucholsky, Kurt
Augenblick im April (Áprilisi pillanat) – Werthmüller, Hans
augenspiel (szemjáték) – Jandl, Ernst
August (Augusztus) – Storm, Theodor
Aurora (Hajnal) – Hoddis, Jakob van
Aus "Heinrich von Ofterdingen" - 02: Es ist dem Stein ein räthselhaftes Zeichen... (A "Heinrich von Ofterdingen"-ből - 02: Titkos Jel van belerejtve a Kőbe, A "Heinrich von Ofterdingen"-ből - 02: A kárbunkulus ) – Novalis
Aus "Heinrich von Ofterdingen" - 03: Der Sänger geht auf rauhen Pfaden (A "Heinrich von Ofterdingen"-ből - 03: Nehéz, rögös a dalnok útja ) – Novalis
Aus "Heinrich von Ofterdingen" - 04: Der Sänger fährt aus schönen Träumen... (A "Heinrich von Ofterdingen"-ből - 04: Szép álmaiból fel a dalnok...) – Novalis
Aus "Heinrich von Ofterdingen" - 07: Der ist der Herr der Erde... (A "Heinrich von Ofterdingen"-ből - 07: Csak az Ura a Földnek..., A "Heinrich von Ofterdingen"-ből - 07: A föld ura) – Novalis
Aus "Heinrich von Ofterdingen" - 19: Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren [video] (A "Heinrich von Ofterdingen"-ből - 19: Ha majd, A "Heinrich von Ofterdingen"-ből - 19: Ha többé nem a szám s az ábra, A "Heinrich von Ofterdingen"-ből - 19: Ha majd nem a képlet lesz a lényeg) – Novalis
Aus dem dogmatischen Schlummer geweckt (Felriadva a dogmatikus szendergésből) – Braun, Volker
Aus dem Nachlass des Horaz (V,8) (Horatius hagyatékából (8.változat)) – Morgenstern, Christian
Aus dem Schilfliedern - Sonnenuntergang (A nádi dalokból - Naplemente) – Lenau, Nikolaus
Aus der Beeringsstraße (A Bering-szorosban) – Chamisso, Adelbert von
Aus der Ferne (A távolból) – Lasker-Schüler, Else
Aus der Jugendzeit (Fiatalkorból) – Rückert, Friedrich
Aus einer Kindheit (Gyermekkori emlék) – Rilke, Rainer Maria
Aus Gastein (Gasteinból) – Grün, Anastasius
aus: achtzehn pasteten (a tizennyolc töltött sütemény (achtzehn pasteten) című kötetből) – Wagner, Jan
Ausfahrt (Indulás) – Brambach, Rainer
Ausgang (A vég) – Fontane, Theodor
Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens (Már egyedül a szív hegyein) – Rilke, Rainer Maria
Ausgestossen (Kitaszítva) – Wiplinger, Peter Paul
Ausgleich (Kiegyezés) – Enzensberger, Hans Magnus
Auskunft des Staatlichen Reisebüros (Az Állami Utazási Irodák közleménye) – Krüger, Michael
Auskunft über Gedichte (Felvilágosítás versekről) – Busta, Christine
Aussage des Psychoanalytikers vor dem Staatsanwalt (A pszichoanalitikus nyilatkozata az államügyész előtt) – Krüger, Michael
Ausser Rufweite (Hallótávolságon kívül) – Merz, Klaus
Ave Maria (Ave Maria) – Schlegel, August Wilhelm von
B ^
Bahndämme, Wegränder, Ödplätze, Schutt (Pályatestek, útperemek, lerakóhelyek, törmelék) – Celan, Paul
bahnfahrten (vasúti utazások) – Jandl, Ernst
Bahnhof Lüneburg 30. April 1976 (Lüneburgi pályaudvar, 1976. április 30.) – Born, Nicolas
Ball im Osten: Täglich Strandfest (Külvárosi bál: Naponta strandmuri) – Kästner, Erich
Ballade (Ballada) – Arndt, Ernst Moritz
Ballade II (Ballada II) – Trakl, Georg
Ballade III (Ballada III) – Trakl, Georg
Ballade vom angenehemen Leben [video] (Ballada a kellemes életről) – Brecht, Bertolt
Ballade von der sexuellen Hörigkeit [video] (Ballada a nemi rabszolgaságról) – Brecht, Bertolt
Ballade von Wind, Schlaf und Gesang (Ballada az álomról, a szélről és a dalról) – Borchardt, Rudolf
Ballade, in der Macheath jedermann Abbitte leistet [video] (Ballada, melyben Macheath mindenkitől bocsánatot kér) – Brecht, Bertolt
Ballade des äusseren Lebens [video] (A külső élet balladája) – Hofmannsthal, Hugo von
Banalitäten / Dumme Verse (Banalitások / Buta vers) – Schwitters, Kurt
Banalitäten aus dem Chinesischen (Kínai banalitások) – Schwitters, Kurt
Barbarossa (Barbarossa) – Rückert, Friedrich
Bauernweisheit (Mezei bölcsesség) – Fred Endrikat
Baum im Winter (Fa télen) – Busta, Christine
Bäume (Fák) – Fritz, Walter Helmut
Bäume im Vorherbst (Fák koraősszel) – Braun, Felix
Beethovens Büste (Beethoven mellszobra) – Lenau, Nikolaus
befragung zur mitternacht (vallatás éjfélkor) – Enzensberger, Hans Magnus
Begegnung (Találkozás) – Mörike, Eduard
Begegnung auf der Wiese (Találkozás a réten) – Walter, Silja
Begegnungen im Regen (Találkozás esőben) – Busta, Christine
Beginn des Endes (A vég kezdete) – Storm, Theodor
Beginn einer Liebe (Kezdődő szerelem) – Krolow, Karl
Beginnen (Kezdet) – Lutz, Werner
Bei der Toilette (Öltözés közben) – Hesse, Hermann
Bei Tag (Nappal) – Celan, Paul
Beim Betrachten einer Menschenlunge in Spiritus (Spirituszban tárolt emberi tüdő szemlélése közben) – Lichtenstein, Alfred
Beim Häherstrich (Szajkócsapat) – Weyrauch, Wolfgang
[Beim Hufschlag der Nacht] ([Patkózaj kapunk előtt]) – Bachmann, Ingeborg
Beim lesen der Zeitung (Újságolvasáskor) – Törne, Volker von
Beim lesen des Horaz (Horatiust olvasva) – Brecht, Bertolt
Beim Stromwirt (Parti vendéglőben) – Kramer, Theodor
Bekenntnis (Vallomás) – Kraus, Karl
Belastung (Terhelés) – Gesswein, Alfred
Belauschte Allegorie (A piramis) – Kästner, Erich
Belsazar [video] (Belzacár) – Heine, Heinrich
Benedicite (Benedicite) – Wolkenstein, Oswald von
Beobachtungen an einem Sonntagnachmittag (Megfigyelések egy vasárnap délután) – Czechowski, Heinz
Berauschter Abend (Mámoros este) – Däubler, Theodor
Berenice (Berenice) – Salis-Seewis, Johann Gaudenz von
Berge wollt ich versetzen und Kugeln (Hegyeket mozdítani) – Törne, Volker von
Bergmannslied II (Bányászdal) – Novalis
Bergpsalm (Hegyi zsoltár) – Dehmel, Richard
Bergwinternacht (Téli éjszaka a hegyekben) – Burkart, Erika
Bericht (Tudósítás) – Bobrowski, Johannes
Bericht eines Sehers (Egy látnok jelenti) – Rennert, Jürgen
Bericht über ihn (Ismertetés) – Kunert, Günter
Berlin (Berlin) – Heym, Georg
Berlin posthum (Berlin poszthumusz) – Grünbein, Durs
Bertran de Born (Bertran de Born) – Uhland, Ludwig
Bescheidene Gabe (Szerény ajándék) – Hoff, Kay
Beschluß Elegie (Záró elégia) – Opitz, Martin
Beschränkt (Oly korlátozott...) – Busch, Wilhelm
Besitz des Menschen (Az ember birtoka) – Busta, Christine
Best es pflaster auch roter segen (A szépségflaszter rőt áldás, sőt) – Serner, Walter
Besuch (Látogatás) – Bossong, Nora
Besuch bei Franz (Látogatóban Franznál) – Brambach, Rainer
Besuch beim älteren Staatsmann (Látogatás az agg államférfinál) – Müller, Heiner
Besuch in Leiden (Látogatóban Leidenben) – Geist, Sylvia
besuch von auswärts (látogatás külföldről) – Jandl, Ernst
Betrachtung der Zeit (Az időről való tűnődés) – Gryphius, Andreas
Betrübt als führten sie zum totenanger (Búsak, ahol találkozunk) – George, Stefan
Betrunkene Nacht (Részeg éj) – Kräftner, Hertha
Betrunkener Abend (Részeg este) – Bachmann, Ingeborg
Bettelhochzeit (Kolduslakodalom) – Német népdalok, népballadák
Bettlerliebe (Koldusszerelem) – Storm, Theodor
Bevor der Winter (Mielőtt) – Bernhard, Thomas
Bewaffneter Friede (Békésen, de fegyveresen) – Busch, Wilhelm
Bey einer Leichen (Egy holttest mellet) – Fleming, Paul
bibliothek (könyvtár) – Jandl, Ernst
Bild mit dem Hahn und dem Grenadier (Kép kakassal és gránátossal) – Rennert, Jürgen
Bilder aus Neapel 1. (Nápolyi képek 1.) – Heyse, Paul
Bildhauerisches (Szobrász-dolog) – Morgenstern, Christian
Bildnis (Arckép, Kép) – Rilke, Rainer Maria
Bildnis eines jungen Mannes (Fiatal férfi képmása) – Brambach, Rainer
Bim, Bam, Bum (Bim, Bam, Bum, Bim, Bam, Bumm) – Morgenstern, Christian
Bimbamresonnanz I (bimbammvisszhang I) – Baargeld, Johannes Theodor
Bimmelresonnanz II (bimli-bomli-bumlivisszhang II) – Baargeld, Johannes Theodor
Bin über manchen Stein gestolpert (Csak mint a nyomtató ló) – Busch, Wilhelm
Biologischer Walzer (Biológiai valcer) – Grünbein, Durs
Bist du schon auf der Sonne gewesen? (Voltál-e már a Napon, barátom?) – Ringelnatz, Joachim
Bitte (Fohász) – Domin, Hilde
Bitte an die Weisheit (Kérés a bölcsességhez) – Mnioch, Maria
Bitte an einen Delphin (Kérés egy definhez) – Domin, Hilde
Blätterfall (Levélhullás) – Leuthold, Heinrich
Blaue Hortensie [video] (Kék hortenzia) – Rilke, Rainer Maria
Blaue Stunde [video] (Kék óra, Kék idő ) – Benn, Gottfried
Blauer Abend in Berlin (Kék este Berlinben) – Loerke, Oskar
Blauer Schmetterling (Pillangó) – Hesse, Hermann
Blechmusik (Rezesbanda) – Grass, Günter
Blendender Weg (Kápráztató út…) – Rilke, Rainer Maria
Blick in den Strom (Pillantás a folyóba) – Lenau, Nikolaus
blindenschrift (vakírás) – Enzensberger, Hans Magnus
blindlings (vaktában) – Enzensberger, Hans Magnus
Blues (Blues) – Ringelnatz, Joachim
Blues aus Bayern (Bajor blues) – Theobaldy, Jürgen
Blühen (Virágzás) – Loeben, Otto Heinrich von
Blume (Virág) – Celan, Paul
Bluthund (Véreb) – Goll, Yvan
Blutschuld (Vérbűn) – Trakl, Georg
Bodensee (Bodensee) – Rilke, Rainer Maria
Boecklin (Böcklin) – George, Stefan
Bohnen und Birnen (Bab és körte) – Grass, Günter
Bona Fide (Bona fide) – Morgenstern, Christian
Bootsfahrt (Evezés) – Piontek, Heinz
botanischer garten (füvészkert, botanikus kert) – Wagner, Jan
Botschaft (Üzenet) – Hofmannsthal, Hugo von
botschaft des tauchers (a búvár üzenete) – Enzensberger, Hans Magnus
Boxkampf (Bokszmeccs) – Ringelnatz, Joachim
Breitbrunn (Breitbrunn) – Aichinger, Ilse
brief (levél) – Härtling, Peter
Brief an meinen Sohn [video] (Levél a fiamhoz) – Kästner, Erich
Brief aus Russland (Levél Oroszországból) – Borchert, Wolfgang
Brief in zwei Fassungen (Levél, két változatban) – Bachmann, Ingeborg
Briefe an einen jungen Dichter (Erster Brief) (Levelek egy fiatal költőhöz (Első levél)) – Rilke, Rainer Maria
Briefwechsel (Levelezés) – Aichinger, Ilse
Bruderschaft (Testvériség) – Bachmann, Ingeborg
Brügge II (Brügge II, Brugge II) – Zweig , Stefan
Brügge IV (Brügge IV) – Zweig , Stefan
Brunnenartig (Kútformában ) – Celan, Paul
Bruno (Bruno) – Braun, Volker
Buchenblatt (Bükkfalevél) – Ausländer, Rose
Bücher (Könyvek) – Hesse, Hermann
Bücher (Könyvek) – Logau, Friedrich von
Buddha (Buddha) – Rilke, Rainer Maria
Buddha (Als ob er horchte) (Buddha (Minthogyha hallgatózna)) – Rilke, Rainer Maria
Bukowina III (Bukovina III) – Ausländer, Rose
Bumerang [video] (Bumeráng, A bumeráng) – Ringelnatz, Joachim
Bundeslied der Galgenbrüder (Az akasztófacimborák szövetségének dala) – Morgenstern, Christian
Bürgerstr. 81 (Bürgerstrasse 81.) – Hodjak, Franz
C ^
Cabaret (Kabaré) – Ball, Hugo
Calderon (Calderón) – Schlegel, Friedrich von
camping (camping) – Jandl, Ernst
Capriccio (Capriccio) – Lichtenstein, Alfred
Casabianca (Casabianca ) – Rilke, Rainer Maria
caspar (caspar) – Artmann, H. C.
chamäleon (kaméleon) – Wagner, Jan
Champagner (Pezsgő) – Apel, Johann August
champignons (csiperkék) – Wagner, Jan
chanson (chanson) – Härtling, Peter
Chausseen. Chausseen. (Utak, utak) – Huchel, Peter
Cherubinischer Wandersmann (Angelus Silesius párrímeiből) – Angelus, Silesius
Chidher (Chidher) – Rückert, Friedrich
Childe Harold (Childe Harold) – Heine, Heinrich
Chopin (Chopin) – Benn, Gottfried
Chor der Fräuleins (Kisasszonyok kórusa) – Kästner, Erich
Chor der Geretteten [video] (A megmenekültek kórusa) – Sachs, Nelly
Chor der Girls (Görlök kórusa) – Kästner, Erich
Chor der Schatten (Árnyak kórusa) – Sachs, Nelly
Chor der Toten (Halottak kara, Halottak kórusa) – Meyer, Conrad Ferdinand
Chor der Toten (Holtak kórusa) – Sachs, Nelly
Chor der Ungeborenen (Majdan megszületendők kórusa) – Sachs, Nelly
Chor der verlassenen Dinge (Elhagyott dolgok kórusa) – Sachs, Nelly
Chor der Waisen (Árvák kórusa) – Sachs, Nelly
Chor der Wandernden (Vándorok kórusa) – Sachs, Nelly
Chronica (Krónika) – Lasker-Schüler, Else
Churchill und die Lady (Churchill és a Lady) – Abt, Elke
Cigarren (Szivarkák) – Schwitters, Kurt
Cleviner herbst (Clevini ősz) – Czechowski, Heinz
Cocain (Kokain) – Benn, Gottfried
Confessio (Confessio) – Törne, Volker von
Corona [video] (Corona) – Celan, Paul
Cunettone (Cunettone) – Hartleben, Otto Erich
Curriculum Vitae (Curriculum Vitae) – Bachmann, Ingeborg
Czertnowitz vor dem zweiten Weltkrieg (Csernovic a második világháború előtt) – Ausländer, Rose
D ^
D-Zug (Gyorsvonat) – Benn, Gottfried
Da ich ein Knabe war... (Mikor gyermek valék…, Életem tavaszán) – Hölderlin, Friedrich
Da leben Menschen, weißerblühte, blasse [video] (Emberek élnek itt ) – Rilke, Rainer Maria
Da neigt sich die Stunde (Most hajlik az óra) – Rilke, Rainer Maria
Da neigt sich die Stunde und rührt mich an (Az áhítat) – Rilke, Rainer Maria
Da nun der Regen (Mivel eső csepeg) – Klabund
Da ward auch die zur Frucht Erweckte... (Aztán lett egy gyümölcsre ébredt…) – Rilke, Rainer Maria
Da waren trümmer nicht noch scherben (Semmi rom és semmi cserép…) – George, Stefan
Dada-Schalmei (Dada-pánsíp) – Huelsenbeck, Richard
Dadaistisches Manifest (1918) - details (Dadaista kiáltvány (1918) - részletek) – Huelsenbeck, Richard
daliegen [video] (ott feküdni) – Jandl, Ernst
Damals (Akkor) – Huchel, Peter
Dame vor dem Spiegel (Hölgy a tükör előtt) – Rilke, Rainer Maria
Damen-Bildnis aus den Achtziger-Jahren (Női arckép a nyolcvanas évekből) – Rilke, Rainer Maria
Dämmerung (Alkonyat) – Lasker-Schüler, Else
Danach (Ezért) – Ingold, Felix Philipp
dank - doch wer dankt (de ki hálás) – Marti, Kurt
Danton Tod (Detail) (Danton halála (Részlet)) – Büchner, Georg
Das andere Schaf (Más juhod) – Busta, Christine
Das Angenehme dieser Welt... (Az élet édességeit, Minden jót kikóstoltam) – Hölderlin, Friedrich
Das ästhetische Wiesel (A költői menyét) – Morgenstern, Christian
Das Auge der Maus (Az egér szeme) – Morgenstern, Christian
Das Barlach-Lied (Barlach éneke) – Biermann, Wolf
Das begrabene Herz (Az eltemetett szív) – Meyer, Conrad Ferdinand
Das Bilderbuch (A képeskönyv) – Eichendorff, Joseph von
Das Blatt im Buche (Száraz levél a könyvben) – Grün, Anastasius
Das Bleibende (Ami megmarad) – Werfel, Franz
Das Brot [video] (Kenyér) – Borchert, Wolfgang
Das Buch (Könyv) – Busta, Christine
Das Buch der hängenden Gärten (details) (A függőkertek könyve (részletek)) – George, Stefan
Das Carousselpferd Johann (János, a körhintaló) – Ball, Hugo
Das dunkel heißt dich leuchten (A sötétség hív fényleni) – Pietraß, Richard
Das Eigentum (A tulajdon) – Braun, Volker
Das Eine (Az egyetlen) – Dehmel, Richard
Das Einhorn (Az egyszarvú ) – Morgenstern, Christian
Das Eisenbahngleichnis [video] (Hasonlat a vonatról, Hasonlat a vonatról) – Kästner, Erich
das ende der eulen (a baglyok halála) – Enzensberger, Hans Magnus
Das Ende der Kunst (A művészet vége) – Kunze, Reiner
Das erstgeborene Land (Az elsőszülött ország, Szülőhazám) – Bachmann, Ingeborg
das fanatische orchester (a fanatikus zenekar) – Jandl, Ernst
Das Fenster (Az ablak) – Schenkendorf, Maximilian von
Das Fenstertheater (Ablakszínház) – Aichinger, Ilse
Das Fest des Wüstlings (A kicsapongás bálja) – Morgenstern, Christian
Das Feuer im Walde (Az erdei tűz) – Hölty, Ludwig Christoph Heinrich
Das Fieberspital (I) (Lázkórház (I)) – Heym, Georg
Das Fräulein stand am Meere (A kisasszony állt a parton) – Heine, Heinrich
Das für Dritte unverständliche Lied (A harmadiknak érthetetlen dal) – Rühmkorf, Peter
Das Ganze [video] (Az egész) – Benn, Gottfried
Das ganze Leben (Az egész élet) – Celan, Paul
Das Gastmahl (A lakoma) – Celan, Paul
Das Gebet (Imádság) – Morgenstern, Christian
Das Gedicht (A költemény) – Novalis
Das Gedicht (A vers) – Heise, Hans-Jürgen
das gedicht (a vers) – Jaeckle, Erwin
Das Geierlamm (A sasjuh) – Morgenstern, Christian
Das Grab des Hunds (Hol van a kutya eltemetve?) – Morgenstern, Christian
Das Grammophon (A gramofon, A gramofon) – Morgenstern, Christian
Das Gras grünt (Virít a fű) – Meier, Gerhard
Das große Feuerwerk (A nagy tüzijáték) – Kolmar, Gertrud
Das große Lalula (A nagy Lalula, A nagy lalula) – Morgenstern, Christian
Das große Wolfslied (A nagy farkas-dal) – Csokor, Franz Theodor
Das Haus (A ház) – Krolow, Karl
Das Haus ist gechlossen (A ház be van zárva) – Kolleritsch, Alfred
Das Hemmed (Az ümög) – Morgenstern, Christian
Das Herz im Spiegel (Szív a tükörben) – Kästner, Erich
Das Herz sitzt über dem Popo (A Szív a Popsi felett ül) – Ringelnatz, Joachim
das herz von grönland (grönland szíve) – Enzensberger, Hans Magnus
Das Hexenkind (A boszorkányos gyermek) – Ringelnatz, Joachim
Das Hohelied (Az Énekek Éneke: a Nő) – Dehmel, Richard
Das Huhn (A tyúk, A tyúk, a szárnyasállat) – Morgenstern, Christian
Das Hungerlied (Éhségdal) – Weerth, Georg
Das Ich (Az Én) – Meister, Ernst
Das Ideal und das Leben (Az eszmény és az élet) – Schiller, Friedrich
Das ist die Wiese (Ez itt a rezgőfű-mező) – Lavant, Christine
Das kalte Liebchen (A hideg szerető) – Eichendorff, Joseph von
Das Karussell (Körhinta, Körhinta) – Rilke, Rainer Maria
Das Kind (A gyermek) – Rilke, Rainer Maria
Das Knie (A térd) – Morgenstern, Christian
Das Lächeln der Mona Lisa (Mona Lisa mosolya) – Tucholsky, Kurt
Das letzte Gedicht (Az utolsó vers) – Arnim, Achim von
Das letzte Licht (A világosság vége) – Wiplinger, Peter Paul
Das Lied (A dal) – Mitterer, Erika
Das Lied (A dal) – George, Stefan
Das Lied der Toten (A halottak éneke) – Novalis
Das Lied meines Lebens [video] (Életem dala) – Lasker-Schüler, Else
Das Lied vom blonden Korken (Dal a szőke parafadugóról) – Morgenstern, Christian
Das Lied vom Surabaya Johnny (Surabaya-Johnny) – Brecht, Bertolt
Das Mädchen aus der Fremde (Az idegen lány) – Schiller, Friedrich
Das Mädchen spricht (A leány szól) – Goethe, Johann Wolfgang von
Das Magma in der Brust des Tuareg (A magma a tuareg keblében) – Braun, Volker
Das Mahl der Straßenwärter (Útkaparók dele) – Piontek, Heinz
Das Maß der Dinge (Mérték mindenre) – Werfel, Franz
Das Massaker (Tömegmészárlás) – Wiplinger, Peter Paul
Das Mondschaf (A holdkos) – Morgenstern, Christian
Das Nasobēm (Az orofánt, Az orrobém, A nózibém) – Morgenstern, Christian
das nelkenfeld (a szegfűföld) – Enzensberger, Hans Magnus
Das Nest (A fészek) – Busta, Christine
Das neue Märchen (Az új Mese) – Uhland, Ludwig
Das Nußbaumblatt (Diólevél) – Fürnberg, Louis
Das Perlhuhn (A gyöngytyúk, A gyöngytyúk) – Morgenstern, Christian
Das Rosenband (A rózsalánc) – Klopstock, Friedrich Gottlieb
Das Samenkorn (A mag meg a rigó) – Ringelnatz, Joachim
Das Schiff (A hajó) – Brecht, Bertolt
Das Schlaraffenland (Eldorádó) – Sachs, Hans
Das Schloß am Meere (A vár a tengeren, A tengerparti várkastély) – Uhland, Ludwig
Das Schloss Boncourt (Boncourt kastélya) – Chamisso, Adelbert von
Das Schlüsselloch (A ravaszdi kulcslyuk) – Ringelnatz, Joachim
Das Schwalbenbuch 01. (Fecskék könyve 01.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 02. (Fecskék könyve 02.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 03. (Fecskék könyve 03.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 04. (Fecskék könyve 04.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 05. (Fecskék könyve 05.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 06. (Fecskék könyve 06.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 07. (Fecskék könyve 07.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 08. (Fecskék könyve 08.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 09. (Fecskék könyve 09.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 10. (Fecskék könyve 10.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 11. (Fecskék könyve 11.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 12. (Fecskék könyve 12.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 13. (Fecskék könyve 13.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 14. (Fecskék könyve 14.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 15. (Fecskék könyve 15.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 16. (Fecskék könyve 16.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 17. (Fecskék könyve 17.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 18. (Fecskék könyve 18.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 19. (Fecskék könyve 19.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 20. (Fecskék könyve 20.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 21. (Fecskék könyve 21.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 22. (Fecskék könyve 22.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 23. (Fecskék könyve 23.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 24. (Fecskék könyve 24.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 25. (Fecskék könyve 25.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 26. (Fecskék könyve 26.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 27. (Fecskék könyve 27.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 28. (Fecskék könyve 28.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 29. (Fecskék könyve 29.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 30. (Fecskék könyve 30.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 31. (Fecskék könyve 31.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 32. (Fecskék könyve 32.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 33. (Fecskék könyve 33.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 34. (Fecskék könyve 34.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 35. (Fecskék könyve 35.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 36. (Fecskék könyve 36.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 37. (Fecskék könyve 37.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 38. (Fecskék könyve 38.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 39. (Fecskék könyve 39.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 40. (Fecskék könyve 40.) – Toller, Ernst
Das Schwalbenbuch 41. (Fecskék könyve 41.) – Toller, Ernst
Das Schwere [video] (Teher) – Fried, Erich
Das sind die Gärten, an die ich glaube (Íme a kertek, Bennük hiszek, ím, ezek a kertek...) – Rilke, Rainer Maria
Das sind doch Menschen (Hiszen ők is emberek) – Benn, Gottfried
Das Singen hat aufgehört (Az ének elhallgatott) – Busta, Christine
Das singende Blut (A daloló vér) – Zweig , Stefan
Das Soldaten heimkehr (A katona hazatér) – Dichter unbekannt
Das Sonett (A szonett) – Schlegel, August Wilhelm von
Das Sonett (A sonett) – Goethe, Johann Wolfgang von
Das Sonett an Goethe (A szonett válasza Goethének) – Platen, August von
Das Spiegelbild (A tükörkép) – Droste-Hülshoff, Anette von
Das Spiel ist aus (A játék véget ért) – Bachmann, Ingeborg
Das Stadtwappen (A város címere) – Kafka, Franz
Das Ständchen (Az éji zene) – Eichendorff, Joseph von
Das Tagebuch (A napló, avagy Vétkezni is erényesen kell!, A napló, A napló) – Goethe, Johann Wolfgang von
Das Unaufhörliche 1. (A szakadatlan 1.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 3. (A szakadatlan 3.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 4. (A szakadatlan 4.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 5. (A szakadatlan 5.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 6. (A szakadatlan 6.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 7. (A szakadatlan 7.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 8. (A szakadatlan 8.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 9. (A szakadatlan 9.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 10. (A szakadatlan 10.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 11. (A szakadatlan 11.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 12. (A szakadatlan 12.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 13. (A szakadatlan 13.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 14. (A szakadatlan 14.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 15. (A szakadatlan 15.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 16. (A szakadatlan 16.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 17. (A szakadatlan 17.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 18. (A szakadatlan 18.) – Benn, Gottfried
Das Unaufhörliche 2 (A szakadatlan 2.) – Benn, Gottfried
Das Urgebet der Scholle (A simalepényhal ősi imádsága) – Schwitters, Kurt
Das verlassene Haus (Az elhagyott ház) – Bobrowski, Johannes
Das verlassene Mägdlein (Az elhagyott lányka, Az elhagyott lányka) – Mörike, Eduard
Das versunkene Kloster (Az elsüllyedt kolostor) – Uhland, Ludwig
das vertrauen (a bizalom) – Hodjak, Franz
Das Wachsen von Träumen (Az álmok növekedése ) – Domin, Hilde
Das waren Tage Michelangelo´s... (Ez volt a Michelangelók kora) – Rilke, Rainer Maria
Das Warenhaus (Az áruház, A facebloog) – Morgenstern, Christian
Das Wasser (A víz) – Morgenstern, Christian
Das Weichtier im Kopf [video] (Puhatestű a fejben) – Brunner, Helwig
Das welke Blatt (A fonnyadt levél) – Hartleben, Otto Erich
Das Wiedersehn (A viszontlátás) – Klopstock, Friedrich Gottlieb
Das Wort der Liebe (A vágy szava) – Schwab, Gustav
Das Wort Mensch (Az Ember szó ) – Bobrowski, Johannes
Das zerbrochene Ringlein (A kettétört gyűrű) – Eichendorff, Joseph von
Dasein (Életsors) – Lasker-Schüler, Else
Daß ich dem Mond mein Gemüt überließ (Hogy átengedtem kedvemet a holdnak) – Lavant, Christine
Dauer im Wechsel [video] (Maradandóság a változásban) – Goethe, Johann Wolfgang von
David singt vor Saul (Dávid énekel Saul előtt, Dávid Saul előtt énekel) – Rilke, Rainer Maria
De Lotsendochder (A révész lánya) – Groth, Klaus
De mortuis oder: üble Nachrede (De mortuis avagy: hírbe hozás) – Rühmkorf, Peter
De profundis [video] (De profundis) – Trakl, Georg
De profundis (Die Totenkammer ist voll Nacht ) (De profundis (A halottkamrában éj lakik)) – Trakl, Georg
Dein allererstes Wort war: Licht (Fény volt a legelső...) – Rilke, Rainer Maria
Dein Antlitz… (Orcád) – Hofmannsthal, Hugo von
Dein Haar überm Meer (Hajad a tengeren) – Celan, Paul
Dein Kleid hat die Farbe (Ruhád színe olyan) – Fritz, Walter Helmut
[Dein Name ist dir verlorengegangen] ([Nevedet elveszítetted]) – Sachs, Nelly
Dein Sterben (Halálod) – Wiplinger, Peter Paul
Dekadenz (Dekadencia) – Grass, Günter
Delirium (Delirium) – Fuchs, Günter Bruno
Dem Abend gesagt (Az estének mondom) – Bachmann, Ingeborg
dem ausgang zu (a kijárat felé) – Arp, Hans
Dem Barbaren (Ich liege in den Nächten) (A barbárnak (Arcodnak éjeiben)) – Lasker-Schüler, Else
Dem Daniel Jesus Paul (Daniel Jesus Paulnak) – Lasker-Schüler, Else
Dem Frieden entgegen (A béke elé) – Hesse, Hermann
Dem Herzog von Leipzig (Lipcse hercegének) – Lasker-Schüler, Else
Dem Holden (A kedvesnek) – Lasker-Schüler, Else
Dem kommenden Menschen (A jövendő emberhez) – Weinheber, Josef
Dem Sonnengott (A napistenhez) – Hölderlin, Friedrich
Dem unbekannten Gott (Az ismeretlen istennek) – Nietzsche, Friedrich
Den Vereinigten Staaten (Az Egyesült Államok címére) – Goethe, Johann Wolfgang von
Denk der Vergeblichen (Gondolj a hiábavalókra) – Benn, Gottfried
Denk es, o Seele! [video] (Gondold meg, óh lélek) – Mörike, Eduard
Denkmalswunsch (Milyen emlékműre vágyom?) – Morgenstern, Christian
denn die Schuhe (mert a cipő) – Mon, Franz
Denn sieh: sie werden leben und sich mehren (Mert ők az időn győzedelmeskedve) – Rilke, Rainer Maria
Denn, Herr, die großen Städte sind (A nagyváros egy elveszett, Mert, Uram, a nagyvárosok) – Rilke, Rainer Maria
Der Abend (Az este) – Eichendorff, Joseph von
Der Abend (Az este) – Trakl, Georg
Der Abend [video] (Az este) – Heym, Georg
Der Abend kommt von weit gegangen (A távolból már itt az este…) – Rilke, Rainer Maria
Der Abenteuerliche Simplicissimus Teutsch (detail) (A kalandos Simplicissimus (részlet)) – Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von
Der Abenteurer (A kalandor) – Rilke, Rainer Maria
Der Abgekühlte (A lehiggadt) – Heine, Heinrich
Der Affe (A majom) – Heym, Georg
Der Alchimist (Az alkimista) – Rilke, Rainer Maria
Der alte Garten (A régi kert, A régi kert) – Eichendorff, Joseph von
Der alte Mann betrachtet seine Zehen (Az Öregúr a lábujjait nézegeti) – Kunert, Günter
Der alte Mann blättert in seinem Telefonverzeichnis (Az Öregúr a telefonkönyvét lapozza) – Kunert, Günter
Der alte Mann studiert die Todesanzeigen (Az Öregúr elégedetten tanulmányozza...) – Kunert, Günter
Der alte Mann und seine Hände (Az öregember meg a keze) – Hesse, Hermann
Der andere Mann (A másik férfi) – Tucholsky, Kurt
Der Antritt des neuen Jahrhunderts (Az új évszázad kezdetén) – Schiller, Friedrich
Der Arbeitsmann (A munkás, A munkás) – Dehmel, Richard
Der arme Dichter (Az a szegény költő) – Bürger, Gottfried August
Der arme Kunrad [video] (Az árva Konrád) – Dichter unbekannt
Der Artzt (Az orvos) – Benn, Gottfried
Der Ast vom Baume Gott... (Az isteni fa ága…) – Rilke, Rainer Maria
Der Athlet (Az atléta) – Lichtenstein, Alfred
Der Aufbruch (Riadó) – Stadler, Ernst
Der Aufbruch (Útrakelés) – Kafka, Franz
Der Aufruf (A felszólítás) – Mayröcker, Friederike
Der Auszug des verlorenen Sohnes (A tékozló fiú kivonulása) – Rilke, Rainer Maria
Der Bach hat leise Melodien (A halk patak melódiáz) – Rilke, Rainer Maria
Der Ball (A labda) – Rilke, Rainer Maria
Der Bauer an seinen durchlauchtigen Tyrannen (Fenséges zsarnokától ezt kérdi a paraszt) – Bürger, Gottfried August
Der Baum (A fa) – Brambach, Rainer
Der Baum (Fa) – Krolow, Karl
Der Beamte (A Hivatalos Közeg) – Storm, Theodor
Der Bettler und das stolze Fräulein (A koldus és a büszke kisasszony) – Rilke, Rainer Maria
Der blaue Vorhang (A kék függöny) – Kaschnitz, Marie Luise
Der Blinde [video] (A vak) – Kästner, Erich
Der Blumengarten (A virágoskert) – Brecht, Bertolt
Der Dichter (A költő) – Droste-Hülshoff, Anette von
Der Dichter (A költő) – Schlegel, Friedrich von
Der Dichter (A költő) – Eichendorff, Joseph von
Der dichter in zeiten der wirren (A költő a zűrzavar korában) – George, Stefan
Der dicke man im spiegel (Kövér ember a tükörben) – Werfel, Franz
Der Dienstzug (A szolgálati kocsi) – Brecht, Bertolt
[Der du das Land mit Dunkel pflegst zu decken] ([Ki a tájat sötéteddel kioltod]) – Arnim, Bettina von
Der Dudelsack (Dudaszó) – Däubler, Theodor
Der einsame Weg (Magányos út) – Beer-Hofmann, Richard
Der Engel in dir (Az angyal tebenned) – Ausländer, Rose
der enkel trinkt (az utód pohara) – Reinig, Christa
Der Entfernte (Az eltávozott) – Becher, Johannes R.
Der Erlkönig [video] (A Tündérkirály, A Villikirály, A rémkirály, A Bajkirály, A Lidérckirály) – Goethe, Johann Wolfgang von
Der Esel (Egy szamárnak két szamárral esett kalandja) – Busch, Wilhelm
Der Fasan (A fácán) – Britting, Georg
Der Feuerreiter [video] (A tűzlovas) – Mörike, Eduard
Der Fliegende Robert (A repülő Róbert) – Enzensberger, Hans Magnus
Der Fremde (Az idegen) – Rilke, Rainer Maria
Der Fremde unserer Stadt (Az idegen városunkban) – Höllerer, Walter
Der frohe Wandersmann (A vidám csavargó) – Eichendorff, Joseph von
Der Gaertner (A kertész) – Mörike, Eduard
Der Garten der Irren (Az őrültek kertje) – Heym, Georg
Der Gast (A vendég) – Celan, Paul
Der Gastfreund (A vendégjog) – Herder, Johann Gottfried
Der Gaul () – Morgenstern, Christian
Der Gedanke (A gondolat) – Benn, Gottfried
Der gefährliche Wald (A veszélyes erdő) – Fried, Erich
Der Gefangene (A rab) – Schubart, Christian Friedrich Daniel
Der Gefangene (A fogoly) – Hasenclever, Walter
Der Gefangene (A fogoly) – Rilke, Rainer Maria
Der geheimnisvolle Nachen [video] (A titokzatos csónak) – Nietzsche, Friedrich
Der Geier [video] (A keselyű) – Kafka, Franz
der gelbe hund (a sárga eb) – Jandl, Ernst
Der gestrichene Bock (A kihúzott bak) – Morgenstern, Christian
Der Glaube (A hit) – Morgenstern, Christian
Der gleitende Purpur (Suhanó bíbor) – Meyer, Conrad Ferdinand
Der Globus (A földgolyó, A Földgolyó) – Ringelnatz, Joachim
Der glückliche Garten (A boldog kertben) – Huchel, Peter
[Der goldne Tag ist heimgegangen] (Az arany nap honába indul) – Brentano, Clemens
Der Gott der Stadt [video] (A város istene) – Heym, Georg
Der Götter Irrfahrt (Az istenek tévelygő utazása) – Eichendorff, Joseph von
Der Grabspruch (A költő sírfelirata, Rilke sírfelirata, A költő sírfelirata, Rilke sírkövén, A sírfelirat) – Rilke, Rainer Maria
Der grosse Regenmacher (A nagy esőcsináló) – Rennert, Jürgen
Der größte Mann (A legnagyobb ember) – Lessing, Gotthold Ephraim
Der Grundton der Natur (A természet alaphangja) – Kerner, Justinus
Der gute Kamerad (A jó bajtárs) – Uhland, Ludwig
Der gütige Wandrer (A jószívű vándor) – Busch, Wilhelm
Der Halbmond glänzet am Himmel (Félhold világol az égen) – Grillparzer, Franz
Der Hals der Giraffe (detail) (Darwinregény (részlet)) – Schalansky, Judith
Der Haß küsset ja nicht (De nem csókol a gyűlölet) – Stieler, Kaspar
Der Hecht (A csuka, A vegetáriánus csuka) – Morgenstern, Christian
Der Heidemann (A pusztai köd) – Droste-Hülshoff, Anette von
Der Heidenknabe (A pusztai fiú) – Hebbel, Friedrich
Der Herbst (Az ősz) – Nietzsche, Friedrich
Der Herbst des Einsamen (Magános ősz) – Trakl, Georg
Der heroische Pudel (A hős puli, A hősies uszkár) – Morgenstern, Christian
Der Herr von Doppelmoppel (Az úr, a Duplamoppos) – Schwitters, Kurt
Der Hochwald erzieht seine Bäume (Neveli fáit a nagyerdő) – Kunze, Reiner
Der hof ze Wiene sprach ze mir ... (A bécsi udvar szólt nekem) – Vogelweide, Walther von der
Der hügel wo wir wandeln... (A domb, melyen sétálunk...) – George, Stefan
Der Ichthyosaurus (Az Ichthyosaurus siráma, Az ichthyosaurus) – Scheffel, Joseph Viktor von
Der Ilmensee 1941 (Az Ilmeny-tó 1941) – Bobrowski, Johannes
Der Indianerzug (Indiánok vonulása) – Lenau, Nikolaus
Der Irre ist gestorben (Meghalt az őrült) – Fuchs, Günter Bruno
Der irre Spielmann (A tévelygő muzsikus) – Eichendorff, Joseph von
Der Irrsinnige sagt zum Warter (Az őrült mondja az ápolónak) – Lénárd Sándor
Der junge Hebbel (Az ifju Hebbel) – Benn, Gottfried
Der Jüngling an die klugen Ratgeber (Az ifju a bölcs tanácsadókhoz) – Hölderlin, Friedrich
Der Kaffeewärmer (A kávémelegítő) – Grass, Günter
Der Kaiser von China (A kínai császár) – Heine, Heinrich
Der kaukasische Kreidenkreis (details) (Versek a „Kaukázusi krétakör”- ből) – Brecht, Bertolt
Der Kirschbaum (Cseresznyefa) – Arnim, Achim von
Der Knabe (A fiú, A fiú) – Rilke, Rainer Maria
Der Knabe im Garten (Fiú a kertben) – Schickele, René
Der Knabe im Moor [video] (A gyermek a lápon) – Droste-Hülshoff, Anette von
Der Komiker (A humorista) – Ringelnatz, Joachim
Der König (A király) – Rilke, Rainer Maria
Der Königsweg hinter der Scheintür, (Királyút a fénykapu mögött,) – Celan, Paul
Der Korbstuhl (A nádszék, A nádszék – I., A nádszék – II., A nádszék – III.) – Morgenstern, Christian
Der Kreisel (A facsiga) – Kafka, Franz
Der Krieg [video] (A háború (részlet)) – Heym, Georg
Der künstliche Baum (ebbe-flut) (A műfa (apad-árad)) – Jandl, Ernst
Der künstliche Baum (frucht-fracht) (A műfa (termés-teher)) – Jandl, Ernst
Der kurze Tag (Kurta nap) – Däubler, Theodor
Der Kuß im Traume (Álombéli csók) – Günderode, Karoline von
Der lag besonders mühelos (Túlzott fáradság nélkül feküdt, Az kivált gondtalan-henyén feküdt) – Höllerer, Walter
Der Lagunenträumer (A lagúna álmodozója) – Riemerschmid, Werner
Der lange Fußmarsch durch die Stadt bei Nacht (A hosszú menetelés a városon át éjszaka) – Reyer, Lars
Der Lastträger sagt (A hordár mondja) – Lénárd Sándor
Der Lattenzaun (A léckerítés, A léckerítés) – Morgenstern, Christian
Der Leiermann [video] (A kíntornás) – Müller, Wilhelm
Der Leineweber (A takács) – Pfau, Ludwig
Der letzte Gruß (Az utolsó üdvözlet, Az utolsó üdvözlet) – Eichendorff, Joseph von
Der letzte Stern (Az utolsó csillag) – Lasker-Schüler, Else
der letzte tag im süden (utolsó nap délen) – Rinck, Monika
Der letzte Ton (A végső hang) – Hartleben, Otto Erich
Der Leu (Az oroszlán) – Morgenstern, Christian
Der Lindenbaum [video] (A hársfa) – Müller, Wilhelm
Der Magier (A mágus) – Rilke, Rainer Maria
Der Mai ist gekommen... (Már itt van a május) – Geibel, Emanuel
Der Maler (A nagy tájképfestő) – Eichendorff, Joseph von
Der Mann ohne Eigenschaften (Detail) (A tulajdonságok nélküli ember (Részlet)) – Musil, Robert
Der Mann, der... (Az ember, ki a cipőmet pucolja) – Ringelnatz, Joachim
Der Marmorknabe (A márványifjú) – Meyer, Conrad Ferdinand
Der Mensch (Az ember) – Claudius, Mathias
Der Metaphysiker (A metafizikus) – Schiller, Friedrich
Der Misanthrop (A misanthrop) – Goethe, Johann Wolfgang von
Der Misanthrop auf Capri (A mizantróp Capri szigetén) – Grünbein, Durs
Der Mohn (A mák) – Uhland, Ludwig
Der Mond (A Holdsarló) – Morgenstern, Christian
Der Mond über den Fressalien (A hold az étkek fölött) – Heise, Hans-Jürgen
Der Nachbar (A szomszéd) – Rilke, Rainer Maria
Der Nachmittag eines deutschen Liebespaares (Német szerelmespár délutánja) – Czechowski, Heinz
Der nächtliche Ritter (Az éjszakai lovag) – Uhland, Ludwig
Der Nachtwandler (Az alvajáró) – Däubler, Theodor
Der Neubau (Az új épület) – Grass, Günter
Der neue Columbus (Az új Columbus) – Nietzsche, Friedrich
Der Ölbaumgarten [video] (Az olajfák kertje, Az olajfák kertje) – Rilke, Rainer Maria
Der Panther (A párduc, A párduc, A párduc, A párduc (2.), A párduc, A párduc, A párduc, A párduc , Párduc) – Rilke, Rainer Maria
Der Park (A park) – Heym, Georg
Der Pfahlmann (A cölöplakó) – Scheffel, Joseph Viktor von
Der philosophische Egoist (A filozófus önző) – Schiller, Friedrich
Der Pilgrim (A zarándok) – Schiller, Friedrich
Der Rabe Ralf (Holló Hubert) – Morgenstern, Christian
Der Rächer (A bosszuálló) – Reinig, Christa
Der Räuber im Bakony (A Bakony haramiája, A bakonyi betyár) – Lenau, Nikolaus
Der Revoluzzer (A forrrradalmárrr) – Mühsam, Erich
Der rîfe tet den kleinen vogellîn wê (Sínylette sok madárka) – Vogelweide, Walther von der
Der Rock (A zakó ) – Morgenstern, Christian
Der römische Brunnen (A római kút, A római kút, A római kút) – Meyer, Conrad Ferdinand
Der rote Ast (A vörös ág) – Dauthendey, Max
Der Rückzug – IV. Schattenschausse (A visszavonulás – IV. Árnyak útján) – Huchel, Peter
Der Sack und die Mäuse (Minden zsák megtalálja a maga egerét) – Busch, Wilhelm
Der Salzsee (A Salzsee) – Goll, Yvan
Der Sand aus den Urnen (Az urnák homokja) – Celan, Paul
Der Schauende [video] (A néző) – Rilke, Rainer Maria
Der Schaukelstuhl auf der verlassenen Terrasse (Hintaszék az elhagyott teraszon) – Morgenstern, Christian
Der Scheidebrief (Búcsúlevél) – Kästner, Erich
Der Schiffskoch, ein Gefangener, singt (A rab hajószakács így dalol) – Hofmannsthal, Hugo von
Der Schlaf (Elalvás) – Arp, Hans
Der Schmetterling (A pillangó) – Schlegel, Friedrich von
Der Schmetterling ist in die Rose verliebt (Pillangó) – Heine, Heinrich
Der Schmied (A kovács) – Uhland, Ludwig
Der Schnupfen (A tüsszentés) – Morgenstern, Christian
Der schöne strahlende Mensch (A szép sugaras ember) – Werfel, Franz
Der Schriftsteller (Az író) – Borchert, Wolfgang
Der Schwan (A hattyú) – Rilke, Rainer Maria
Der Schwan (A hattyú) – Sachs, Nelly
Der schwere Abend (Súlyos este) – Lenau, Nikolaus
Der Schwimmer (Az úszó) – Dehmel, Richard
Der Seelenkranke (A lelkibeteg) – Lenau, Nikolaus
Der serbische Olymp oder schlecht ermorderte Detektiv (A szerb Olympia vagy rosszul megölt nyomozó) – Serner, Walter
Der Seufzer (A sóhaj, A sóhaj) – Morgenstern, Christian
Der Sommerfaden (Ökörnyál) – Uhland, Ludwig
Der Sonnenstrahl (A napocskasugaracska) – Dehmel, Richard
Der Spaziergang (A séta) – Schiller, Friedrich
Der Specht (A hathatós harkály) – Morgenstern, Christian
Der Sperling und das Känguru (A veréb meg a kenguru) – Morgenstern, Christian
Der Spinnerin Nachtlied (Fonólány éji dala) – Brentano, Clemens
Der Staubbaum (Por-fa) – Goll, Yvan
Der Stein (A kő) – Ringelnatz, Joachim
Der Steinochs (A kőökör) – Morgenstern, Christian
Der Sternsinger (A csillagénekes) – Busta, Christine
Der Steuermann (A kormányos) – Kafka, Franz
Der Streber (A stréber) – Kästner, Erich
Der Streichholzjunge (A gyufaárus-gyerek) – Kästner, Erich
Der Stylit (Az oszlopos szent) – Rilke, Rainer Maria
Der täglichen Fremde (detail) (A mindennapi idegen (részlet)) – Binder, Sidonia
Der Tambourmajor (A tamburmajor) – Heine, Heinrich
Der Tantenmörder [video] (A tantigyilkos) – Wedekind, Frank
Der Tanz (A tánc ) – Morgenstern, Christian
Der Teppich (A szőnyeg) – George, Stefan
Der Tod (A halál) – Claudius, Mathias
Der Tod (A halál) – Rilke, Rainer Maria
Der Tod der Geliebten (A kedves halála, A kedves halála) – Rilke, Rainer Maria
Der Tod des Dichters (A költő halála) – Rilke, Rainer Maria
Der Tod und das Mädchen (A halál és a lányka, A halál és a lányka) – Claudius, Mathias
Der Traum der Magd (A cselédlány álma) – Morgenstern, Christian
Der Träumende (Az álmodozó) – Hoddis, Jakob van
Der traurige Onkel (A pajzán (de talán nem pedofil) öngyilkos nagybácsi) – Ringelnatz, Joachim
Der Triumphbogen (A diadalív) – Meyer, Conrad Ferdinand
Der trübe Winter ist vorbei [video] (Eltávozott a szürke tél) – Spee, Friedrich von Langenfeld
Der Umriß (A körvonal) – Sachs, Nelly
der unerwünschte (a nemkívánatos személy ) – Jandl, Ernst
Der ungebetene Gast (A hívatlan vendég) – Kunert, Günter
Der Urwald (Az ősrengeteg) – Lenau, Nikolaus
Der verliebte Reiſende V. (A szerelmes utazó V.) – Eichendorff, Joseph von
Der verliebte Reiſende I. (A szerelmes utazó I.) – Eichendorff, Joseph von
Der verliebte Reiſende II. (A szerelmes utazó II.) – Eichendorff, Joseph von
Der verliebte Reiſende III. (A szerelmes utazó III. ) – Eichendorff, Joseph von
Der verlorene Himmel (Az elveszett ég) – Zweig , Stefan
Der verspätete Wanderer (Elkésett vándor) – Eichendorff, Joseph von
Der Versteckte (Az elrejtőzött) – Fried, Erich
Der verwundete Baum (Sebzett fa) – Meyer, Conrad Ferdinand
Der Visionarr (A víziósőrült) – Hoddis, Jakob van
Der Vogel (A madár) – Borchert, Wolfgang
Der Vogel Schmerz (Madárbánat) – Kunze, Reiner
Der vorgeschlafene Heilschlaf (Az előaludt gyógyalvás) – Morgenstern, Christian
Der Waldsee (Az erdei tó) – Leuthold, Heinrich
Der walt in grüener varwe stât (Az erdő zöld pompában áll) – Dichter unbekannt
Der Wanderer (A vándor) – Nietzsche, Friedrich
Der Wanderer (A vándor) – Trakl, Georg
Der Wanderer (A vándor) – Bobrowski, Johannes
Der Wanderer in der Sägmühle (Vándor a fűrészmalomnál) – Kerner, Justinus
Der wandernde Musikant - I. (A vándormuzsikus - I.) – Eichendorff, Joseph von
Der wandernde Musikant - II. (A vándormuzsikus - II.) – Eichendorff, Joseph von
Der Wandrer (A vándor) – Nietzsche, Friedrich
Der Weinkrug (A boroskancsó) – Britting, Georg
Der weiße Hirsch (A fehér szarvas) – Uhland, Ludwig
Der Werwolf (A vérfarkas, A teve igeneve) – Morgenstern, Christian
der westen (a nyugat) – Wagner, Jan
Der Widerchrist (Az Antikrisztus) – George, Stefan
Der wilde Jäger (A zord vadász) – Tieck, Ludwig
der wind (a szél) – Hodjak, Franz
Der Wind geht ums Haus (A szél a szél a ház körül) – Weyrauch, Wolfgang
Der Wirtin Töchterlein (A kocsmárosné lánya, A csárdásné leánya) – Uhland, Ludwig
Der Würfel (A dobókocka) – Morgenstern, Christian
Der Zauberer (A varázsló) – Krolow, Karl
Der Zauberlehrling [video] (A bűvészinas, A boszorkánymester inasa, A bűvészinas) – Goethe, Johann Wolfgang von
Der Zeitgeist (Die Menschen) (A korszellem) – Hölderlin, Friedrich
Der Zeitgeist (Zu lang schon) (A korszellemhez) – Hölderlin, Friedrich
Der Zweifel (Fenntartásaim) – Seume, Johann Gottfried
Der Zwölf-Elf (A féléjfél) – Morgenstern, Christian
Der Gott und die Bajadere (Indische Legende) (Az isten és a bajadér) – Goethe, Johann Wolfgang von
Der herr der insel [video] (A sziget ura) – George, Stefan
Des Alten Mannes Sehnsucht nach dem Sommer (Az öreg ember nyárra vágyik, Öreg ember vágyódik a nyárra) – Hofmannsthal, Hugo von
Des Dichters Vorliebe (Mit szeret a költő?) – Grillparzer, Franz
Des Fremdlings Abendlied (A jövevény esti dala) – Schmidt von Lübeck, Georg Philipp
Des Galgenbruders Gebet und Erhörung (Az akasztófacimbora imája és meghallgattatása) – Morgenstern, Christian
Des Glückes Gunst wird nur durch dich vergeben (Csak tőled jő a boldogság kegyelme) – Platen, August von
Des Morgens (Reggel) – Hölderlin, Friedrich
Des Sängers Fluch (A Dalnok átka) – Uhland, Ludwig
Deutlicher Rückschritt (Világos visszalépés) – Kolbe, Uwe
Deutsche Zeit 1947 (Német idő, 1947, Németország 1947) – Lehmann, Wilhelm
Deutscher Parnaß (Őrszem a Parnassuson) – Goethe, Johann Wolfgang von
Deutscher Psalm (Német zsoltár ) – Törne, Volker von
Deutsches Volkslied (Német népdal) – Zinner, Hedda
Dezember (December) – Borchers, Elisabeth
Dezember 1942 (1942 december) – Huchel, Peter
Diadem (Diadém) – Däubler, Theodor
Dich (Téged) – Heise, Hans-Jürgen
Dichter (A költő) – Goethe, Johann Wolfgang von
Dichterlos (Költősors, Költősors) – Eichendorff, Joseph von
Dichterwesen 1. Verzeihlich (Milyen lehet költőnek lenni 1. - Bocsánatos ) – Busch, Wilhelm
Dichterwesen 2. Auch er (Milyen lehet költőnek lenni 2. - Hja, hát ő is csak ugye... ) – Busch, Wilhelm
Dichterwesen 3. Zu gut gelebt (Milyen lehet költőnek lenni 3. - Ha túl jó dolga van) – Busch, Wilhelm
Die Abendwinde wehen (Az esti szél ha lebben) – Brentano, Clemens
Die Adelsberger Grotte (Az adelsbergi barlang) – Kunert, Günter
Die Ahnung (Az előérzet) – Mühsam, Erich
Die alte Brücke (A régi híd) – Meyer, Conrad Ferdinand
Die alte sonne (A régi nap) – Meister, Ernst
Die alte Waschfrau (Az öreg mosónő) – Chamisso, Adelbert von
Die Ameisen (Hangyák, Hangyasors) – Ringelnatz, Joachim
Die Amseln haben Sonne getrunken (Napfényt ittak a feketerigók) – Dauthendey, Max
Die andere Heimkehr (A másik hazatérés) – Busta, Christine
Die andere Möglichkeit [video] (A másik lehetőség, A másik lehetőség) – Kästner, Erich
Die Arche (A dereglye, A Noé-féle bárka) – Pietraß, Richard
Die Asche von Birkenau (A birkenaui hamu) – Hermlin, Stephan
Die Austern (Osztrigák) – Braun, Volker
Die Ballade vom defekten Kabel (A zárlatos kábel balladája) – Pastior, Oskar
Die Ballade vom Nachahmungstrieb (Az utánzási ösztön balladája) – Kästner, Erich
Die Ballade vorn Herr Steinherz (Ballada Steinherz úrról) – Kästner, Erich
Die Bäume (A fák) – Ausländer, Rose
Die Becher (A kupa) – George, Stefan
Die Behörde (A hatóság, A Hatóság) – Morgenstern, Christian
Die Beichte des Wurms (A kukac kitárja szívét) – Morgenstern, Christian
[Die beiden Alten] ([A két öreg]) – Sachs, Nelly
Die beiden Esel (A két szamár, A szamárházaspár) – Morgenstern, Christian
Die beiden Flaschen (A két flaskó, A két flaskó) – Morgenstern, Christian
Die Beschäftigungen der Menschen (Az emberi foglalkozások) – Hölty, Ludwig Christoph Heinrich
Die Besitzverhältnisse (detail) (Birtokviszonyok (részlet)) – Handke, Peter
Die Bewohner (A lakók) – Theobaldy, Jürgen
Die blaue Blume (A kék virág) – Eichendorff, Joseph von
Die Blinde [video] (A vak lány ) – Rilke, Rainer Maria
Die Blume der Blumen (Virágok virága*) – Runge, Philip Otto
Die Blumen (A virágok) – Schiller, Friedrich
Die Briefmarke (A postabélyeg, A postabélyeg ) – Ringelnatz, Joachim
Die Buche (A bükk) – Däubler, Theodor
Die Bücherverbrennung [video] (A könyvégetés) – Brecht, Bertolt
Die Bürgschaft [video] (A kezesség) – Schiller, Friedrich
Die Dämmerung (Szürkület) – Lichtenstein, Alfred
Die Dämmerung naht (Szürkület közeleg) – Lasker-Schüler, Else
Die Dämonen der Städte (A városok démonai) – Heym, Georg
Die Dampfer auf der Havel (Hajók a Havelen) – Heym, Georg
Die Dänin (A dán asszony) – Benn, Gottfried
Die deutsche Sprache (A német nyelv) – Logau, Friedrich von
Die Diebin (A tolvaj leány) – Lessing, Gotthold Ephraim
Die Doppeltgänger (detail) (A hasonmás (részlet)) – Hoffmann, E. T. A.
Die Drei (Hárman, Hármasban) – Lenau, Nikolaus
Die drei heiligen Affen (A három szent majom) – Kunert, Günter
Die drei Indianer (A három indián) – Lenau, Nikolaus
Die drei Spatzen (A három veréb) – Morgenstern, Christian
Die drei Zigeuner (Három cigány) – Lenau, Nikolaus
Die Droschke (Konflis) – Däubler, Theodor
Die Eichbäume [video] (Tölgyek) – Hölderlin, Friedrich
Die eine Klage (Az egyetlen panasz) – Günderode, Karoline von
Die Einzelnen (Némely dolgok) – Theobaldy, Jürgen
Die Entführung (Leányszöktetés) – Rilke, Rainer Maria
Die Entwicklung der Menschheit [video] (Az emberiség fejlődése) – Kästner, Erich
Die Erde bebt noch [video] (A föld remeg még) – Bächler, Wolfgang
Die Erkenntnis (Az ismeret) – Lasker-Schüler, Else
Die Erste Nacht (Az első éj) – Kurz, Isolde
die ersten zwölf zeilen (az első tizenkét sor) – Jandl, Ernst
Die Ertrunkene [A. N.] (A vízbefúlt lány) – Sachs, Nelly
Die Etats generaux (Az États Généraux) – Klopstock, Friedrich Gottlieb
Die Fichte (A fenyő) – Däubler, Theodor
Die Flamingos (A flamingók) – Rilke, Rainer Maria
Die Flucht (A futás) – Lessing, Gotthold Ephraim
Die Fremde (Az idegen nő, Az idegen lány) – George, Stefan
Die Freude (Az öröm) – Goethe, Johann Wolfgang von
Die fröhliche Wissenschaft (Vidám tudomány) – Nietzsche, Friedrich
Die Fuchsien (Fuksziák) – Kästner, Erich
Die fünf Hühnerchen (Öt tyúk, hat tyúk (gyermekvers)) – Blüthgen, Victor
Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug [video] (A gyufásskatulya szomorú története) – Hoffmann, Heinrich
Die Gazelle (A gazella) – Rilke, Rainer Maria
Die Gebüsche [video] (A bokrok) – Schlegel, Friedrich von
Die Gedanken sind frei (A gondolat szabad) – Hoffmann von Fallersleben
[Die gekrümmte Linie des Leidens] ([A szenvedés meggörbült vonala]) – Sachs, Nelly
Die Genesende (A lábadozó nő) – Rilke, Rainer Maria
Die Geschichte vom bösen Friederich [video] (A komisz Frigyes története) – Hoffmann, Heinrich
Die Geschichte vom Daumenlutscher [video] (Az ujjszopó lurkó) – Hoffmann, Heinrich
Die Geschichte vom fliegenden Robert [video] (Repülő Robi története) – Hoffmann, Heinrich
Die Geschichte vom Hanns Guck-in-die-Luft [video] (Bamba Jankó története) – Hoffmann, Heinrich
Die Geschichte vom Suppen-Kaspar [video] (Leves Gáspár története) – Hoffmann, Heinrich
Die Geschichte vom wilden Jäger [video] (A bősz vadász története) – Hoffmann, Heinrich
Die Geschichte vom Zappel-Philipp [video] (Ficánk Fülöp története) – Hoffmann, Heinrich
Die Geschichte von den schwarzen Buben (A szerecsen fiú története) – Hoffmann, Heinrich
Die gestundete Zeit (A türelmi idő, A kimért idő) – Bachmann, Ingeborg
Die Götter Griechenlands (Görögország istenei) – Schiller, Friedrich
Die graue Zeit (A szürke idő) – Arp, Hans
Die Grenadiere (A gránátosok) – Heine, Heinrich
Die große Fracht (A nagy rakomány) – Bachmann, Ingeborg
Die große Nacht (A nagy éj) – Rilke, Rainer Maria
Die grossen, herrenlosen Schiffe (A nagy, gazdátlan hajók) – Rennert, Jürgen
Die Gruppe (A csoport , Csoport) – Rilke, Rainer Maria
Die gute Nacht (A boldog éj) – Brecht, Bertolt
Die hab ich satt (Agyamra megy) – Biermann, Wolf
[Die Häfen waren geöffnet] ([A kikötők nyitva voltak]) – Bachmann, Ingeborg
Die Harfe (A hárfa) – Dehmel, Richard
Die Harmonie des Abends (Az est harmóniája) – Wessenberg, Ignaz Heinrich von
Die Heide nach dem Regen (Puszta, eső után) – Droste-Hülshoff, Anette von
Die Heilige (A szent) – Rilke, Rainer Maria
Die Heimat [video] (A szülőföld) – Hölderlin, Friedrich
Die Heimat des Malers Chagall (Marc Chagall hazája) – Bobrowski, Johannes
Die Heinzelmännchen (A törpék) – Kopisch, August
Die Hyperbel vom Krokodilcoiffeur und dem Spazierstock (A krokodilfodrász meg a sétabot hiperbolája) – Serner, Walter
Die Ideale [video] (Az ideálok) – Schiller, Friedrich
Die Insel [video] (Sziget) – Rilke, Rainer Maria
Die Insel der Glücklichen (A boldogok szigete) – Liliencron, Detlev von
Die Irre (Az őrült nő) – Walter, Silja
Die Irren (Az őrültek) – Heym, Georg
Die Jahre von dir zu mir [video] (A tőled-hozzám évek) – Celan, Paul
Die Jugend [video] (Ifjúság) – Hölderlin, Friedrich
Die junge Magd [video] (A fiatal szolgáló) – Trakl, Georg
Die Kapelle (A kápolna) – Uhland, Ludwig
Die Kleine (A kislány) – Eichendorff, Joseph von
Die Korfsche Uhr (A Korf-féle óra, A Korf-féle óra) – Morgenstern, Christian
Die Kraniche des Ibykus [video] (Ibykosz darvai) – Schiller, Friedrich
Die Krüge (A korsók ) – Celan, Paul
Die Kugeln (A golyók) – Morgenstern, Christian
Die Kurtisane (A szerető, A kurtizán, A kurtizán) – Rilke, Rainer Maria
Die letzte Stunde (Az utolsó óra) – Gwerder, Alexander Xaver
Die letzten Sonette 2. (Utolsó szonettek 2.) – Chamisso, Adelbert von
Die Liebe [video] (A szerelem) – Kunze, Reiner
(Die Liebe war nicht geringe...) ((Nagy volt a szerelmük, ó, nagy!...)) – Busch, Wilhelm
Die Liebe... (A szerelemnek...) – Bachmann, Ingeborg
Die Liebende (A szerelmes lány) – Rilke, Rainer Maria
Die Liebende (Das ist mein Fenster) [video] (Szerelmes lány) – Rilke, Rainer Maria
Die Liebende abermals (Másik) – Goethe, Johann Wolfgang von
Die Liebende schreibt (A leány levele) – Goethe, Johann Wolfgang von
Die Lieder des Mirza-Schaffy (I) (Mirza Schaffyból (I)) – Bodenstedt, Friedrich von
Die Lieder des Mirza-Schaffy (II) (Mirza Schaffyból (II)) – Bodenstedt, Friedrich von
Die Lieder des Mirza-Schaffy (III) (Mirza Schaffyból (III)) – Bodenstedt, Friedrich von
Die Lore Lay (A Lore Lay) – Brentano, Clemens
Die Luft (A lég, A lég) – Morgenstern, Christian
Die Luft riecht schon nach Schnee [video] (A levegőben már érezni a hó szagát) – Kirsch, Sarah
Die Macht der Legende (A legenda hatalma) – Fritsch, Gerhard
Die Mainacht (Májusi éj) – Hölty, Ludwig Christoph Heinrich
Die Maske des Bösen (A gonoszság maszkja, Gonosz démon-álarc) – Brecht, Bertolt
Die Maßnahmen (Intézkedések) – Fried, Erich
Die Mauer (A fal) – Kunze, Reiner
Die Maulwürfe oder Euer Wille geschehe [video] (A vakondok avagy Legyen meg a ti akaratotok) – Kästner, Erich
Die Mausefalle (Az egérfogó, Az egérfogó) – Morgenstern, Christian
die meldung (a jelentés) – Jandl, Ernst
Die Metamorphose der Pflanzen (A plánta átváltozása) – Goethe, Johann Wolfgang von
Die Mitternachtsmaus (Az éjféli egér) – Morgenstern, Christian
die morgenfeier, 8. sept. 1977 (a reggeli ünnep, 1977. szept. 8.) – Jandl, Ernst
Die Moritat von Mackie Messer [video] (Vásári rigmus Penge Mackie-ről) – Brecht, Bertolt
Die Musik kommt [video] (Jön a banda) – Liliencron, Detlev von
Die Nacht (Az éj) – Trakl, Georg
Die Nacht (Az éj) – Hölderlin, Friedrich
Die Nacht (Az éj) – Apel, Johann August
Die Nacht (Az éj) – Heym, Georg
Die Nacht (Az éjszaka) – Gilm zu Rosenegg, Hermann von
Die Nachtblume (Az éj) – Eichendorff, Joseph von
Die nachzustotternde Welt (Az eldadogandó világ) – Celan, Paul
Die Natur (A természet) – Herder, Johann Gottfried
Die Nektartropfen (Nektárcsöppek) – Goethe, Johann Wolfgang von
Die neue Eisenbahn (Az új vasút) – Liliencron, Detlev von
Die neuen Fernen (Az új távlatok) – Ringelnatz, Joachim
Die Pflicht [video] (Kötelesség) – Mühsam, Erich
Die Poesie und ihre Störer (A Költészet és akik azt kiherélnék) – Lenau, Nikolaus
Die Poeten (A költő) – Logau, Friedrich von
Die Probe (A próba, A kísérlet ) – Morgenstern, Christian
Die Prüfung (A próba) – Kafka, Franz
Die Raben (A hollók) – Trakl, Georg
Die Rache (A bosszú) – Uhland, Ludwig
Die Ratten (Patkányok, A patkányok) – Trakl, Georg
Die rechte Stunde (Az igazi óra) – Droste-Hülshoff, Anette von
Die rheinischen Weinbauern [video] (A rajnai vincellérek) – Weerth, Georg
Die Richtung der Märchen (A mesék iránya) – Fühmann, Franz
Die Rückkehr (Visszatérés, Hazatérés, Hazatérés) – Brecht, Bertolt
die ruhe YAMINS (nyugodt YAMINOK) – Härtling, Peter
Die Sarmatische Ebene (A szarmata síkság) – Bobrowski, Johannes
Die Schildkrökröte (A Tekkenőc, A teknőc-ős) – Morgenstern, Christian
Die schlimme Jagd (Gonosz vadászat) – Lenau, Nikolaus
Die Schnupftabakdose (A tubákszelence) – Ringelnatz, Joachim
Die Schöne von hinten (A szépség hátulról) – Lessing, Gotthold Ephraim
Die Schuhe (A cipők) – Morgenstern, Christian
die schuldigen (a bűnösök) – Kolbe, Uwe
Die Schwalbenhode 4. (fecskehere-4) – Arp, Hans
Die Schwarze Rose (A Fekete Rózsa) – Halter, Ernst
Die schwersten Wege (A legnehezebb utakat ) – Domin, Hilde
Die Schwestern (Nővérek) – Morgenstern, Christian
die seele (a lélek) – Jandl, Ernst
Die Seeräuber-Jenny [video] (Kalóz Jenny) – Brecht, Bertolt
Die Seeschlacht (Tengeri csata) – Grass, Günter
Die Selbstkritik hat viel für sich (Az önkritika előnyei) – Busch, Wilhelm
Die Sinngedichte an den Leser (Az epigrammák az olvasóhoz) – Lessing, Gotthold Ephraim
Die Sommernacht (Nyáréj) – Klopstock, Friedrich Gottlieb
Die sonette an Orpheus II 29 (Szonettek Orpheuszhoz II. 29) – Rilke, Rainer Maria
Die Sonette an Orpheus I 1 (Szonettek Orpheuszhoz I.1) – Rilke, Rainer Maria
Die Sonette an Orpheus I 2 (Szonettek Orpheuszhoz I.2) – Rilke, Rainer Maria
Die Sonette an Orpheus I 3 (Szonettek Orpheuszhoz I.3) – Rilke, Rainer Maria
Die Sonette an Orpheus I 4 (Szonettek Orpheuszhoz I.4) – Rilke, Rainer Maria
Die Sonette an Orpheus I 5 (Szonettek Orpheuszhoz I. 5) – Rilke, Rainer Maria
Die Sonette an Orpheus I 6 (Szonettek Orpheuszhoz I. 6) – Rilke, Rainer Maria
Die Sonette an Orpheus I 7 (Szonettek Orpheuszhoz I. 7) – Rilke, Rainer Maria
Die Sonette an Orpheus I 8 (Szonettek Orpheuszhoz I. 8) – Rilke, Rainer Maria
Die Sonette an Orpheus I 9 (Szonettek Orpheuszhoz I. 9) – Rilke, Rainer Maria
Die Sonette an Orpheus I 10 (Szonettek Orpheuszhoz I. 10) – Rilke, Rainer Maria
Die Sonette an Orpheus I 12 (Szonettek Orpheuszhoz I. 12) – Rilke, Rainer Maria
Die sonette an Orpheus I 14 (Szonettek Orfeuszhoz I. 14) – Rilke, Rainer Maria
Die sonette an Orpheus II 27 [video] (Szonettek Orfeuszhoz II. 27) – Rilke, Rainer Maria
Die Sonette an Orpheus II 1 (Szonettek Orfeuszhoz II. 1) – Rilke, Rainer Maria
Die Sonette an Orpheus II 13 (Szonettek Orpheuszhoz II. 13) – Rilke, Rainer Maria
Die sonette an Orpheus II 15 (Szonettek Orfeuszhoz II. 15) – Rilke, Rainer Maria
Die sonette an Orpheus II 2 (Szonettek Orfeuszhoz II. 2) – Rilke, Rainer Maria
Die sonette an Orpheus II 24 (Szonettek Orfeuszhoz II. 24) – Rilke, Rainer Maria
Die Sonette an Orpheus II 3 (Szonettek Orpheuszhoz II.3) – Rilke, Rainer Maria
Die Sonette an Orpheus II 4 (Szonettek Orfeuszhoz II. 4) – Rilke, Rainer Maria
Die Sonne [video] (A Nap) – Trakl, Georg
die sonne ist ein neues haus (most elkészült ház a nap) – Artmann, H. C.
Die Sonne wärmt nicht… (Nem melegít a Nap...) – Bachmann, Ingeborg
Die Sprache (A beszéd) – Hebbel, Friedrich
Die Stadt (A Város) – Storm, Theodor
Die Stasi-Ballade (Stasi-ballada) – Biermann, Wolf
Die Sterne (A csillagok) – Ausländer, Rose
Die Stille (A csend ) – Rilke, Rainer Maria
Die stimmen von Marrakesch (detail) (Marrákesh hangjai (részlet)) – Canetti, Elias
Die Stimmung der Welt (detail) (A világ hangolása (részlet)) – Johler, Jens
Die Summe der Bilder [video] (A képek összessége) – Brunner, Helwig
Die Teilung (A megosztás) – Falkner, Gerhard
Die Teilung der Erde (A föld szétosztása) – Schiller, Friedrich
Die Teutoburger Schlacht (A teutoburgi csata) – Scheffel, Joseph Viktor von
Die Tode (Jogokért halni meg, szabadságért s erényért) – Bürger, Gottfried August
Die Trichter (A tölcsér) – Morgenstern, Christian
Die Trommel (A dob) – Laaber, Otto
Die Unbeliebte (Akit rühellnek) – Busch, Wilhelm
Die unmögliche Tatsache (A lehetetlen tény, A lehetetlen tény) – Morgenstern, Christian
Die Unterhose (Az alsónadrág) – Morgenstern, Christian
Die Vergangenheit (A múlt) – Paoli, Betty
Die Verlassene (Az elhagyott nő) – Kolmar, Gertrud
Die Verscheuchte [video] (Az elűzött) – Lasker-Schüler, Else
Die Visite (A látogatás) – Enzensberger, Hans Magnus
Die Vögel (A madarak) – Schlegel, Friedrich von
Die Vögel und der Test (A madarak és a kísérlet) – Hermlin, Stephan
Die Vogelscheuchen (A madárijesztők) – Grass, Günter
Die Vorstadt [video] (A külváros) – Heym, Georg
Die Wahnblume (A tébolyvirág) – Riemerschmid, Werner
Die Wahrheit über Sancho Pansa [video] (Mi az igazság Sancho Panza ügyében?) – Kafka, Franz
Die Waldbeeren (Eperszemek) – Mayer, Karl
Die Wand (A fal ) – Busta, Christine
Die wandelnde Glocke (A földön járó harang) – Goethe, Johann Wolfgang von
Die Wanderratten [video] (A vándorpatkányok) – Heine, Heinrich
Die Wanderung (Vándorlás) – Hölderlin, Friedrich
Die wasserprobe (A vízminta) – Ernst, Max
Die Welt (A világ) – Hoffmann von Hoffmannswaldau, Christian
Die Welt (A világ, a világ!) – Busch, Wilhelm
Die Welt war mir zuwider… (A világból elegem volt) – Brentano, Clemens
Die Weltseele (A Világ Lelke) – Schlegel, Friedrich von
Die Westküsten (A Nyugati Partok) – Morgenstern, Christian
die winzer tragen (viszik a vincellérek) – Artmann, H. C.
Die wirklich praktischen Leute (A talpig praktikus emberek) – Morgenstern, Christian
Die Wirkung von Worten (A szavak hatása ) – Kunert, Günter
Die Wolgastädte (A volgai városok) – Bobrowski, Johannes
Die Wolken sind weiß (Fehérek a felhők) – Kunert, Günter
Die Wollust (A gyönyör) – Hoffmann von Hoffmannswaldau, Christian
die worte setzen aus (a szavak elakadnak) – Mühlethaler, Hans
Die Zahlen (A számok) – Celan, Paul
Die Zeit (Az idő) – Ausländer, Rose
Die Zeit (Az idő) – Morgenstern, Christian
Die Zeit der Steine (A kövek kora) – Fried, Erich
Die Zeit verändert sich (Változnak az idők) – Krolow, Karl
die zeit vorm morgen (a reggel előtti idő) – Härtling, Peter
Die Zisterne (