This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Works

( ^
1 ^
2 ^
A ^
A „Meredek Út” egyik példányára (For a copy of Steep Road, The witness) – Radnóti Miklós
A 15 éves lány (The fifteen-year-old girl) – Petőcz András
A 27281 (A 27281) – Röhrig Géza
A bánat (Grief) – József Attila
A becsapódás (Impact) – Pintér Tibor
[A béke más] ([Peace is something else]) – Fodor Ákos
A birka-iskola (Sheep school) – Weöres Sándor
A boldog szerelem (2.) [Musám te! ki zokogással...] (Love Song (2.)) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (35.) [A bereknek gyors kaszási...] (Love Song (35.)) – Kisfaludy Sándor
A bujdosó (The hunted) – Radnóti Miklós
A csend hintája (The swing of silence) – Utassy József
A Danaidák (The Danaids, The Danaids) – Babits Mihály
A fecskének árnyéka (The Shadow of the Swallow) – Szép Ernő
A fehér csönd (The White Silence) – Ady Endre
A fekete zongora (The black piano, The black piano) – Ady Endre
A félelmetes angyal (The Terrifying Angel) – Radnóti Miklós
A felnőttek (Adults) – Fodor Ákos
A feltaláló (The Inventor) – Dragomán György
A fiam bölcsőjénél [video] (By my son's cradle) – Ady Endre
A föl-földobott kő (The tossed stone) – Ady Endre
A folyami költő (The River Poet) – Kántor Péter
A fordító (Részlet) (The Translator (Detail)) – Reményik Sándor
A formákról (About forms) – Fodor Ákos
A franciaországi változásokra (On the changes in France) – Batsányi János
A fürdőruha (részlet a Máglya c. regényből) (The Bathing Suit (Part of the novel 'Máglya')) – Dragomán György
A Gare de l'Esten (On The Gare de l'Est) – Ady Endre
A gejzír (Geyser) – Nemes Nagy Ágnes
A gyermekkor vége (The end of childhood) – Sebestyén Péter
A haiku (The haiku) – Fodor Ákos
A halál lovai (The horses of death) – Ady Endre
A Halál rokona (Kin of Death) – Ady Endre
A halálról (On death) – Weöres Sándor
A hangod akkor a legszebb* (Your voice is the finest) – Weöres Sándor
A harmadik történet (The Third Story) – Balla Zsófia
A hóesésben (In a snow-fall) – Benjámin László
A hegy vendégei (Guests of the mountain) – Acsai Roland
A helyzet tisztázása (Getting It Right) – Sebestyén Péter
a holnap eltolódott (tomorrow is shifted) – Pintér Tibor
A kalauz (The conductor) – Kosztolányi Dezső
A kékszakállú herceg vára [video] (Prince Bluebeard’s castle) – Balázs Béla
A kérés (Proposal) – Fodor Ákos
A két lúd (Two geese) – Reviczky Gyula
A kezdet szabadsága (Freedom of the beginning) – Rab Zsuzsa
A koboldkórus délelőtti dala (The kobold choir's morning song) – Kemény István
A költő mit tehet? (What Can Poets Do?) – Szilágyi Domokos
A könnyek asszonya (Bús arcát) (Woman of tears) – Ady Endre
A kürtösök szava (The sound of the horn) – Ady Endre
À la recherche… (À la recherche…) – Radnóti Miklós
A lápon [video] (Marshland) – Pintér Tibor
A leckét megtanultam (I learned the lesson) – Hervay Gizella
A lelkem oly kihalt, üres (My soul is so dead, empty...) – Kosztolányi Dezső
A lírai én meg amit zárójelbe tett (The lyric I and what he put in brackets) – Petri György
A lusta légy (The lazy fly) – Eörsi István
A lyukas zokni (The Sock With A Hole) – Lázár Ervin
A madár fiaihoz (The birds to his sons*) – Tompa Mihály
A magyarokhoz (I) (To the hungarians (I)) – Berzsenyi Dániel
A magyarokhoz (II) (To the hungarian (II)) – Berzsenyi Dániel
A mai nap (Today) – Sebestyén Péter
A másik (The other one) – Heltai Jenő
A másik kettő (The Other Two) – Ady Endre
A medve töprengése [video] (The brooding bear) – Weöres Sándor
A megfáradt Odysseus (Odysseus Grown Weary) – Rónay György
A mi házunk (Our house) – Kosztolányi Dezső
A mi időnkben (In Our Times) – Sebestyén Péter
A mozdulat (The motion) – Nemes Nagy Ágnes
A műfordító halála (The Death Of A Literary Translator) – Kálnoky László
A nagy Cethalhoz (To the great Whale) – Ady Endre
A népszerűtlenség felé (Towards Unpopularity) – Reményik Sándor
A Nyúl mint tolmács (The Rabbit, as Translator) – Lázár Ervin
A paprikajancsi szerenádja [video] (The harlequin's serenade) – Weöres Sándor
A pókhálóba (Into the spider’s web) – Beney Zsuzsa
A pokol hetedik köre (The Seventh Circle of Hell) – Pilinszky János
A rózsa (The Rose, The Rose, The Rose) – Balla Zsófia
A Sion-hegy alatt (Neath the hill of Sion, By the foot of Mount Zion) – Ady Endre
A századvég költőihez (To the Poets of the Millennium) – Baka István
A szegedi Dómban (In the cathedral of Szeged) – Gyukics Gábor
A személyi követő éji dala (Night Song of the Personal Shadow) – Petri György
[A szerelem lerombol és] ([Love destroys and] ) – Fodor Ákos
A szerelem olykor... (Love Sometimes) – Ladányi Mihály
A szerelem sivataga (The Desert of Love) – Pilinszky János
A szomorúság pusztulása (The End Of Gloom) – Petőcz András
A szomszéd asztalnál (At The Nearby Table) – Szilágyi Domokos
A szomszédok kara [video] (The Chorus of Neighbors) – Kemény István
A szonett (The sonnet) – Tandori Dezső
A társ (The one, The spouse) – Weöres Sándor
A te akaratod... (Thy Will...) – Reményik Sándor
A tékozló fiú keresése (Searching For The Prodigal Son) – Pilinszky János
A teljes kör (The complete circle) – Acsai Roland
A tengerhez (To the ocean) – Baka István
A tengerpartra (On The Coast) – Pilinszky János
A tengerre néző szoba (Room with a sea-view) – Petőcz András
A teremtmény éneke (Creature's Song) – Fodor Ákos
A tó nevetett (The Lake Laughed) – Ady Endre
A többi kegyelem (All The Rest Is Mercy) – Pilinszky János
A tükör széttört (The Mirror Has Broken) – Baka István
A válasz (The reply) – Sebestyén Péter
A vár fehér asszonya (The white woman of the castle) – Ady Endre
A védtelen bőr (Unprotected skin) – Pintér Tibor
A vén cirkuszosné monológja (Monologue of the old circus proprietress) – Demény Ottó
A világ (The world’s) – Pintér Tibor
A világ végén (When the world ended) – Bella István
A virág szebb (A Flower's Finer) – Szép Ernő
A bánat? Egy nagy oceán (Sorrow? A great ocean) – Petőfi Sándor
A boldogság (Happiness, The delight) – Csokonai Vitéz Mihály
A büfti gének (Oh, Those Chubby Genes!) – Parti Nagy Lajos
A burok (The sheath) – Beney Zsuzsa
A cinkos (The loser novel) – Konrád György
A csend (The silence) – Beney Zsuzsa
Adagio (Adagio) – Weöres Sándor
Ádám (Adam) – Fodor Ákos
»Ádám, hol vagy?« ('Adam, where art thou?') – Ady Endre
A darvaknak szól (Poetic Invention: To the Cranes) – Balassi Bálint
Adáshiba: első szünetjel (Broadcasting Failure: First Interval Signal) – Sebestyén Péter
Adatok (Snails, grass, data) – Mezei András
Addig nézegetted (You Watched So Long) – Reményik Sándor
Adj már csendességet (Grant Me Tranquillity) – Balassi Bálint
Adjon az Isten (God Grant Me) – Nagy László
A Dunánál (By the Danube, By the Danube) – József Attila
A fa (Tree) – Beney Zsuzsa
A falak négyszögében (Squared by walls) – Nagy László
A farkasok dala (The song of the wolves) – Petőfi Sándor
A feleségem története. I. (The story of my wife the reminiscences captain Störr) – Füst Milán
A feleségem története. II. (The story of my wife the reminiscences of captain Störr. II.) – Füst Milán
A fordító (The Translator, The Translator) – Beney Zsuzsa
A fűzfa poeta gratulál őtet mellőzött egykori Maecénásának (The rhymester offers his congratulations) – Kisfaludy Károly
Ág (Branch) – Hervay Gizella
Agglegény esti védőbeszéde (Evening Defence Speech Of A Bachelor) – Ladányi Mihály
A gólyához (To the stork) – Tompa Mihály
Agonia christiana (Agonia Christiana, Agonia christiana) – Pilinszky János
A Guttenberg-albumba (Gutenberg inscription) – Vörösmarty Mihály
A hetedik (The Seventh, The Seventh One) – József Attila
A Hindu énekekből (From The Hindu Songs) – Nemes Nagy Ágnes
[Ahogy a tenger] ([As the sea] ) – Fodor Ákos
A Hortobágy poétája (The poet of the Hortobagy) – Ady Endre
Ajándék (Gift) – Márai Sándor
Ajándék az ittmaradónak (Present For Those Staying Here) – Rab Zsuzsa
Ajánlás (Dedication) – Áprily Lajos
Ajtófélfámon jel vagy (Sign on my door jamb) – Gergely Ágnes
Akarsz-e játszani (Would You Like To Play?) – Kosztolányi Dezső
A kilencvenegyedik (Sonnet ninety-one) – Faludy György
[Akire nagyon] ([Whoever] ) – Fodor Ákos
A kis fenevad (The little beast) – Csoóri Sándor
Akit szeretsz (The One You Love) – Hajnal Anna
A körülmetélés (The Circumcision) – Dalos, György
A közelítő tél (As winter approaches) – Berzsenyi Dániel
A kutyák dala (The song of the dogs) – Petőfi Sándor
Alapszabályok (Fundamental Rules) – Fodor Ákos
A láthatatlan elem (The invisible element) – Vas István
A látó (The seer) – Batsányi János
A látogató (The case worker) – Konrád György
Áldja meg az Isten (May God Bless) – Grecsó Krisztián
A legrövidebb novella (The Shortest Story) – Darvasi László
A lírikus epilógja [video] (The lyric poet’s epilogue, The Epilogue of the Lyric Poet) – Babits Mihály
Alku (Bargain) – Cseke Gábor
Állok… (I stand) – Beney Zsuzsa
Álmodott rím versbe szerkesztése (A Dreamt Rhyme Put Into Verse) – Ferencz Győző
Álmom: az Isten (God: my dream) – Ady Endre
Álom (Dream) – Kormos István
Álom a havon (Dreams in the snow) – Demény Ottó
A ló meghal a madarak kirepülnek (Záró részlet) (The horse dies the birds fly off (Closing Part)) – Kassák Lajos
Álommalom (Dreammill) – Tóth Krisztina
Altató [video] (Lullaby, Lullaby) – József Attila
Aludj (Just Sleep) – Radnóti Miklós
A magánossághoz (To solitude) – Csokonai Vitéz Mihály
A magyar messiások (The magyar messiahs) – Ady Endre
A magyar Ugaron (The magyar fallow, On the Hungarian Fallow) – Ady Endre
A mélypont ünnepélye (The nadir celebrated) – Pilinszky János
A merengőhöz (To the day-dreamer) – Vörösmarty Mihály
amíg még itt vagyunk [video] (while you’re around) – Gyukics Gábor
Amiként kezdtem (The Way I Started) – Pilinszky János
Amikor rájössz milyen (When You Realize What It’s Like) – Birtalan Balázs
Amit szivedbe rejtesz (That which your heart disguises) – József Attila
[A múzeum kávéház teraszán hold kél vörösboros tűnődéseink…] (Moon rises above the terrace of the museum coffee-house our musings soaked in red wine...) – Zalán Tibor
Anakamphos (Anakamphos) – Mészöly Miklós
András evangéliuma (The Gospel according to Andrew) – Kovács András Ferenc
A négyökrös szekér (The Cart with Four Oxen) – Petőfi Sándor
A népek atyja (The Father of the People) – Orbán Ottó
Anitra meghalunk (Anitra we die) – Tamkó Sirató Károly
Anna örök [video] (Anna is eternal, Forever Anna, Anna forever) – Juhász Gyula
Anna után (After Anna) – Juhász Gyula
[Annak, ki írna] ([Someone who would write]) – Fodor Ákos
Antarktisz hegyvidéke (Highlands of Antarctica) – Sebestyén Péter
Anyai lista (A mother's list) – Tóth Krisztina
Anyám fekete rózsa (My Mother A Black Rose) – Csoóri Sándor
Anyám szavai (My Mother's Words) – Csoóri Sándor
Apa ajándéka (Keepsakes) – Mezei András
Apa szíve (Dad’s Heart) – Nagypál István
Apokrif (Apocryph) – Pilinszky János
Áprilisi eső után (After April Rain) – Radnóti Miklós
Aranyevés (Eating gold) – Pintér Tibor
Arany Jánoshoz (To János Arany) – Petőfi Sándor
Arany Lacinak (Johnny Gopher) – Petőfi Sándor
Aranyvasárnap (Sunday Before Christmas) – Rab Zsuzsa
Arckép (Portrait) – Radnóti Miklós
A reményhez (To Hope) – Csokonai Vitéz Mihály
Arról le kell majd mondani (We Will Have to Renounce all of that) – Kukorelly Endre
Ars Poetica [video] (Ars poetica) – Weöres Sándor
Ars poetica (Ars poetica) – Heltai Jenő
Ars poetica (Ars Poetica) – Fodor Ákos
Ars poetica (Ars Poetica, Ars poetica) – József Attila
A sötétről (On Darkness) – Szabó T. Anna
A süketnéma kislány (The deaf mute girl) – Vas István
A szabadsághoz (To liberty) – Nemes Nagy Ágnes
A szép teremtés (The lovely creature) – Parti Nagy Lajos
Aszinkron (Asynchronous) – Fodor Ákos
A szőke ciklon (The blonde hurricane) – Rejtő Jenő
A szomj (Thirst, Thirst) – Nemes Nagy Ágnes
A tenger (The sea) – Beney Zsuzsa
A tihanyi ekhóhoz (To the echo of Tihany) – Csokonai Vitéz Mihály
A Tisza (The Tisza) – Petőfi Sándor
A tó (The Lake) – Nemes Nagy Ágnes
[Attól még, hogy orvos vagy] ([Though you’re a doctor]) – Fodor Ákos
Átváltozás (Metamorphosis) – Pilinszky János
Átváltozások (Metamorphoses) – Pilinszky János
Aufklärung (Aufklärung) – Fodor Ákos
Auschwitz (Auschwitz) – Pilinszky János
A vaáli erdőben (In the forest of Vaál) – Vajda János
A valóság édessége (The Sweetness of Reality) – Kukorelly Endre
A vén cigány (The ancient gypsy, The old gipsy) – Vörösmarty Mihály
A vendég (The guest) – Beney Zsuzsa
A visszajáró (Haunting) – Nemes Nagy Ágnes
A walesi bárdok (The bards of Wales', The bards of Wales, The bards of Wales, The Bards of Wales, The bards of Wales) – Arany János
Axióma (ahol) (Axiom (whereso)) – Fodor Ákos
Axióma [A szeretésen] (Axiom (Besides love)) – Fodor Ákos
Axióma [Isten nem hívő] (Axiom (God's not believer)) – Fodor Ákos
Axióma [ki nem vigasztal] (Axiom [whoever is not]) – Fodor Ákos
A XIX. század költői (THE POETS OF THE NINETEENTH CENTURY) – Petőfi Sándor
Az a kis fény (That Little Light) – Pintér Tibor
Az ágyam hívogat (Beckoning) – Ady Endre
Az alvó lovasok (The sleeping horsemen) – Nemes Nagy Ágnes
Az egyéniségről (About personality) – Fodor Ákos
Az élet értelme (The Meaning Of Life) – Örkény István
[Az élet minden] ([Every single moment]) – Fodor Ákos
Az első reggel (The first morning) – Spiró György
Az ember (Man) – Ladányi Mihály
Az ember itt (Man Here) – Pilinszky János
az ember szivárog, kifelé (man's seeping, away) – Sebestyén Péter
Az én istenem (My God) – Ferencz Győző
Az én magyarságom (My Magyar people) – Ady Endre
(Az én szivem sokat csatangolt…) ((My heart's been wandering around a lot...)) – József Attila
Az erdélyi hadsereg (The Army of Transylvania) – Petőfi Sándor
Az EU-regény (Commission for Eurpean Standards: Literary) – Spiró György
Az idő és hörnév (Time and fame) – Zrínyi Miklós
Az időnek (To time ) – Juhász Gyula
Az isten balján (At God’s left hand) – Ady Endre
Az ítélet (The Sentence) – Székely Magda
Az obsitos és Napoleon (The Old Veteran and Napoleon) – Garay János
Az öreg költő (The old poet) – Rónay György
Az öreg szomszéd (The old neighbour) – Rába György
Az öregedés gondjai (The Troubles Of Getting Old) – Kassák Lajos
Az őszi lárma [video] (Autumn sounds) – Ady Endre
Az Úr érkezése (The Lord’s coming, Arrival of the Lord) – Ady Endre
Az utcán (Faces) – Mezei András
Az utolsó mosoly (The Last Smile) – Ady Endre
Az utolsó mosoly (The last smile) – Gyukics Gábor
Az utolsó rap (The Last Rap) – Kiss Judit Ágnes
Az 1984-es kijárat (Exit 84) – Kukorelly Endre
Az ajtó (The door) – Szabó Magda
Az apostol (részlet) (The apostle (extract)) – Petőfi Sándor
Azarel - Megszabadítottál a haláltól (Azarel a novel) – Pap Károly
Az elalvás nehézségei (Insomnia) – Rakovszky Zsuzsa
Az eltévedt lovas (The lost rider) – Ady Endre
Az emberek [video] (On mankind) – Vörösmarty Mihály
Az ember tragédiája (The Tragedy of Man) – Madách Imre
Az estve (Evening) – Csokonai Vitéz Mihály
Az idegen szemével (With alien eyes) – Orbán Ottó
Az igazi (The One And Only) – Károlyi Amy
Az Illés szekerén (On Elijah's chariot, In Elijah’s chariot, On Elijah's Chariot) – Ady Endre
Azt hiszitek (You Think) – Bari Károly
Azt hiszem (I Believe, I believe) – Pilinszky János
Azt mondja aki él (They Who’re Alive Say That, The who're alive say that) – Kukorelly Endre
B ^
Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb (The day of superstitions) – Juhász Ferenc
Babylon egerei (The mice of Babylon) – Babits Mihály
Bácsi, délen (Old man, down south) – Kemény István
Bájoló (Enchantment ) – Radnóti Miklós
Balaton (Lake Balaton) – Nemes Nagy Ágnes
Balaton (Balaton, Balaton) – Tóth Krisztina
Balázsolás (Supplication to Saint Blaise) – Babits Mihály
Baleset (Accident) – Pilinszky János
Ballada (Ballad) – József Attila
Bamba napraforgó (Muzzy Sunflower) – Pintér Tibor
Bánat (Grief) – József Attila
Bánja, hogy hajnalban kell a szerelmesétől elmenni (Having to part from his mistress at dawn) – Balassi Bálint
Bár színem fekete (Though My Colour's Black) – Pilinszky János
Barangolók [video] (Wanderers, Time’s come up pearls…) – Weöres Sándor
Barbár őszi vers (részlet) (Barbarian Autumn Lines (detail)) – Csoóri Sándor
Barbár imádság (Barbarian Prayer) – Csoóri Sándor
Bartók Amerikában [video] (Bartók in America) – Szilágyi Domokos
Basho-hommage (Basho-Hommage) – Fodor Ákos
Bashō-visszhang (Basho-echo) – Fodor Ákos
Batyuk (Bundles) – Röhrig Géza
Bécs, 1930 (Vienna, 1930) – Faludy György
Bedekker [video] (Baedekker) – Erdős Virág
Beírtak engem mindenféle Könyvbe (Laments of a sorrowful man, In books of every kind I am an entry) – Kosztolányi Dezső
Béke, borzalom (Peace, Dread) – Radnóti Miklós
Béres temető (Farm hand graveyard) – Illyés Gyula
Beszélgetés az Istennel (Talking to God) – Gergely Tamás
Beteg szívemet hallgatod (You listen to my sick heart) – Ady Endre
[Betegségedből] ([From your illness] ) – Fodor Ákos
Betlehemi királyok (Kings of Bethlehem, Kings of Bethlehem) – József Attila
Betűk, sorok (Letters, Lines) – Pilinszky János
Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium! (To my detractors. On my birthday. Plagiarism!) – Kovács András Ferenc
Bizalom [video] (Trust) – Garai Gábor
Biztató (Bed-rock) – József Attila
Blaise Pascal emlékezetére (In Memory Of Blaise Pascal) – Sebestyén Péter
Bogár (Insect) – Weöres Sándor
Boldog (Blessed) – Mezey Katalin
Boldog a gyufa (Fortunate is the match, Blessed is the match) – Szenes Anikó
Bonfido Gatti első megkísértése (The first temptation of Bonfido Gatti) – Sebestyén Péter
Borbála (Borbála) – Varró Dániel
Borivóknak való (For wine drinkers) – Balassi Bálint
Borostyánkőbe zárt bogár (A beetle locked in amber's hold) – Hajnal Anna
Bosznia (Bosnia) – Kiss Judit Ágnes
Bot és fa (Stake and tree) – Somlyó György
Brodszkij-triptichon (Brodsky triptych) – Petrőczi Éva
Búcsú (Farewell) – Szabó Lőrinc
búcsúlevél-rap (farewell letter – rap) – Kiss Judit Ágnes
Bugyi a szélben (Knickers on the clothes-line) – Eörsi István
Bukj föl az árból (Tumble out of the Flood) – József Attila
Bűn (Crime) – Nemes Nagy Ágnes
Bűn és bűnhődés (Crime And Punishment) – Pilinszky János
Burger King (Burger King) – G. István László
Bútorok (Furniture) – Mándy Iván
C ^
Café Flore (Café Flore) – Faludy György
Camille Pissarro: Rue d’Amsterdam – 1897 (Camille Pissarro: Rue d’Amsterdam-1897) – Tandori Dezső
Cantata profana (Cantata profana, Cantata profana) – Bartók Béla
Catullushoz (To Catullus) – Orbán Ottó
Cigány helyzetállapot (Gipsy State Of Affairs) – Rafi Lajos
Cigány ősz (Gipsy Autumn) – Rafi Lajos
Cilinder (Top hat) – Arany János
(Cím nélkül) ((Without address)) – Fodor Ákos
Címerem (My Coat of Arms) – Pilinszky János
Circumdederunt (Circumdederunt) – Baka István
Circus Maximus (Circus Maximus) – Fodor Ákos
Circus maximus (Circus maximus ) – Baka István
Civilizáció (Civilisation) – Arany János
Civilizáció (Civilization) – Fodor Ákos
Csak a bárány (Only the lamb) – Bella István
Csak a szavak (Words) – Baka István
Csak az a fény (Only that light) – Bella István
Csak csont és bőr és fájdalom (Only Skin and Bones and Pain) – Radnóti Miklós
Csak egy személy (Only a Person) – Petri György
Csak megmaradni (Just To Remain) – Móricz Zsigmond
Csak téged (Only you) – Emőd Tamás
Családi kör (Family circle) – Arany János
Csend (Silence) – Hervay Gizella
Csigabiga a jégen (Snail on Ice) – Gyukics Gábor
Csillog, de eltűnik (Glistens, is gone) – Beney Zsuzsa
Csokonai Vitéz Mihály (Mihály Vitéz Csokonai) – Ady Endre
Csönd (Silence) – Bella István
Csöndes estéli zsoltár (Silent Evening Psalm) – József Attila
Csontjaimhoz (To my bones) – Jékely Zoltán
D ^
E ^
Édes Anna (Anna Édes) – Kosztolányi Dezső
Egri csillagok (Eclipse of the crescent moon. A tale of the siege of Eger, 1552) – Gárdonyi Géza
Egy – kettő – három... (One - two - three...) – Szenes Anikó
Egy Brassai-képre (On a Brassai image) – Petrőczi Éva
Egy életen keresztűl (Across a life) – Pilinszky János
Egy exhumált tetem noteszéből (From The Notebook Of An Exhumed Corpse) – Sebestyén Péter
Egy fénykép hátlapjára (On The Back Of A Photograph) – Pilinszky János
Egy gyakorlat (An Exercise) – Fodor Ákos
Egy gyakorlat (mindennapi teszt-kérdés/2.) (Excercise (everyday test-question 2)) – Fodor Ákos
Egy harci Jézus-Mária (A fighting Jesus-and-Mary) – Ady Endre
Egy hellenista arab költő búcsúverse (Farewell poem of a Hellenist Arab bard) – Füst Milán
Egy jelenségre (On A Phenomenon) – Ferencz Győző
Egy kis etika (Some Ethics) – Fodor Ákos
Egy másik világ (Another world) – Weöres Sándor
Egy medúza szoknyája alatt (Under the Skirt of a Jellyfish) – Acsai Roland
Egy mondatban (In a phrase) – Kalász Orsolya
Egy ócska konflisban (In an Old Hansom-cab) – Ady Endre
Egy régi Kálvin-templomban (In an ancient Calvinist church) – Ady Endre
Egy románc szinopszisa (Synopsis Of A Romance) – Fodor Ákos
Egy szál kései virág Legeza Ilona sírjára (A Belated Flower For Ilona Legeza's Tomb) – Pintér Tibor
Egy szenvedély margójára (Onto The Margin Of A Passion) – Pilinszky János
Egy szép napon (One Day) – Pilinszky János
Egy szó (One Word) – Fodor Ákos
Egy titok margójára (Onto The Margin Of A Secret) – Pilinszky János
[Egy tökéletes] ([Not even those perfect]) – Fodor Ákos
Egy virtuózhoz (To a virtuoso ) – Fodor Ákos
Egy zseni fércművéről (About a genius' patchwork) – Fodor Ákos
Egy barackfára (The apricot-tree) – Illyés Gyula
Egy családregény vége (The end of a family story) – Nádas Péter
Egyéb nem (Nothing Else) – Szabó Lőrinc
Egyedül a tengerrel [video] (Alone by the sea) – Ady Endre
Egy gondolat bánt engemet... (One thought) – Petőfi Sándor
Egy gyógynövény-kert (A Garden of Medicinal Plants) – Kukorelly Endre
Egy hosszú kávé (A long coffee) – Parti Nagy Lajos
Egyirányú (One-way) – Kiss Judit Ágnes
Egy katonaének (Soldiers' Song) – Balassi Bálint
Egy katonaének, in laudem confiniorum - 'az „Csak búbánat” nótájára' (Soldiers’ song) – Balassi Bálint
Egy mondat a zsarnokságról (A sentence on tyranny) – Illyés Gyula
Egy nő (She loves me) – Esterházy Péter
Egyszer csak (Voices) – Mezei András
Egyszer. Mindig csak egyszer. (Once. Always Only Once.) – Hamvas Béla
Együgyű dal a feleségről (Of the wife: a dotty song) – Radnóti Miklós
Egy zsinagóga leírása (Description of a synagogue) – Kovács András Ferenc
Ein Traum (Ein Traum) – Sebestyén Péter
Éjszaka (Night) – Radnóti Miklós
Éjszaka (Night) – Bari Károly
Ekhnáton jegyzeteiből (From the notebooks of Akhenaton) – Nemes Nagy Ágnes
El kéne indulni (One ought to go) – Balla Zsófia
Elbocsátó, szép üzenet (A graceful message of dismissal, Letter of dismissal) – Ady Endre
Elég (Enough) – Pilinszky János
Elég egy oldalpillantás (A Side-Glance Is Enough) – Csukás, István
Elégia (Elegy) – Illyés Gyula
Elégia (Durva planéta) (Elegy (A rude planet)) – Petri György
Elégia és értekezés (Elegy and dissertation) – Petri György
eleinte (first) – Kiss Judit Ágnes
Élektra (Electra) – Petri György
Életfogytiglan (Life Sentence, For life) – Pilinszky János
Elfojtódás (Suppression) – Kölcsey Ferenc
Elhagyottak (The Forsaken) – Pintér Tibor
Élhettem volna gyönyörűen (I Could Have Lived Beautifully) – Ladányi Mihály
Elkészítési javaslat (Mode Of Preparation) – Fodor Ákos
Elmaradt Találkozás Pilinszky Jánossal (Meeting János Pilinszky Not Realized) – Kányádi Sándor
Előkészítő látogatás [video] (Preparatory Visit) – Kemény István
Előszó (Prologue) – Vörösmarty Mihály
Előszó (Foreword) – Karinthy Frigyes
(előszoba) ((hall)) – Benő Attila
Első ecloga (The first eclogue) – Radnóti Miklós
Emberek (Humans) – József Attila
Emberszag (The Smell of Humans) – Szép Ernő
Emeld be (Lift over) – Pintér Tibor
Emlék (Aj, feszeskemellü...) (A memory) – Radnóti Miklós
Emlékezés egy nyár-éjszakára (Memory Of A Summer Night) – Ady Endre
Emlékiratok könyve (A book of memories Péter Nádas) – Nádas Péter
Empátia (Empathy) – Fodor Ákos
Enciklikák (Encyclicals) – Sebestyén Péter
Ének három hangra (Song for three voices) – Hervay Gizella
Enyhülés (Patience and courage) – Arany János
Epilógus (Epilogue) – Kemény István
Epilógus (Epilogue) – Ladányi Mihály
Erdélyi töredék (Transylvanian fragment) – Kovács András Ferenc
Eredet (Genesis) – Sebestyén Péter
Eretnekek (Heretics) – Hervay Gizella
Erőltetett menet (Forced March, Deathmarch, Forced March) – Radnóti Miklós
Érted haragszom, nem ellened (Angry For And Not Against You) – József Attila
Érthetetlen kép (Baffling picture) – Kassák Lajos
És mosolygok (And I’ll Smile) – Demény Ottó
És Christophorus énekelt (And Christophorus sang) – Kovács András Ferenc
Esik (Raining) – Rakovszky Zsuzsa
Esőcsepp (Raindrop) – Szép Ernő
Esőfront (Rain-Front) – Tóth Imre
Este (Evening) – Ladányi Mihály
Esti imádság (Evening prayer) – Gergely Ágnes
Esti rigó (Evening Blackbird) – Hárs Ernő
Esti kérdés [video] (An Evening Question, Question At Night) – Babits Mihály
Esti sugárkoszorú (Evening Halo) – Tóth Árpád
Eszmélet (Consciousness, Consciousness) – József Attila
Étellel, csenddel... (With food, in silence...) – Hervay Gizella
Etűd (Etude) – Fodor Ákos
Eugène Boudin, strandfestő (Eugène Boudin, Beach Painter) – Kántor Péter
Európa (Europe) – Kosztolányi Dezső
Europink (Europink) – Parti Nagy Lajos
Eurydiké (Eurydice) – Beney Zsuzsa
Évszakok (Seasons) – Juhász Ferenc
Existentia (Existentia) – Weöres Sándor
Exit (Exit) – Sebestyén Péter
F ^
Fabula (The fable) – Pilinszky János
Fáj (Pain) – Choli Daróczi, József
Fájdalom (Pain) – Hervay Gizella
Fák (Winter trees, Winter trees, Winter trees) – Nemes Nagy Ágnes
Fa leszek, ha… (I’ll be a tree) – Petőfi Sándor
Fátyol (Veil) – Pilinszky János
Félelem (Fear) – Nemes Nagy Ágnes
Felelet (Answer) – Pilinszky János
Felemás őszi ének (Strange Autumn Lines) – Kányádi Sándor
Felhők (Clouds) – Weöres Sándor
Félig csókolt csók (A Partly Kissed Kiss, Half-kissed Kisses) – Ady Endre
Fenyegetés (Warning) – Sebestyén Péter
férfi (the man) – Röhrig Géza
Fiamnak (To my son) – Arany János
Figyelmeztet meztet (Warns arns) – Gergely Tamás
Figyelmeztető I. II. (Warning I. II.) – Pintér Tibor
Figyelmeztető táblácska (Warning sign) – Fodor Ákos
Film rövidre vágva* (Film Cut Short) – Pintér Tibor
Fogas kérdés (Hanging question) – Petri György
Főhajtás a második előtt (Obeisance To The Second) – Fodor Ákos
Fokról-fokra (Notch by notch) – Pilinszky János
Földrajz (Geography) – Tóth Imre
Fölszállott a páva… [video] (A peacock takes its perch) – Ady Endre
Föltámadás (Resurrection) – Orbán Ottó
Föltámadás után (After the resurrection) – Juhász Gyula
Föltámadott a tenger (The whole sea has revolted) – Petőfi Sándor
(Folyékony tükör) ((Liquid mirror)) – Benő Attila
Folyt. köv. (To be cont.) – Gyukics Gábor
Folytonosság (Continuity) – Kányádi Sándor
Forgandó szerencse (Wheel of Fortune) – Faludi Ferenc
Fragmentum (Fragment) – Kovács András Ferenc
Francia fogoly (The French Prisoner, The French Prisoner) – Pilinszky János
freskó (fresco) – Kiss Judit Ágnes
Füstbement terv (Plans gone up in smoke) – Petőfi Sándor
Futó bosszúság (Hasty annoyance) – Fodor Ákos
G ^
H ^
Ha a halál is ilyen volna csak... (If death would only be like this) – Reményik Sándor
Ha arra ébredsz (If You Wake Up) – Podolszki József
Ha elhagysz (If You Leave Me) – József Attila
Ha igaz az (If it's true) – Pintér Tibor
[ha közelebb van] ([if it is closer]) – Fodor Ákos
Ha vihar jő a magasból* (Storm from the far heights) – Weöres Sándor
Háború (War) – Fodor Ákos
Háborús napló (War Diary, War Diary) – Radnóti Miklós
Hagyaték (Legacy) – Pintér Tibor
Haiku-rondó (Haiku-Rondeau) – Fodor Ákos
Haikuk egy kellemetlen vasárnapon [video] (Haiku for an unpleasant Sunday) – Sebestyén Péter
Haikuk Musashi Úr arany-éveiből [video] (Haiku from Lord Musashi's golden years) – Sebestyén Péter
Haikuk Musashi Úr nyugtalan délutánján [video] (Haiku from Lord Musashi's restless afternoon) – Sebestyén Péter
Haikuk tengerszürkében (Haiku grey as the sea) – Sebestyén Péter
Hajnal (Dawn) – Szilágyi Domokos
Hajnal felé egy déli városban (Dawn In A Southern Town) – Kányádi Sándor
Hajnalban kel föl, mint a pékek (She rises at dawn like the bakers) – József Attila
Hajnali imádság (Dawn prayer) – Somlyó Zoltán
Hajnali kút (Dawn well) – Acsai Roland
Hajnali részegség [video] (Daybreak drunkenness, Dawnstruck) – Kosztolányi Dezső
Halak sírása (The tears of fish) – Pásztor Béla
Halak a hálóban (Fish in the net) – Pilinszky János
Halál házasító (részletek) (The marriage of death (details)) – Szabédi László
Halálos villanella (Deathly Villanelle) – Kiss Judit Ágnes
Hálám jeléül (Distinction) – Emőd Tamás
Halárus (The Fishmonger) – G. István László
Halk, talmi vers az irodalom házához (Quiet sham address to the house of literature) – Parti Nagy Lajos
Halottak napja (All Souls' Day) – Baka István
Halotti beszéd (Funeral Oration) – Márai Sándor
Halotti beszéd (Funeral oration, Necrology) – Kosztolányi Dezső
Halotti beszéd és könyörgés (1192–1195 között) (Funeral oration (cca. 1200)) – Nyelvemlékek
Halottvivők éneke (Pallbearers's song) – Csanádi Imre
Hamlet elkallódott monológja (Hamlet's lost monologue) – Kálnoky László
(Hamurétegek) ((Ash-layers)) – Benő Attila
Hangyaboly (13. fejezet) (The ant heap a novel (13.), The ant heap a novel) – Kaffka Margit
Hans Bülow mesterét, Liszt Ferencet hallgatja (Hans Bülow Is Listening To His Master, Ferenc Liszt) – Sebestyén Péter
Hanyas vagy? [video] (What are you?) – Szilágyi György
Harangjáték (A chime of bells) – Juhász Gyula
Harbach 1944 (Harbach 1944) – Pilinszky János
Harmadik ecloga (The third eclogue) – Radnóti Miklós
Harmadnapon (On The Third Day) – Pilinszky János
Harmonia Cælestis (141) (Harmonia Cælestis (141)) – Esterházy Péter
Harmonia Cælestis (172) (Harmonia Cælestis (172)) – Esterházy Péter
Három őszi könnycsepp [video] (Autumn prayer) – Ady Endre
Három Ifjú Éneke (The Song of Three Youths) – Borbély Szilárd
Hárun ar-Rasid (Harun ar-Rasid) – Fodor Ákos
Háry János bordala (János Háry's Drinking Song) – Baka István
Határok (Borders) – Szilágyi Domokos
Határtalan (Borderless) – Gergely Tamás
Havak éve (The year of snows) – Tóth Krisztina
Hazajöttél, a szonettek meg strandra mentek (You’ve come home, and the sonnets all went to the beach) – Parti Nagy Lajos
Házassági emlék-mű (Matrimonial memorial ) – Fodor Ákos
Házasságterápia (Marriage therapy, Marriage therapy) – Petri György
Hazatérés (Going Home) – Károlyi Amy
Hegeso sírja (The tomb of Hegeso) – Babits Mihály
Héja-nász az avaron (Hawk mating on the fallen leaves) – Ady Endre
Hely és idő (Space And Time) – Sebestyén Péter
Hét krajcár (Seven Pennies) – Móricz Zsigmond
Hetedik ecloga (The Seventh Eclogue, The Seventh Eclogue) – Radnóti Miklós
Hetedik szimfónia (The seventh symphony) – Weöres Sándor
Hetvenkettő (Seventy-two) – Márai Sándor
Hiába kísértsz hófehéren (In Vain YouTempt me, All Dressed in White) – Ady Endre
Hiány (Absence) – Pintér Tibor
Hibernitia felett a hegyen (Above Hibernitia On The Mountain) – Sebestyén Péter
Híd (Bridge) – Demény Ottó
Hideg szél (Cold Wind) – Pilinszky János
Higiéné (Hygiene) – Fodor Ákos
Himnusz (Hymn) – Kölcsey Ferenc
Himnusz a békéről (Hymn About Peace) – Radnóti Miklós
(Hiteltelenség) ((Discredited)) – Benő Attila
Hívogató (An invitation) – Tóth Árpád
(Snow) – Orbán Ottó
Hó a hegyeken (Snow on the heights) – Sík Sándor
(hófolt) ((snow-patch)) – Benő Attila
Hogy elérjek a napsütötte sávig… [video] (To reach the sunlit path) – Petri György
Hogy tűz ne hulljon (Saving the sodomites) – Székely Magda
Hogyan vártalak? (How did I await you?) – Beney Zsuzsa
Hogy Júliára talála így köszöne neki (When he met Julia, he greeted her thus) – Balassi Bálint
Hold és tanya (Moon and farmstead) – Weöres Sándor
Holdbanán (Bananamoon) – Parti Nagy Lajos
Hölderlin (Hölderlin) – Pilinszky János
Holdfényt vetettem* (Sowing & reaping) – Weöres Sándor
Holdtölte (Full Moon) – Kassák Lajos
Homlokom lassan leáldoz (My brow gradually sinks) – Szép Ernő
Hommage à Isaac Newton (Hommage à Isaac Newton) – Pilinszky János
(homok-történelem) ((sand-history)) – Benő Attila
Horác (Horace) – Berzsenyi Dániel
Horgodra tűztél, uram (You've Stuck Me on Your Hook, oh Lord) – Petri György
Hosszú az Úristen (How long the Lord) – József Attila
Hullik a hajnal mint a haj (The dawn falls like hair) – Hervay Gizella
Hunyhat a máglya (The Fire May Wither) – Ady Endre
Hűség (Faith) – Tóth Judit (Judit Guillaume)
Húsz év múlva (Twenty years later, Twenty Years On) – Vajda János
I ^
Ibn Ámár Ál-Ándálúzi (Ibn Amar Al-Andalusia) – Faludy György
Idegen sírok közt (Among the graves of strangers) – Juhász Gyula
Idegenből (From Abroad) – Kiss Judit Ágnes
Időjárási helyzetkép (Weather report) – Fodor Ákos
Igen, a lomb (Yes, The Leaves) – Pilinszky János
Így döntöttem! (This I decided!) – Szabó Lőrinc
Ikarosz [video] (Icarus) – Sebestyén Péter
Ikerbátyám (My older twin brother) – Bella István
ili (ili) – Röhrig Géza
Ima Baál istenhez (Prayer to God Baal) – Ady Endre
Imátlan ima (Prayerless Prayer) – Devecseri Gábor
Ime, hát megleltem hazámat [video] (And So I've Found My Native Country…, Behold I have found my land...) – József Attila
Impromptu (Impromptu) – Pilinszky János
Impromptu (Impromptu) – Fodor Ákos
In cognito (Incognito) – Páskándi Géza
In memoriam Dr. K. H. G. (In Memoriam Prof. K. H. G.) – Örkény István
In memoriam F. M. Dosztojevszkij (In Memoriam F. M. Dostoyevsky) – Pilinszky János
In memoriam Kondor Béla (In Memoriam Béla Kondor) – Sebestyén Péter
In memoriam P. T. (In Memoriam P. T.) – N. Ullrich Katalin
In modo d'una marcia (In Modo d'Una Marcia) – Baka István
Indiánok és a halál (Indians And Death) – Pásztor Béla
Infinitívusz (Infinitive) – Pilinszky János
Intelem (Admonition) – Pilinszky János
Introitusz (Introitus) – Pilinszky János
(irány) ((direction)) – Benő Attila
Írás a palackban (Message in a Bottle) – Emőd Tamás
Irrationale (Irrationale) – Szabédi László
Isten törött csellója, hallgatok (I, God's broken cello, shall be silent) – Tóth Árpád
Isten háta mögött (Behind God’s Back) – Kányádi Sándor
Istenről (About God) – Nemes Nagy Ágnes
Ítélet (Verdict) – Fodor Ákos
Itt (Roads) – Mezei András
itt álltak tegnap (they stood here yesterday) – Pintér Tibor
Itt és most (Here and now) – Pilinszky János
Itt kezdődik (That's Where It Starts, Starting point) – Demény Ottó
Itt van az ősz, itt van újra (Fall is again, fall is here) – Petőfi Sándor
Izolda levele (Isolde's Letter) – Baka István
J ^
K ^
K. S. - Emlékkoncert (K. S. – Memorial concert) – Fodor Ákos
Kaleidoszkóp (Kaleidoscope) – Demény Ottó
[Kapaszkodókat] ([We’re making] ) – Fodor Ákos
Karácsony (Harang csendül) (Christmas (Church Bells Chiming...)) – Ady Endre
Karácsonyi szekvenciák (Sequences of Christmas) – Borbély Szilárd
(karantén) ((quarantine)) – Benő Attila
Karóval jöttél (No flowers, but a spike...) – József Attila
Katicabogaramról (About My Ladybird) – Eörsi István
Kavics (Pebble) – Fodor Ákos
Kedvesebb hazát (Dearer Homeland) – Ladányi Mihály
Kegy (Grace) – Petri György
Kegyelem (Grace) – Mezei András
Kegyelem (Grace) – Pilinszky János
kék (blue) – Röhrig Géza
Kék szemek (Blue eyes) – Mezei András
Kék szín (The Color Blue) – Kukorelly Endre
Kelet-európai triptichon (East Europe Triptych) – Tóth Krisztina
Képek (Pictures) – Beney Zsuzsa
Kérdés (Question) – Pilinszky János
Keret és tükör (Frame and Mirror) – Kukorelly Endre
Kérvény (Petition) – Kornis Mihály
Kérvény [video] (Application) – Szilágyi Domokos
Kései sirató (Belated Lament) – József Attila
Keserű (Bitter) – József Attila
Keserű pohár (A bitter cup) – Vörösmarty Mihály
Keskeny ágy a tavon (Narrow bed on the lake) – Gyukics Gábor
Keskeny határ (Narrow border) – Bene Zoltán
Keskeny út, széles út* (Narrow way, big wide way) – Weöres Sándor
Késői ősz (Late Autumn) – Rafi Lajos
Kész (Done) – Pintér Tibor
Kész a leltár (Inventory Closed) – József Attila
Két arckép (Two Portraits) – Pilinszky János
Két hang (Two voices) – Győrffy Ákos
Két karodban (In your arms) – Radnóti Miklós
Két miniatűr (Two miniatures) – Hervay Gizella
Két vélemény (Two Opinions) – Birtalan Balázs
Két hexameter (Two Hexameters) – József Attila
Kétsoros (In Two Lines) – Sebestyén Péter
Kettesben önmagammal (Private With Myself, Tete-á-tete With Myself) – Váci Mihály
Kettő (Two) – Pilinszky János
Kezdetben van (In the beginning) – Hárs Ernő
Keze nedves kavics… (His hands are…) – Gyukics Gábor
Kezed, kezem (Your Hand, My Hand) – Pilinszky János
Ki egyszer elveszett (For one once lost) – Hárs Ernő
Ki minek gondol, az vagyok annak...* (How each perceives me, so I am to him…) – Weöres Sándor
Ki-be ugrál… (My Eyes Jump In and Out…) – József Attila
Kiáltozás (The Scream) – József Attila
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott (He pleads for forgiveness before his intended marriage) – Balassi Bálint
Kiben örül, hogy megszabadult a szerelemtől (In which he rejoices over having discarded love) – Balassi Bálint
Kihűlt világ (Cooled world) – Pilinszky János
(kilátás) ((view)) – Benő Attila
Kimerítő feltámadás (Resurrection) – Tóth Judit (Judit Guillaume)
Kis majom (Little Monkey) – Kemény István
Kis nyelvtan (A bit of grammar) – Radnóti Miklós
Kis éjizene (Eine kleine Nachtmusik) – Pilinszky János
Kísértések (Temptations) – Sebestyén Péter
[Kit, mit nem volnál] ([Who- and whatever]) – Fodor Ákos
Kívánság (Wish) – Kányádi Sándor
Ki viszi át a Szerelmet (Who Will Take Love) – Nagy László
Klárisok (Beads) – József Attila
Kőbölcsőm körül (Around my stony cradle) – Orbán Ottó
Kocsi-út az éjszakában (Night Wagon) – Ady Endre
(Kódex) ((Codex)) – Benő Attila
Kolozsvári éjjel (Night in Kolozsvár) – Áprily Lajos
Költemény (A Piece Of Poetry) – Pilinszky János
Költészetem (My Poetry) – Kassák Lajos
Költészettankák (Poetry tankas) – Kovács András Ferenc
Koncert (Concert) – Juhász Gyula
Könnyű, fehér ruhában (Dressed in flimsy white) – József Attila
Konstancinápoly (Constantinapole) – Csokonai Vitéz Mihály
Könyörög Istennek, hogy bujdosásában... (To merciful God, that he might condescend to protect him in his hiding and that he might extend further grace unto him) – Balassi Bálint
(könyv) ((book)) – Benő Attila
Kopogtatás nélkül (Without Knocking) – József Attila
Körúti hajnal (Boulevard dawn) – Tóth Árpád
Kosmopolita költészet (Cosmopolitan poetry) – Arany János
Köszönöm, köszönöm, köszönöm (My thanks to Thee) – Ady Endre
Kőtábla (Tablets of stone) – Székely Magda
Kotyogó-kő egy korsóban (Rattling-pebble in a jar) – Tandori Dezső
Közös ebéd (Lunching in Common) – G. István László
Között (Between) – Nemes Nagy Ágnes
Kráter (Crater) – Pilinszky János
Krisztus-kereszt az erdőn (Christ-cross in the forest) – Ady Endre
Krúdy Gyula (For Gyula Krúdy) – Kosztolányi Dezső
Kuli (Coolie) – Weöres Sándor
Különbség (Difference) – Pilinszky János
Különitélet (Private Judgement) – Pilinszky János
Külvárosi éj (Night on the Outskirts, Night in the suburbs) – József Attila
Kutya (Dog) – Baka István
L ^
Lábujjhegyen (On tip-toe) – Beney Zsuzsa
Lángok lobognak (Flames fluttering... ) – Radnóti Miklós
Lassú égés (Slow burning) – Gyukics Gábor
Látod a tárgyakat (You See Objects) – Pintér Tibor
Lázár (Lazarus) – Nemes Nagy Ágnes
Léda a hajón (Leda on the Boat) – Ady Endre
Léda ajkai között (Between Leda's lips) – Ady Endre
Lege artis (Lege artis) – Sebestyén Péter
Legtisztább emlékem (My most vivid memory) – Demény Ottó
Légy jó mindhalálig (Be faithful unto death - From Chapter II) – Móricz Zsigmond
Lehetőség-vizsgálat [video] (Possibility test* (detail)) – Erdély, Miklós
Lelet (Finds) – Rab Zsuzsa
[Lelkem kiszikkadt mezején...] ((I'm searching parched fields…)) – Babits Mihály
Leltár (Inventory) – Sebestyén Péter
Lement a nap (The sun went down) – Nemes Nagy Ágnes
Letészem a lantot [video] (I lay down the lyre) – Arany János
Levél a hitveshez (Letter To My Wife) – Radnóti Miklós
[Levél vagyok] ([I’m a letter]) – Fodor Ákos
Levelek és emberek (Of Leaves and Lives) – N. Ullrich Katalin
Lidércnyomás (Nightmare) – Kosztolányi Dezső
Limes (Limit) – Sebestyén Péter
Liszt Ferenc éjszakája a Hal téri házban (Franz Liszt Spends a Night above the Fishmarket) – Baka István
Liszt Ferenchez (To Ferencz Liszt) – Vörösmarty Mihály
Lódenkabát Keleteurópa szegén (A Trenchcoat on Eastern Europe's Nail) – Hervay Gizella
Lomtalanítás (Junk clearing) – Kiss Judit Ágnes
Love story (Részlet a Vakvágta c. versből) (Love Story (two lines from the poem 'Vakvágta')) – Fodor Ákos
lujo (lujo) – Röhrig Géza
M ^
Madár (Bird) – Nemes Nagy Ágnes
Madrigál-féle (Like a madrigal) – Heltai Jenő
Madrigálszezon (Madrigalseason) – Kovács András Ferenc
Magadnak felelj (Answer yourself ) – Fodor Ákos
Magamhoz (To Myself) – Pilinszky János
Magánhalott (Private dead) – Gyukics Gábor
Magányos éjszakai csavargás (A solitary night ramble) – Szép Ernő
(magasban) ((high up)) – Benő Attila
Magyar fa sorsa (The fate of the hungarian tree) – Ady Endre
Magyar jakobinus dala (Hungarian jacobin song) – Ady Endre
Magyarok (Hungarians) – Weöres Sándor
Magyarország, a határon (At the Hungarian border) – Faludy György
Majd elnézem (And I'll Watch) – Pilinszky János
Majomország [video] (Monkeyland) – Weöres Sándor
Májusi súlytalanság (The weightlessness of May) – Hárs Ernő
Mama (Mother, Mama) – József Attila
Mandelstam a kerítésnél (Mandelstam by the Fence) – Faludy György
(Már réges-rég...) ((It came to me…)) – József Attila
Maradj velem (Stay With Me) – Rafi Lajos
Marasztaló (Begging To Stay) – Rafi Lajos
Március (March) – József Attila
Március (March in Transilvania) – Áprily Lajos
Márciusban a mólón (March On The Pier) – Birtalan Balázs
Marcus Aurelius (Marcus Aurelius) – Kosztolányi Dezső
Mári néninek (To Aunt Mári) – Pilinszky János
Mária (Mary) – Radnóti Miklós
Mártír (The Pyre, Martyr) – Székely Magda
Második bornholmi elégia [video] (Second Bornholm Elegy) – Sebestyén Péter
Második ecloga (The second eclogue) – Radnóti Miklós
Második énem (My Other Self) – Rafi Lajos
(másvilágok) ((otherworlds)) – Benő Attila
Mécsvivő ember (Rayflower) – Weöres Sándor
Meditáció (Meditation) – Ladányi Mihály
Meg akarlak tartani (I Want to Keep You) – Ady Endre
Még nem elég! (Not Yet Enough) – Váci Mihály
Megátalkodottság (Cussedness) – Fodor Ákos
Még egyszer Lillához (Once more to Lilla) – Csokonai Vitéz Mihály
(Megérkezés) ((Arrival)) – Benő Attila
Meghalni (To die) – Weöres Sándor
Mégis (Still) – Pilinszky János
(megkésett tavasz) ((belated spring)) – Benő Attila
Megkövült virág (Petrified flower) – Gyukics Gábor
Megmaradás (Persistence) – Páskándi Géza
Megölt szerelem sírkövére (Epitaph for a killed love) – Juhász Gyula
Mégse (And Yet) – Pilinszky János
(megszólalás) ((saying something)) – Benő Attila
Megtalált karaván-napló (A found caravan journal) – Illyés Gyula
Megtanulni élni (Learning to Live) – Kántor Péter
Megvakulok? (Losing my sight? ) – Faludy György
Merre, hogyan? (Where And How?) – Pilinszky János
Mert engem szeretsz (Because you love me, Because you love me) – Ady Endre
Mért is tettem? (Why did I?) – Ady Endre
Mert szemben ülsz velem... [video] (Because we're seated facing…) – Illyés Gyula
Merülő Saturnus (Saturn sinking) – Weöres Sándor
Mese (Fable) – Ladányi Mihály
Mese (A Tale) – Juhász Gyula
Mese arról, ki hogyan szeret [video] (A Tale About How People Love) – Somlyó György
Meseország [video] (Fairyland) – Ladányi Mihály
Metafora (Metaphor) – Petrőczi Éva
Metaoptika (ha közelebb van) (Metaoptic (if it is closer)) – Fodor Ákos
Metaoptika (Némelyik árnyék) (Metaoptic) – Fodor Ákos
Metronóm (Metronome) – Pilinszky János
Metszet (Engraving) – Kányádi Sándor
Mezítlábas Psyché (Barefooted Psyche) – Tóth Imre
Mi és ők (We and They) – Pilinszky János
Mi lesz ebből? (What will come of this?) – Dsida Jenő
|Mi volnék?| (The four elements) – Weöres Sándor
Miatyánk (Our Father) – Rab Zsuzsa
Michelangelo utolsó imája (Michelangelo’s final prayer) – Faludy György
Mielőtt (Before) – Pilinszky János
Miért (Why) – Károlyi Amy
Miért? (But why?) – Tóth Árpád
Mikes (Mikes*) – Lévay József
Mikor szülőföldje határát megpillantja (Catching Sight Of His Homeland) – Kányádi Sándor
Mikor az uccán átment a kedves (When my dear one crossed the street) – József Attila
Milyen felemás (How Ambivalent) – Pilinszky János
Milyen jó lenne nem ütni vissza (Not To Hit Back) – József Attila
Milyen volt… [video] (No more can I recall, What was her blondness like?) – Juhász Gyula
Minden lélekzetvétel (Every Breath) – Pilinszky János
Mindig van remény (There’s always hope) – Örkény István
Mindkettő emberül (Both manfully) – Baranyi Ferenc
Minek nevezzelek? (WHAT SHALL I CALL YOU?) – Petőfi Sándor
Mint a bika (The bull) – Radnóti Miklós
Mint aki (Like someone) – Nemes Nagy Ágnes
Mire jó a tenger (What the sea is good for) – Kukorelly Endre
Mire megjössz (By the Time You Come) – Pilinszky János
Miserere (Miserere) – Tóth Krisztina
Mit kell tudnia istennek? (What Does God Need to Know?) – Kántor Péter
Mogorva az ég [video] (The Sky Is Sullen) – Pintér Tibor
Mögöttem a múlt (Blue woodlands of the past) – Petőfi Sándor
Mohács (Mohacs Field*) – Kisfaludy Károly
Mondd, mit érlel… (What Will Become of Him..., Tell me what lies in store for a man...) – József Attila
Mondogatnivaló (To Be Said Over and Over Again) – Petri György
Monológ életre halálra (Monologue on Life and Death) – Faludy György
Morning smile (Reggeli mosoly) – Fodor Ákos
Mosoly (Smile) – Petri György
Mostan színes tintákról álmodom (I dream of coloured inks. Of every kind., I’m dreaming of coloured inks) – Kosztolányi Dezső
Most harminckét éves vagyok (I’m thirty-two years old) – Kosztolányi Dezső
Mottó (Motto) – Fésűs Éva
Mozart-kontakt (Mozart-contact) – Fodor Ákos
(mozi) ((movie)) – Benő Attila
Műhely-haiku (Workshop-haiku) – Fodor Ákos
Műkő és homok (Fake Stone And Sand) – Károlyi Amy
Műmenyasszony és twist-pulóver (Bride-Mannequin and Twist-Pullover) – Parti Nagy Lajos
Musashi Úr a kolostorban [video] (Lord Musashi in the monastery) – Sebestyén Péter
Musashi úr hazatér (Lord Musashi returns home) – Sebestyén Péter
Musashi Úr kilenc halála [video] (The nine deaths of Lord Musashi) – Sebestyén Péter
N ^
Nagycsütörtök (Maundy Thursday) – Dsida Jenő
Nagy Imréről (On Imre Nagy) – Petri György
Nagyon fáj (It hurts so much, It deeply hurts) – József Attila
Nagyvárosi ikonok (Big City Icons) – Pilinszky János
(napforduló) ((solstice)) – Benő Attila
Napoleonhoz (To Napoleon) – Berzsenyi Dániel
(navigare neszesszer est) ((navigare necessaire est)) – Parti Nagy Lajos
Ne hidd! [video] (The Truth) – Szép Ernő
(Ne légy szeles…) ((Don't be hasty...)) – József Attila
Nefelejcs (Forget-me-not) – Szabó Lőrinc
Ne féljetek (Be Not Afraid) – Jókai Anna
Negyedik ecloga (The fourth eclogue) – Radnóti Miklós
Négysoros (Quatrain) – Pilinszky János
Néhai Vajda János (The late Janos Vajda) – Ady Endre
Neked (To You) – Pintér Tibor
Nem mehetek hozzád [video] (I cannot come to you) – Ady Endre
Nem mozdul (Not moving) – Győrffy Ákos
Nem tudhatom… (I cannot know…, I know not what…, How others see..) – Radnóti Miklós
…/Nem túl távol/ (... /Not too far/) – Pintér Tibor
Nem a végső perc (It's Not The Final Moment) – Beney Zsuzsa
Nem emel föl (Not lifted up by anyone) – József Attila
Nem én kiáltok (No Shriek of Mine) – József Attila
Német zsoldosdal (The Germans’ mercenaries) – Faludy György
Nemzeti dal (National Song) – Petőfi Sándor
Nép & szabadság (Masses & freedom) – Fodor Ákos
Nevelési tanácsadó (Educational Guidance) – Fodor Ákos
New Age (New Age) – Fodor Ákos
Nézz, Drágám, kincseimre (Behold my Treasures, Darling) – Ady Endre
Nihil (Nihil) – Karinthy Frigyes
Nincs egyéb örömöm (No Other Joy Have I, No Other Joy is Mine) – Szép Ernő
Noé bárkája felé (Towards Noah's Ark) – Kányádi Sándor
Norvég leányok [video] (Norwegian Girls) – Weöres Sándor
Novemberi ég alatt (Under November skies) – Illyés Gyula
Nudista strandon (At a nudist beach) – Utassy József
Nyár (Summer) – Rafi Lajos
Nyár, némafilm (Summer, silent film) – Parti Nagy Lajos
Nyelvtanlecke (Grammar lesson) – Kovács András Ferenc
Nyolc sor (Eight lines) – Ladányi Mihály
Nyolcadik ecloga (The Eighth Eclogue) – Radnóti Miklós
Nyujtózás (Stretching) – Szép Ernő
O ^
Ó én szeretem a bús pesti népet (Oh, how I love the sad people of Pest...) – Kosztolányi Dezső
Ó, mért oly későn... (Oh why so late...) – Kiss József
Ó, régi börtönök (Oh, ancient prisons, Old prisons, O ancient prisons) – Radnóti Miklós
Óda (Ode, Ode, Ode) – József Attila
Óda egy hivatalba lépő afgán miniszterhez (Ode to an afghan minister assuming office) – Illyés Gyula
Óhaj (Wish) – Sebestyén Péter
Október, délután (Afternoon, october) – Radnóti Miklós
Oldódó jelenlét (A dissolving presence) – Weöres Sándor
[Oldódó képed] ([Your melting image]) – Fodor Ákos
Olyan világban éltem (I Lived In A World) – Kálnoky László
Ómagyar Mária-siralom (Íródott: 1300 körül) (The lament of Mary) – Nyelvemlékek
Omega (Omega) – Pilinszky János
Önarckép 1944-ből (Self-portrait 1944) – Pilinszky János
Optimizmus (Optimism) – Ladányi Mihály
Öreg színész (The old player) – Juhász Gyula
Öregek könyve (részlet) [video] (Book Of The Old (detail)) – Szilágyi Domokos
Öregség (Old Age) – Füst Milán
Öregség (2.) (Old-Age (2.)) – Fodor Ákos
Öreg szerelmesek (Old Lovers) – Orbán Ottó
Őrizem a szemed [video] (I guard your eyes, I watch over your eyes) – Ady Endre
Örmény sírkövek (Armenian Gravestones) – Kányádi Sándor
Örök pillanat (Eternal moment) – Weöres Sándor
Öröklét (Eternity, Eternity, Eternal life) – Weöres Sándor
Örökmozgó (Perpetuum Mobile) – Pilinszky János
Örömök (Joys) – Cseke Gábor
Orpheus (Orpheus) – Beney Zsuzsa
Orpheus útja (The way of Orpheus) – Beney Zsuzsa
Ősszel [video] (In autumn) – Arany János
Ősz (Fall) – Ratkó József
Ősz (Autumn) – József Attila
Ősz és tavasz között (Between autumn and spring) – Babits Mihály
Őszi anzix (Autumn Card) – Sebestyén Péter
Őszi madrigál (A madrigal for autumn) – Hárs Ernő
Őszi rózsa (Rose of autumn) – Reviczky Gyula
Őszi tájék (An autumn reverie) – Vajda János
Őszi vázlat (Autumn Sketch) – Pilinszky János
Őszi levélke Balla Zsófiának (Autumn leaflet to Zsófia Balla) – Kovács András Ferenc
Őszi reggeli (Autumn breakfast, Breakfast in autumn) – Kosztolányi Dezső
Ötödik ecloga (The fifth eclogue) – Radnóti Miklós
Otthagyott városomban (In my abandoned city) – Rab Zsuzsa
Övön alul (Below the belt) – Szilágyi Domokos
Özvegy a villamosban (Widow in the tram) – Kosztolányi Dezső
P ^
R ^
S ^
S. W.-hez (To S. W.) – Pilinszky János
Sánta Vénusz (Lame Venus) – Páskándi Géza
Sárga füvek (Yellow Grass) – József Attila
Sárkány-paripa (The dragon – steed) – Weöres Sándor
Sárkányölés (Dragon slaying) – Jékely Zoltán
Sas (Eagle) – József Attila
Scriptum (részletek) (Scriptum (details)) – Károlyi Amy
Sem emlék sem varázslat (Neither memories nor magic) – Radnóti Miklós
Semmi (Nothing) – József Attila
Semmiért egészen (Entirely And For Nothing) – Szabó Lőrinc
Senkid, barátod (No Kin of Yours, Just A Friend) – Csoóri Sándor
Senkiföldrajz (No man’s landscape) – Kovács András Ferenc
Sétálnak, kiülnek a parkba (They Take a Walk, they Sit in the Park) – Kukorelly Endre
Sír (a) felirat (Crying Epitaph) – Rejtő Jenő
Siralmas énnéköm... (How woeful ‘tis for me…) – Bornemisza Péter
Siremlék (Memorial) – Babits Mihály
Sírfelirat (Epitaph) – Beney Zsuzsa
Sírkő helyett (Instead of a tombstone) – Ország-Land, Thomas
Soha mégegy kert (Never again another garden) – Weöres Sándor
Sóhaj (Sigh) – Fodor Ákos
Sokféle városom (My Manifold City) – Gömöri György
Sorakozó (Line-up) – Sebestyén Péter
Sors, nyiss nekem tért... (Fate, give me space) – Petőfi Sándor
Sorstalanság (Fateless) – Kertész Imre
Sötét hintó jön (The Black Landau) – Szép Ernő
Sötétség (Darkness) – Beney Zsuzsa
Stigmák (Stigmas) – Pintér Tibor
Struggle for life (Struggle for life) – Karinthy Frigyes
Summa (Summa) – Fodor Ákos
Suttogás a sötétben (Whisper in the dark) – Weöres Sándor
Szabadság (Freedom) – Fodor Ákos
Szabadság, szerelem (Freedom and love) – Petőfi Sándor
Szakadék (Precipice) – Székely Magda
(Szállj költemény…) ((Do fly, my verse…)) – József Attila
Számlálgatom... (Counting...) – Reviczky Gyula
Számok (Statistic) – Mezei András
Szárny nélkül (Wingless) – Weöres Sándor
Szavak (Words) – Juhász Gyula
Szegény Yorick (Poor Yorick) – Kormos István
Szegényember balladája (Ballad of a poor man) – József Attila
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor (Susie's lament for Johnny) – Csokonai Vitéz Mihály
(Szél-futamok) ((Windblown lines)) – Benő Attila
Szelíd fohász (Gentle Prayer) – Kányádi Sándor
Szelíden, mint a szél (Gently As The Breeze) – Váci Mihály
Szemelvény a Nagy Receptkönyvből (Quoted From The Great Cookbook) – Fodor Ákos
(szemtenger) ((eye-sea)) – Jász Attila
Széndioxid (Carbon Dioxide) – Nemes Nagy Ágnes
Szent Margit legendája (Legend of Saint Margaret) – Ady Endre
Szent együgyűség (Sacred simplicity) – Határ Győző
Szentpéterváron újra (Back in St Petersburg) – Baka István
Szép vagy (You're beautiful) – Ladányi Mihály
Szép Ilonka (Szép Ilonka) – Vörösmarty Mihály
Szeptember (September, September) – Pilinszky János
Szeptember elején (Early September) – Kosztolányi Dezső
Szeptemberi áhítat (Pieties for September) – Kosztolányi Dezső
Szeptember végén [video] (End of September) – Petőfi Sándor
Szerelem (Love) – Déry Tibor
Szerelem (Love) – Fodor Ákos
Szerelem (Love in Auschwitz) – Mezei András
Szerelem, 1959 (Love, 1959) – Hervay Gizella
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz (Love song to the foal-hide flask) – Csokonai Vitéz Mihály
Szerelmes vers (Love poem) – Faludy György
Szerelmi ciklus 1927-28-ból 1. (Love cycle 1927-28 1.) – Radnóti Miklós
Szerelmi öngyilkosság (Suicide of love) – Karinthy Frigyes
Szeress engem, Istenem (Love me, my God) – Ady Endre
Szeretlek (I love you) – Szabó Lőrinc
[Szeretlek, mondom.] ([I love you, I say.]) – Fodor Ákos
Szeretném, ha szeretnének [video] (I want to be loved) – Ady Endre
Szeretők (Lovers) – Petri György
Szerkezet (Structure) – Pintér Tibor
[Széthulltam] ([I fell apart] ) – Tandori Dezső
Szikvója-erdő (Sequoia forest) – Nemes Nagy Ágnes
Szindbád (The adventures of Sindbad) – Krúdy Gyula
Szindbád - Rozina (The adventures of Sindbad - Rozina) – Krúdy Gyula
Színek és évek (Colours and years) – Kaffka Margit
Szó (Word) – Károlyi Amy
Szó ((Ap)peal*) – Kiss Judit Ágnes
Szobrok (Statues) – Nemes Nagy Ágnes
Szociálpszichológiai axióma (Socialpsichological axiom) – Fodor Ákos
Szöcskék a harangon (Grashoppers on the bell) – Nagy László
Szondi két apródja (The two pages of Szondi) – Arany János
Szörnyű fegyver (Horrible Weapon) – Illyés Gyula
Szörnyű idő... (A time of fear) – Petőfi Sándor
Szösz néne (Túl a Maszat-hegyen. Muhi Andris és a pacák birodalma, részlet) (Old Missus Fluff) – Varró Dániel
Szózat (Appeal, Appeal) – Vörösmarty Mihály
Sztavrogin elköszön (Stavrogin Takes Leave) – Pilinszky János
Sztavrogin visszatér (Stavrogin Returns) – Pilinszky János
Születésnapomra (For My Birthday, For My Birthday) – József Attila
Szülőföldemen (My Birthplace) – Petőfi Sándor
Szvidrigajlov utolsó éjszakája (Svidrigailov's last night) – Kálnoky László
T ^
Tabernákulum (Tabernacle) – Pilinszky János
Tajtékos ég (Foamy sky, Clouded Sky, Foaming sky) – Radnóti Miklós
Találkozások (Encounters) – Pilinszky János
(Talán eltünök hirtelen...) ((Perhaps I’ll suddenly vanish…)) – József Attila
Táncdal (Dancing Song) – Weöres Sándor
Tanítás a szerelemről (A teaching about love) – Baranyi Ferenc
Tántorgó (Swagging) – Rab Zsuzsa
Tanuld meg ezt a versemet (Learn by Heart This Poem of Mine) – Faludy György
Tanuljunk idegen nyelveket! (Let’s Learn Foreign Languages) – Örkény István
Tanulni kell (One Must Learn) – Nemes Nagy Ágnes
Tanúvallomás (Testimony) – Mezei András
Tárgyeset (Objective Case) – Károlyi Amy
Társasélet (Social Life) – Fodor Ákos
Tartózkodó kérelem (Shy request) – Csokonai Vitéz Mihály
Tavaly, április (Last Year, April) – Tóth Imre
Tavasz (Spring) – Faludi Ferenc
Távolodóban (Drawing Off) – Kányádi Sándor
Te Deum (Te Deum) – Sík Sándor
Tedd a kezed (Lay Now Your Hand) – József Attila
Tegnap és ma (Yesterday & today) – Radnóti Miklós
Tegnapi tegnap siratása (Lament of yesterday's yesterday) – Ady Endre
Tekintet nélkül (Regardless) – Dsida Jenő
Tél lesz (The coming winter) – Petri György
Téli ég alatt (Winter Sky) – Pilinszky János
Téli út (Winter road) – Baka István
Télies (Wintry) – Pintér Tibor
Teljes zavar (Totally Confused) – Pintér Tibor
Temetés ősszel (Funeral In Autumn) – Pintér Tibor
(temetés után) ((after funeral)) – Benő Attila
Templomtorony (Church Tower) – Fodor Ákos
Tenger (The sea) – Szabó Lőrinc
Tengeri fű (Seaweed) – Orbán Ottó
Tenger Könnyek Csillaga (The Star of the Sea of Tears) – Borbély Szilárd
Tényvers (Haste) – Mezei András
Térden (On knees) – Nemes Nagy Ágnes
Terek (Spaces) – Pilinszky János
Teremtmények (Creatures) – Ladányi Mihály
Testamentum (Testamentum) – Baka István
Testvérek (Siblings) – Illyés Gyula
Tétova óda (A hesitant ode, Hesitant ode) – Radnóti Miklós
Thomas Mann üdvözlése (Welcome to Thomas Mann, Welcome for Thomas Mann) – József Attila
Tiltott csillagon (On a Forbidden Star) – Pilinszky János
Tiszta szívvel (With a pure heart, With a pure heart, With a pure heart, From a pure heart, With Pure Heart, With a pure heart) – József Attila
Titok (Secret) – Fodor Ákos
Titok (Secret) – Pilinszky János
Tíz év után (A decade later) – Balla Zsófia
Több ismeretlenes álom (Dream with several unknown factors) – Kemény István
Többé sohasem (Never again) – Reményik Sándor
Töredék (Fragment) – Radnóti Miklós
Töredék (Örökkön…) (Fragment (All The Time…)) – József Attila
Torony és tövis (Tower and thorn) – Kovács András Ferenc
Torzó - 1992 (Torso - 1992) – Kovács András Ferenc
Tóték (The flower show) – Örkény István
Trapéz és korlát (Trapeze and Parallel Bars) – Pilinszky János
Tudod, hogy nincs bocsánat (Mercy Denied Forever) – József Attila
Tudod... (You know...) – Kányádi Sándor
Tüdőgyúladásomról (On my pneumonia) – Csokonai Vitéz Mihály
Tudta? (Did you know?) – Grecsó Krisztián
Tükör előtt (In front of the mirror) – Nemes Nagy Ágnes
Túlcsorduló haiku: a szépségről (Exuberant Haiku: About Beauty) – Fodor Ákos
Tűz (Fire) – Nagy László
Tüzem, lobogóm (My fire, my blaze) – Utassy József
Tüzes seb vagyok (I am a Blazing Wound) – Ady Endre
U ^
V ^
Vad szirttetőn állunk (Standing on Top of the Wild Cliff) – Ady Endre
Vadászat, lagzi, télidő (Hunting, wedding, wintertime) – Kovács András Ferenc
Vadszőlő (Ivy) – Baka István
Vágy (Longing) – Kányádi Sándor
Vakvágta (Hell for leather) – Fodor Ákos
Valaki (Someone) – Pilinszky János
Valaki értem imádkozott [video] (Someone Said A Prayer For Me) – Reményik Sándor
Valaki jár a fák hegyén (Somebody Walks Atop The Trees) – Kányádi Sándor
Valaki követ álmodik (Someone is dreaming stones) – Kovács András Ferenc
Válasz Petőfinek (Reply to Petőfi) – Arany János
Választás (A choice) – Mezei András
Vallomás (Confession) – Heltai Jenő
Vallomás (Confession) – Fodor Ákos
Vallomás a városhoz (Confession To The City) – Csoóri Sándor
Válóok (A Ground For Divorce) – Sebestyén Péter
Van Gogh imája (Van Gogh's Prayer) – Pilinszky János
Van ilyen (That Happens) – Pilinszky János
[Van, ki gyorsan fut.] ([Some people run quickly.]) – Fodor Ákos
Város (City) – Bari Károly
Vasco Nùnez de Balboa kijut a Csendes-óceánhoz (Vasco Núnez de Balboa Reaches the Pacific Ocean) – Sebestyén Péter
Védd meg (Defend it) – Nemes Nagy Ágnes
Végkifejlet (Dénouement) – Pilinszky János
Végrendelet (A last testament) – Eötvös József
Végrendelet (Last Will) – Reményik Sándor
Végül (At last) – József Attila
Veled vagyok (I'm With You) – Kassák Lajos
Vén diák üdvözlete (An old pupil’s greeting) – Ady Endre
Venit summa dies... (Venit summa dies…) – Juhász Gyula
Vér és arany [video] (Blood and gold) – Ady Endre
Veresmart (Like a pregnant woman) – Radnóti Miklós
Vers cím nélkül (Untitled poem) – Szép Ernő
Versek a vers körül. Részletek. (Poems Around The Poem (Details)) – Kányádi Sándor
Vesztőhely télen (A Scaffold In Winter) – Pilinszky János
Vígrendeletek (Smilelast Wills) – Fodor Ákos
Vihar (Storm) – Nemes Nagy Ágnes
Vihar előtt (Before the storm) – Radnóti Miklós
Világlátott egérke (The little globe-trotting mouse) – Kányádi Sándor
Világot járó hideglelés (A Globe-Trotting Shudder) – Csoóri Sándor
Villamos-végállomás (Tram – Final Station) – Nemes Nagy Ágnes
Virágének (Love Song) – Tamkó Sirató Károly
Visszafele (Backwards) – Pilinszky János
Visszatekintés (Retrospect) – Arany János
Visszatér a múlt (Past Returns) – Petőcz András
Vizicsoda* (Water-miracle***) – Pintér Tibor
Vízkereszt előtt (Before Epiphany) – Sebestyén Péter
Vojtina ars poétikája (részlet) (Vojtina’s Ars Poetica (extract)) – Arany János
Volna még (Still There Would Be) – Kányádi Sándor
Vonzás (Attraction) – Pintér Tibor
Vörös havon (On Red Snow) – Pásztor Béla
W ^
X ^
Y ^
Z ^
Literature ::
Translation ::

minimap