This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Works

1 ^
2 ^
3 ^
6 ^
A ^
B ^
C ^
D ^
E ^
F ^
G ^
H ^
I ^
J ^
K ^
L ^
M ^
N ^
O ^
P ^
Pamięć (Czech, German, Hungarian) – Stasiuk, Andrzej
Pamiętnik z Powstania Warszawskiego (Slovak) – Białoszewski, Miron
Pamiętniki (Czech, Hungarian) – Pasek, Jan Chryzostom
Pan Cogito czyta gazetę (Czech, Spanish) – Herbert, Zbigniew
Pan Cogito i litera Pisma (Hungarian) – Kwiatkowski, Grzegorz
Pan Cogito o postawie wyprostowanej (Czech, Spanish) – Herbert, Zbigniew
Pan Cogito szuka rady (Hungarian) – Herbert, Zbigniew
Pan Tadeusz, Zamek (Czech, German, English) – Mickiewicz, Adam
Park przemienienia (English) – Anna Banasiak
Patetycznie: «Życie» (Slovak) – Grochowiak, Stanisław
Pejzaż (Slovak) – Grochowiak, Stanisław
Perspektywa (Slovak) – Szymborska, Wisława
Pierwsza miłość i inne opowiadania (Czech) – Huelle, Pawel
Piesek przydrożny (Slovak) – Miłosz, Czesław
Pieśń (Hungarian) – Borowski, Tadeusz
Pieśń XXIV (English, Hungarian) – Kochanowski, Jan
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte (Czech, English) – Gałczyński, Konstanty Ildefons
Pisać po polsku (Czech, German, English, Hungarian) – Zagajewski, Adam
Pisanie życiorysu (Czech, English, French, Italian) – Szymborska, Wisława
Platon, czyli dlaczego (Hungarian) – Szymborska, Wisława
Pochwała siostry (Hungarian) – Szymborska, Wisława
Pochwała złego o sobie mniemania (Czech, Spanish, Hungarian) – Szymborska, Wisława
Pod mocnym aniołem (Slovak) – Pilch, Jerzy
Podróż ludzi księgi (German, English) – Tokarczuk, Olga
***(podziel się ze mną...) (Hungarian) – Poświatowska, Halina
Poeta? Zbrodniarz? Szaleniec? (Czech) – Lipska, Ewa
Pokocham ją siłą woli (English, Hungarian) – Stachura, Edward
Pokój (Czech, Hungarian) – Zagajewski, Adam
Polny ogród (English) – Anna Maria Mickiewicz
Portret wenecki (Czech) – Herling-Grudziński, Gustaw
*** (Ostatnie dni...) (Slovak) – Świetlicki, Marcin
Potęga smaku (Hungarian) – Herbert, Zbigniew
Powrót taty [video] (Czech) – Mickiewicz, Adam
Powroty (Hungarian) – Szymborska, Wisława
Poza lękiem (Czech) – Goerke, Natasza
Pożegnanie jesieni (Hungarian) – Witkiewicz, Stanisław Ignacy
Prawda (Hungarian, Slovak) – Zagajewski, Adam
Prawiek i inne czasy (detail) (Hungarian) – Tokarczuk, Olga
Profesor Andrews w Warszawie (Czech, Hungarian) – Tokarczuk, Olga
Prośba (Hungarian) – Bieńkowski, Zbigniew
Prywatna własność (Slovak) – Lipska, Ewa
Przemiany (Slovak) – Leśmian, Bolesław
Przesłanie Pana Cogito (Czech, English, Spanish) – Herbert, Zbigniew
Przyczynek do statystyki (English, Hungarian) – Szymborska, Wisława
***(pytasz - co dźwigają w jukach...) (Hungarian) – Poświatowska, Halina
***(pytasz czemu pociąga mnie magia liczb...) (Hungarian) – Poświatowska, Halina
Q ^
R ^
S ^
? ^
S ^
T ^
U ^
V ^
W ^
W cudzym pięknie (Hungarian, Italian) – Zagajewski, Adam
W dolinie Dniestru, Listy o Ukrainie (Czech) – Stempowski, Jerzy
W odpowiedzi na wiersz Czesława Miłosza „Sarajewo” a także w obronie własnej (Slovak) – Podsiadło, Jacek
W Szwajcarii (Czech, Esperanto) – Słowacki, Juliusz
Wampir (Hungarian) – Reymont, Władysław
Warszawianka (Czech) – Andrzejewski, Jerzy
Warum (Hungarian) – Broniewski, Władysław
Wczesna godzina (Hungarian) – Szymborska, Wisława
We śnie (English, Slovak) – Gałczyński, Konstanty Ildefons
Weiser Dawidek (Czech, Hungarian) – Huelle, Pawel
Wesele (Czech, Hungarian) – Wyspiański, Stanisław
Wesele (Slovak) – Wyspiański, Stanisław
Widokówki (Hungarian) – Zagajewski, Adam
Wiersz na koniec stulecia (English, Spanish) – Miłosz, Czesław
Wiersze (Czech, German, Hungarian) – Stasiuk, Andrzej
Wiersze o Polsce (Hungarian) – Zagajewski, Adam
Więźniowie układu nerwowego (Hungarian) – Gretkowska, Manuela
W kontemplacji aluminium... (English) – Stachura, Edward
Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną (Slovak) – Masłowska, Dorota
Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną (Hungarian) – Masłowska, Dorota
Wojno polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną (German, Hungarian) – Masłowska, Dorota
Wspomnienia (Hungarian) – Zagajewski, Adam
W środku życia (English) – Różewicz, Tadeusz
Wycieczka (Slovak) – Goerke, Natasza
Wyjście (German, English) – Różewicz, Tadeusz
Wyjście awaryjne (Czech) – Lipska, Ewa
Wywiad z dzieckiem (Hungarian) – Szymborska, Wisława
Z ^
? ^
Literature ::
Translation ::

minimap