This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Works

1 ^
A ^
B ^
C ^
D ^
E ^
F ^
G ^
H ^
I ^
J ^
K ^
L ^
M ^
N ^
O ^
P ^
Pamięć (Emlékezet) – Stasiuk, Andrzej
Pamiętniki (Emlékiratok) – Pasek, Jan Chryzostom
Pan Cogito i litera Pisma (Cogito úr és a Szentírás szava) – Kwiatkowski, Grzegorz
Pan Cogito szuka rady (Cogito úr tanács után kutat) – Herbert, Zbigniew
Pieśń (Dal) – Borowski, Tadeusz
Pieśń XXIV (XXIV. Dal) – Kochanowski, Jan
Pisać po polsku (Lengyelül írni) – Zagajewski, Adam
Platon, czyli dlaczego (Platón, avagy miért) – Szymborska, Wisława
Pochwała siostry (Nővérdicsérő) – Szymborska, Wisława
Pochwała złego o sobie mniemania (A negatív önértékelés dicsérete) – Szymborska, Wisława
***(podziel się ze mną...) (*** (oszd meg velem...)) – Poświatowska, Halina
Pokocham ją siłą woli (Akarom) – Stachura, Edward
Pokój (A szoba) – Zagajewski, Adam
Potęga smaku (Az ízlés hatalma) – Herbert, Zbigniew
Powroty (Visszatérések) – Szymborska, Wisława
Pożegnanie jesieni (Az ősz búcsúja) – Witkiewicz, Stanisław Ignacy
Prawda (Igazság) – Zagajewski, Adam
Prawiek i inne czasy (detail) (Őskor és más idők (részlet)) – Tokarczuk, Olga
Profesor Andrews w Warszawie (Andrews professzor Varsóban) – Tokarczuk, Olga
Prośba (Kérés) – Bieńkowski, Zbigniew
Przyczynek do statystyki (Statisztikai összefüggések, Adalékok a statisztikához) – Szymborska, Wisława
***(pytasz - co dźwigają w jukach...) (*** (kérded - mit cipelnek nyergük alatt a tevék...)) – Poświatowska, Halina
***(pytasz czemu pociąga mnie magia liczb...) (*** (kérded mi izgat a számmisztikában...)) – Poświatowska, Halina
R ^
S ^
T ^
U ^
V ^
W ^
Z ^
? ^
Literature ::
Translation ::

minimap