This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Velaj, Alisa: In Vlora's jewish quarter (Në rrugicën e hebrenjve në Vlorë in English)

Portre of Velaj, Alisa

Në rrugicën e hebrenjve në Vlorë (Albanian)

Një zë bërtet 
nëpër shkretëtirën e udhëve. 

Një zë përherë i etur
për pak vesë shtegtarësh. 

Jehonë e britmës unë
hesht sot përmes Fjalës!Uploaded byP. T.
Source of the quotationA. V.

In Vlora's jewish quarter (English)

A voice crying
Through desolate streets.

A voice always thirsty
For a little dew of travelers.

Now I – the echo of the cry –
Keep silent through my the word.Uploaded byP. T.
Source of the quotationA. V.

minimap