This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Velaj, Alisa: Madarak (Zogj in Hungarian)

Portre of Velaj, Alisa
Portre of P. T.

Back to the translator

Zogj (Albanian)

Është fëmija që mpin dhe diellin me vështrimin e tij.
Lapsi lëviz me ngadalë mbi letër dhe vizaton zogj
në vend të gjetheve.
Degët, ashtu si dielli, përshëndesin engjëjt dhe Lirinë.Uploaded byP. T.
Source of the quotationA. V.

Madarak (Hungarian)

A gyermek az aki megdermeszti a napot is szemével.
A ceruza a papíron lassan mozog, madarak rajza
levelek helyett.
Mint a nap, ágak köszöntnek angyalt és szabadságot.Uploaded byP. T.
Source of the quotationsaját

minimap