This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Herbert, Zbigniew, Hungarian bibliography

Image of Herbert, Zbigniew
Herbert, Zbigniew
(1924–1998)

Bibliography

Struna światła, Warszawa 1956
Hermes, pies i gwiazda, Warszawa 1957. (Czytelnik)
Studium przedmiotu, Warszawa 1961. (Czytelnik)
Napis, Warszawa 1969. (Czytelnik)
Pan Cogito, Warszawa 1974. (Czytelnik)
Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, Paryż 1983.
Elegia na odejście, Paryż 1990. (Instytut Literacki)
Rovigo, Wrocław 1992.
Epilog burzy, Wrocław 1998. (Wydawnictwo Dolnośląskie)
Pośmiertnie - bez zgody spadkobierczyń praw autorskich:

Podwójny oddech. Prawdziwa historia nieskończonej miłości. Wiersze dotąd niepublikowane, Gdynia 1999. (Małgorzata Marchlewska Wydawnictwo)

Barbarzyńca w ogrodzie, Warszawa 1962. (Czytelnik)
Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1993. (Wydawnictwo Dolnośląskie)

Labirynt nad morzem, Warszawa 2000. (Zeszyty Literackie)
Król mrówek, Kraków 2001.
Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998, oprac.
P.Kądziela, Warszawa 2001. (Biblioteka „Więzi”) (Także recenzje i publicystyka)

Jaskinia filozofów, „Twórczość” 1956, nr 9.
Drugi pokój, „Dialog” 1958, nr 4.
Rekonstrukcja poety, „Więź”” 1960, nr 11/12.
Lalek. Sztuka na głosy, „Dialog” 1961, nr 12.
Listy naszych czytelników, „Dialog” 1972, nr 11.
Wszystkie pośmiertnie: Dramaty, Wrocław 1997. (Wydawnictwo Dolnośląskie)

Literature ::
Translation ::

minimap