This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Szymborska, Wisława, Polish bibliography

Image of Szymborska, Wisława
Szymborska, Wisława
(1923–2012)
1996

Bibliography

Dlatego żyjemy, Warszawa, 1952

Pytania zadawane sobie, Kraków: WL, 1954

Wołanie do Yeti, Kraków: WL,1957/ Volanie na Yetiho,Bratislava : Slovenský spisovateľ , 1966

Sól, Warszawa: PIW, 1962

Sto pociech, Warszawa: PIW, 1967

Wszelki wypadek, 1972

Wielka liczba, 1976

Ludzie na moście, Warszawa: Czytelnik, 1986

Początek i koniec, Poznań: a5, 1993

Widok z ziarnkiem piasku, Poznań: a5, 1996

Lektury nadobowiązkowe, Kraków: WL, 1992

Sto wierszy - sto pociech - Kraków: WL, 1997

Chwila (Moment), Kraków: Znak, 2002. / Chviľa, Drewo a srd, Bratislava 2003.

Rymowanki dla dużych dzieci, Kraków: a5, 2003.

Dwukropek, Kraków: a5, 2005 / Neprítomnosť, edícia Verše online, OZ Slniečkovo, Prešov 2007.

Zmysł udziału, Kraków: WL, 2006.

Nic dwa razy. Nothing Twice [polsko-angielska edycja], Kraków: WL, 2007.

Miłość szczęśliwa, Kraków: a5, 2007

Tutaj, Kraków: Znak, 2009

 

49 básní (výber z tvorby), Vydavateľstvo Q111, Bratislava, 1999.

Literature ::
Translation ::

minimap