This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Szymborska, Wisława, Slovak Reception

Image of Szymborska, Wisława
Szymborska, Wisława
(1923–2012)
1996

Reception

Kritici, ako Stanisław Balbus, čítajú poéziu Szymborskej ako jedinú knihu. Potvrdzujú, že metafora knihy-sveta má v nej velmi dôležité miesto. Autorka však nikdy nedáva definitívnu odpoveď na otázku, čím je po­ézia ako taká. Zasa má u nej prednosť reálny, vo významoch nevyčerpateľný svet. ktorý je tým „prvým vydaním" - pred oným „druhým vydaním"," ako poéziu (umenie) označila v citovanej básni.

Z poetologického hľadiska Szymborskej básnictvo ide ruka v ruke s povedaným: je fundované bohatou obrazotvornosťou, vynachádzavým využívaním jazyka (nie však v smere tzv lingvistických hier), jasnosťou vysloveného, ktoré siaha paradoxne až na hranice transcendentného, pritom definitívne závery nemožno sformulovať.

Keďže Wisława Szymborska vytvorila básnické dielo mimoriadnych ambícií a kvalít, kto sleduje poľskú a svetovú poéziu, vôbec nebol pre­kvapený, že Nobelovu cenu za literatúru získala práve ona. Toto oce­nenie pôsobilo však ako rozbuška k explózii prehľbeného záujmu o jej poéziu medzi čitateľmi, vydavateľmi, kritikmi. V Polsku sa jej tvorba sta­la predmetom všestranného literarnovedného bádania vedcami a kritik­mi všetkých aktívnych generácií. Len prehľadný výpočet ich zamerania a krátkych informácií o zistených výsledkoch by rozsahovo vyniesol štú­diu.

 

Vlastimil Kovalčík

Literature ::
Translation ::

minimap