This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Dante, Alighieri, Czech biography

Image of Dante, Alighieri
Dante, Alighieri
(1265–1321)

Biography

Dante Alighieri zvuk [aligjéri] (patrně 2. polovina května [ve znamení blíženců] 1265 Florencie – 13./14. září 1321 Ravenna) byl italský básník. Jeho největším dílem je Božská komedie, pro dějiny politické filosofie má velký význam jeho spis De monarchia. Dante v podstatě vytvořil spisovnou italštinu, kterou svými díly prosadil, zároveň svůj přístup i teoreticky zdůvodnil.
Předchůdce renesance a jeden z nevýznamnějších představitelů světové literatury, dosáhl značného vzdělání, zabýval se studiem antického i soudobého italského a provensálského básnictví.
Dante studoval nejprve v dominikánské škole, poté studoval filosofii a teologii. Po absolvování škol se oženil s Gemmou Donati a aktivně se zapojil do politického života ve Florencii. Roku 1300 se stal priorem městského státu Florencie. V probíhajícím sporu se přiklonil na protipapežskou stranu, roku 1302 byl z Florencie vyhoštěn a zbytek svého života musel strávit ve vyhnanství. Pochován je v Ravenně.


source :: wikipedia
Literature ::
Translation ::

minimap