This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Roy, Vladimír, Slovak biography

Image of Roy, Vladimír
Roy, Vladimír
(1885–1936)
 

Biography

Básnik, prekladateľ, predstaviteľ Slovenskej moderny, kňaz, redaktor Dennice. Pochádzal z rodiny evanjelického farára, matka bola dcérou J. M. Hurbana. Vyštudoval ev. teológiu v Bratislave. Počas štúdií spolupracoval s časopisom Prúdy, bol redaktorom Dennice. V roku 1910 bol na pozvanie britského historika R. W. Setona-Watsona na študijnom pobyte v škótskom Edinburghu. Od 1912 bol farárom v Púchove, počas 1. svetovej vojny bol na ruskom a talianskom fronte, po jej skončení pôsobil opäť ako kňaz. V rokoch 1925 — 1927 sa venoval iba prekladom a vlastnému písaniu, z existenčných dôvodov sa však musel vrátiť k pôvodnému povolaniu — pôsobil ako farár v Bukovci, od 1934 žil na dôchodku v Martine. Roy sa sústavne venoval prekladateľskej činnosti. Ovládal šesť cudzích jazykov, prekladal z angličtiny (Dickens, Galsworthy, Wells, Scott, Shakespeare, Byron, Poe), nemčiny (Goethe, Hauptmann, Heine, Rilke), maďarčiny (Jókai, Ady), francúzštiny (Dumas). Preložil libreto k prvej slovenskej opere J. L. Bellu Kováč Wieland.

Básnické zbierky:
- 1921 – Keď miznú hmly
- 1921 – Rosou a trním
- 1927 – Cez závoj
- 1927 – Peruťou sudba máva
- 1934 – In memoriam, Výber z poézie Vladimíra Roya
- 1963 - Zvlnený prameň, posledná zbierka básní, ktorá však nevyšla; časť z nej bola publikovaná až vo výbere z roku 1963 – Básne

Zdroj:
- http://zlatyfond.sme.sk/autor/85/Vladimir-Roy
- http://www.osobnosti.sk/osobnost/vladimir-roy-1475
- http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/vladimir-roy
- https://sk.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Roy

(Editor of this page: Répás Norbert)

Literature ::
Translation ::

minimap